font_preload
PL / EN
Drogi Infrastruktura Koleje 1 lipca, 2014 godz. 13:20   
REDAKCJA

Bieńkowska: Projekty wyłaniane w konkursach architektonicznych i urbanistycznych powinny być preferowane

Elżbieta Bieńkowska

Forum Konkursów Architektonicznych odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2014 r. w Warszawie. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele instytucji publicznych, architekci i urbaniści.

– Jednym z możliwych sposobów wyłaniania przez władze publiczne najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych są konkursy – mówiła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju,  Elżbieta Bieńkowska podczas pierwszego dnia Forum Konkursów Architektonicznych.
Wicepremier podkreśliła, że tematyka spotkania wpisuje się w prace nad Krajową Polityką Miejską (KPM) oraz Narodowym Planem Rewitalizacji, które obecnie prowadzi ministerstwo. – Projekt Krajowej Polityki Miejskiej zawiera rekomendacje dla organizacji konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Mają one przeciwdziałać chaosowi przestrzennemu oraz sprawić, że miasta będą lepszym miejscem  do życia i po prostu bardziej estetyczne – wyjaśniła. W projekcie KPM, który ministerstwo konsultuje z różnymi środowiskami, do objęcia procedurą konkursową w pierwszej kolejności wskazano kluczowe inwestycje publiczne.

Zapisy na temat zasad ładu przestrzennego znalazły się również w przyjętej pod koniec maja przez Komisję Europejską Umowie Partnerstwa. Wszystkie projekty w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 muszą być realizowane zgodnie z zasadami polityki przestrzennej. – Będziemy zachęcać poszczególne instytucje zarządzające, żeby określiły i stosowały preferencje dla projektów wyłanianych w drodze konkursów architektonicznych i urbanistycznych – powiedziała Bieńkowska. Podczas forum rozmawiano także m.in. o dobrych praktykach w zakresie przeprowadzania konkursów oraz o możliwościach prawnych stosowania tej formuły.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju