font_preload
PL / EN
Alert PAP 11 lipca, 2016 godz. 15:45   
REDAKCJA

21,5 mln euro na transgraniczne projekty współpracy Polski i Niemiec

Germany_Poland_Locator

(Polska Agencja Prasowa)

21,5 mln euro będą miały do dyspozycji Polska i sąsiadujący z nią niemiecki kraj związkowy Saksonia na realizację projektów w obszarze przygranicznym, w tym organizację wyjazdów szkolnych po obu stronach granicy – poinformowały w poniedziałek władze Saksonii.

Ze środków władz Polski i Saksonii oraz przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej realizowane będą projekty z dziedziny budownictwa, środowiska naturalnego, turystyki i infrastruktury; spośród 61 wniosków zgłoszonych przez 173 partnerów z Saksonii i Polski zatwierdzono 15 projektów – przekazało saksońskie ministerstwo ds. środowiska i rolnictwa.

– Nasz wspólny obszar przygraniczny nie powinien już dzielić ludzi z Polski i Saksonii, lecz ich łączyć – podkreślił szef resortu Thomas Schmidt.

Wśród zatwierdzonych przedsięwzięć znalazły się m.in. plany budowy obiektu rekreacyjno-kulturalnego w Parku Mużakowskim, usytuowanym na obu brzegach granicznej Nysy Łużyckiej, a także ponadgraniczne wydarzenia i wystawy, utworzenie biur podróży szkolnych po obu stronach granicy oraz warsztaty dla młodych animatorów turystycznych i kulturalnych.

Ok. 70 mln euro przeznaczono na realizację polsko-saksońskiego programu współpracy w latach 2014-2020. Z programu skorzystają beneficjenci z powiatów: zgorzeleckiego (Goerlitz) i budziszyńskiego (Bautzen) w Saksonii oraz z wybranych obszarów Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej.

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak powiedział w poniedziałek PAP, że „współpraca podmiotów z obydwu stron granicy to szansa na bardziej komplementarny rozwój całego obszaru”.

Ministerstwo Rozwoju podało, że kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego program „Polska-Saksonia” zaplanowano na jesień 2016 r. Jego uczestnicy będą omawiać projekty dotyczące współpracy między obywatelami i instytucjami