font_preload
PL / EN
Alert 4 października, 2017 godz. 7:15   
REDAKCJA

Bałtowie uznają prawo Polski do własnego miksu energetycznego

Sejm fot. Sejm RP

W poniedziałek w Kłajpedzie spotkali się szefowie komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Politycy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, finansowaniu i realizacji nowych projektów infrastrukturalnych na osi Północ-Południe i bieżącym procesie legislacyjnym UE. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji ds. UE Sejmu RP Izabela Kloc.

Obrady przewodniczących poprzedziła wizyta na pływającym terminalu skroplonego gazu ziemnego „Niezależność”, który działa od 2015 r. jako regularne źródło gazu dla Litwy. Terminal zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państw bałtyckich, a jednocześnie uniezależnia je od dostaw z rosyjskiego Gazpromu. Przy okazji wizyty przewodnicząca Izabela Kloc nawiązała do tzw. pakietu zimowego Komisji Europejskiej „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków”. Szefowie komisji ds. UE państw bałtyckich odnieśli się ze zrozumieniem do zdecydowanego stanowiska Polski dotyczącego m.in. nieograniczania suwerenności państw członkowskich UE do określania własnego miksu energetycznego.

Podczas sesji w Kłajpedzie przewodniczący dyskutowali o finansowaniu projektów infrastrukturalnych (połączenia kolejowe, drogowe i śródlądowe) na osi Północ-Południe z funduszy unijnych poza kopertami narodowymi w ramach wieloletnich ram finansowania. Wspólnie postanowiono zorganizować spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich Europy Środkowej i Wschodniej, na którym szczegółowo zostałby omówiony temat połączeń transportowych, tak aby po ustaleniu wspólnego stanowiska można było włączyć go w agendę kolejnego spotkania COSAC w ramach prezydencji bułgarskiej.

Sejm RP