font_preload
PL / EN
Energetyka Innowacje 19 października, 2015 godz. 7:58   
REDAKCJA

ARP będzie wspierać innowacyjność energetyki

EKG ARP Zielińska

– W ramach Platformy Transferu Technologii współpracujemy z wieloma czempionami z branży energetycznej. Obecnie na PTT mamy już 149 wpisów z obszaru „Energetyka i paliwa” – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A podczas Kongresu Eco Energy Summit 2015 w Rzeszowie.

Jak podkreśliła wiceprezes Zielińska spółki energetyczne coraz odważniej wprowadzają innowacyjne rozwiązania. – Dlatego ARP udostępnia Platformę Transferu Technologii dla branży energetycznej, a do końca roku powoła zespół brokerów wspierających współpracę firm w ramach projektów innowacyjnych – dodała wiceprezes ARP S.A.

Zespół brokerów ARP S.A. będzie poszukiwał dla dużych przedsiębiorstw partnerów z sektora małych i średnich firm, którzy mogą dostarczyć innowacyjne produkty i technologie.

Przykładem takich działań jest planowana współpraca ARP S.A. z Eneą. Będzie ona polegała na poszukiwaniu wśród kooperujących z tą firmą małych i średnich przedsiębiorstw (dostawcy, podwykonawcy), a następnie określenie potrzeb Enei. Może to być np. usprawnienie określonego procesu lub poszukiwanie wśród przedsiębiorstw i instytutów badawczych możliwości wspólnego rozwiązywania wyzwań technologicznych, korzystając z zaplecza technicznego Enea oraz potencjału badawczego i technologicznego partnerów.

– Znając potrzebę nasi brokerzy podejmą współpracę z wytypowaną firmą i pomogą w znalezieniu technologii, której wdrożenie pozwoli spełnić oczekiwanie Enei – wyjaśniała wiceprezes Patrycja Zielińska.

Korzyści z tej współpracy będą obopólne. Duże firmy będą miały dostęp do innowacyjnych technologii opracowywanych np. w start-up’ach. Natomiast dla mniejszych spółek będzie to szansa podniesienia poziomu technologicznego w zakresie: dostępu do partnerstw zagranicznych, zaplecza eksperckiego, profesjonalnego konsultingu, czy infrastruktury przemysłowej lub też wykorzystania istniejącego potencjału, zarówno w zakresie wykwalifikowanej kadry, jak też posiadanego sprzętu.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu