font_preload
PL / EN
Energetyka 24 maja, 2017 godz. 16:45   
REDAKCJA

2016: Rok tworzenia nowego prawa dla energetyki (RAPORT)

energia kabel pylon energetyka linie

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna”. Opracowanie zawiera między innymi kompleksowe informacje na temat podsektorów przesyłu i dystrybucji oraz operatorów systemów elektroenergetycznych.

To już kolejna edycja rocznika PTPiREE. Materiał został przygotowany przez pracowników PTPiREE oraz przedstawicieli firm skupionych w Towarzystwie. – W raporcie przedstawiamy stan podsektorów przesyłu i dystrybucji w Polsce w 2016 roku, nasze osiągnięcia, ale przede wszystkim wyzwania, jakie przed nami stoją. Potrzeby klientów polskich firm energetycznych są coraz większe. Oczekują oni najwyższej jakości – bezpiecznych i pewnych dostaw naszych produktów – przy możliwie najniższej cenie. Energetyka – dzięki wprowadzeniu nowoczesnych standardów obsługi klienta, a także realizowanemu od lat bardzo szerokiemu programowi inwestycyjnemu – stara się sprostać coraz większym wymogom konkurencyjnego rynku. Niezwykle istotna jest w tym rola podsektorów przesyłu i dystrybucji – informuje Robert Stelmaszczyk, Prezes PTPiREE.

Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2016 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Ważną częścią opracowania są wypowiedzi Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando.

– 2016 rok upłynął nam na tworzeniu prawa, które reguluje działanie sektora. Nowe rozwiązania powstawały i powstają, gdyż konieczna jest odpowiedź na energetyczne wyzwania, przed którymi stanął nasz kraj: potrzebę uporządkowania sytuacji w górnictwie, stworzenia rynku mocy, rozwój elektromobilności, uporządkowanie rynku OZE, promocję postaw prosumenckich i walkę o jakość powietrza – napisał w raporcie Minister Krzysztof Tchórzewski.

Raport „Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna” dostępny jest na www.ptpiree.pl, a w wersji tradycyjnej można go otrzymać podczas wydarzeń organizowanych z udziałem PTPiREE oraz w kolportażu pocztowym.