font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz OZE Węgiel 21 listopada, 2013 godz. 12:26   
KOMENTUJE: Izabela Albrycht

Albrycht: Konieczna jest naukowa weryfikacja polityki klimatycznej

Izabela Albrycht

Prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht ocenia nowego ministra środowiska Macieja Grabowskiego. – Nowy minister rozumie potrzebę tych zmian, a także poprawy relacji z inwestorami oraz dbania o polskie interesy w Brukseli, to dobrze rokuje – mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą.

– W najbliższych tygodniach szczególnie ważne będzie, aby minister Grabowski walczył o niezaostrzanie unijnych przepisów środowiskowych dotyczących poszukiwań i produkcji gazu z łupków – dodaje. – Polska powinna mocniej sprzeciwiać się administracyjnym działaniom UE w zakresie ograniczenia emisji CO2. Konieczne wydaje się zwłaszcza naukowe zweryfikowanie podstaw polityki klimatycznej wspólnoty, gdyż coraz więcej pojawia się raportów mówiących o tym, że to nie człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu – twierdzi specjalistka.

Źródło: Rzeczpospolita