font_preload
PL / EN
Alert 9 listopada, 2018 godz. 9:30   
REDAKCJA

Atom świata patrzy na Polskę

atom energetyka jądrowa

20 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja światowego przemysłu jądrowego „World Nuclear Spotlight Poland”, organizowana na zaproszenie Ministerstwa Energii przez World Nuclear Association i FORATOM. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Wystąpienie otwierające wygłosi szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.

W spotkaniu udział weźmie 100 liderów i decydentów z Polski i zagranicy: przedstawiciele największych podmiotów globalnego sektora jądrowego oraz polskich firm, instytucji i ośrodków naukowych. Wydarzenie będzie stanowiło okazję do zaprezentowania światowym partnerom polskich planów rozwoju energetyki jądrowej. Będzie także platformą wymiany doświadczeń i szansą do nawiązania cennych kontaktów biznesowych w sektorze jądrowym.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do rejestracji na stronie http://www.world-nuclear-spotlight.org/ehome/368628/786796/ do dnia 14 listopada 2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie organizator. Program wydarzenia jest dostępny na http://www.world-nuclear-spotlight.org/ehome/368628/786880/.

World Nuclear Association (WNA) to organizacja międzynarodowa skupiająca przedstawicieli branży jądrowej, która ma na celu promocję energetyki jądrowej. Jej członkami są podmioty reprezentujące ok. 70% światowego sektora jądrowego. WNA promuje współpracę między członkami oraz działa na rzecz zwiększenia świadomości publicznej o branży jądrowej. Dostarcza specjalistyczne analizy o technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektach energetyki jądrowej, takich jak: projektowanie i licencjonowanie reaktorów, jądrowy łańcuch dostaw czy prawo jądrowe.

Ministerstwo Energii