font_preload
PL / EN
Energetyka 27 marca, 2017 godz. 10:30   
REDAKCJA

Bayer: Taniej oszczędzić energię niż zwiększać jej dostawy

linieenergetyczne

W dniu 27 marca 2017 roku odbyło się spotkanie prasowe ekspertów Forum Energii. Tematem było wyzwanie, jakim jest poprawa elastyczności systemu energetycznego.

– Demand Side Response (DSR) jest bardzo opłacalny i przekłada się na oszczędności energii poprzez obniżenie ceny krańcowej – powiedziała Edith Bayer, współautorka raportu z Regulatory Assistance Project. Oznacza to, że najdroższe moce wytwórcze są wypchnięte z rynku.

Potencjał techniczny DSR w Polsce wynosi 3,6 GW według prof. Herberta Gilsa z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Odpowiada to za 14 procent szczytowego zapotrzebowania. – Ile będzie można z tego uruchomić będzie zależało od ceny i wprowadzonych mechanizmów. Ile konsumenci będą chcieli zapłacić i na ile pozwolą im decydenci – dodała Bayer. Potencjał ekonomiczny według Regulatory Assistance Projct to około 1,2 GW, czyli 5 procent szczytowego zapotrzebowania.

W proces mogą się włączyć podmioty przemysłowe i sektor energetyczny. Oszczędzoną energię można magazynować, np. w postaci ciepła, a potem zużyć ją w razie zapotrzebowania. Możliwości daje ograniczenie zużycia klimatyzacji, ogrzewania bądź chłodzenia.

Na wniosek operatora odbiorcy energii mogą elastycznie zmniejszać zużycie w momentach, kiedy system elektroenergetyczny jest bardziej obciążony. Mogą zaplanować zużycie tak, aby następowało ono poza szczytami zapotrzebowania. Jako przykład Forum Energii sugeruje chłodzenie budynków, które można klimatyzować z wyprzedzeniem, omijając szczyt, a jednocześnie zużywając mniej energii przez pracę w warunkach niższej temperatury.

Forum Energii apeluje o wzmocnienie rezerwy operatora systemu przesyłowego, wsparcie roli agregatorów w tej rezerwie i na rynku bilansującym. – Nie widzimy, aby na rynku bilansującym był obecny DSR. Gdyby pojawiła się taka możliwość, sytuacja uległaby zmianie – ocenia Edith Bayer.

Forum domaga się również usunięcia barier i wprowadzenie zachęt do inwestycji w DSR przez operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, a także wprowadzenie taryf dynamicznych. – Jest doświadczenie z inwestycji operatorów w efektywność energetyczną. Poprzez inwestycję w przeniesienie popytu można zmniejszyć przeciążenie sieci i uniknąć bardziej kosztownego wydatku na budowę podstacji w celu wzmocnienia systemu dystrybucyjnego – podkreśla Bayer. W USA zwracane są częściowo inwestycje w DSR, co zachęca do tego rodzaju przedsięwzięć.

Forum Energii opublikowało raport pt. „Flex-E. Jak rozwinąć potencjał DSR w Polsce i obniżyć koszty systemu elektroenergetycznego”. Opisano w nim jak transformacja polskie energetyki sprawia, że pilne jest zwiększenie elastyczności systemu. Jednym z narzędzi jest wprowadzenie usług Demand Side Response, czyli dobrowolnego ograniczenia popytu przez konsumentów w koordynacji z operatorem.