font_preload
PL / EN
Energetyka Innowacje 5 czerwca, 2018 godz. 7:30   
REDAKCJA

Blockchain w energetyce (ANALIZA)

Blockchain łańcuch fot. Pixabay

Przez krajowe i światowe media jak burza przewijają się kolejne wiadomości na temat technologii Blockchain. Prace badawcze prowadzą rządy, instytucje naukowe (np. Polski Akcelelator Technologii Blockchain) i firmy technologiczne. Stosunkowo dużo można usłyszeć o potencjalnych zastosowaniach technologii, od tworzenia rejestru ksiąg wieczystych po usługi notarialne czy logistykę – piszą Kamil Moskwik i Emanuel Wanat z Instytutu Jagiellońskiego.

Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie najważniejszych cech technologii Blockchain i rozważenie potencjalnych obszarów w których możliwe byłoby jej wykorzystanie w sektorze energetycznym. Publikacja otwiera cykl, w którym autorzy przedstawiać będą wybrane case studies projektów wykorzystujących Blockchain w energetyce.

Blockchain – Model działania?

W dużym uproszczeniu, technologia Blockchain (tzw. technologia rejestrów rozproszonych) pozwala na prowadzenie baz danych replikowanych na komputerach użytkowników. W modelu otwartym, serwery rozprowadzają bazę na komputery wszystkich zainteresowanych użytkowników. W modelu półotwartym czy zamkniętym bazy rozprowadzane są tylko na komputery uprawnionych użytkowników (np. organy administracji czy podmioty zabezpieczające dany rynek).

Każda zmiana informacji w bazie wymaga uzgodnienia z pozostałymi bazami danych systemu. W ten sposób, system uzyskuje odporność na manipulację poszczególnymi jego elementami. Przejęcie jednego komputera (haking) nie wpływa na integralność danych całego systemu. System jest bowiem rozproszony, dzięki czemu brak jest centralnego punktu narażonego na ataki.

Co więcej, dane wpisane do systemu (czyt. rozproszone przez jego użytkowników) są wykorzystywane jako wkład do kolejnych zmian, tworząc w ten sposób łańcuch informacji (np. łańcuch transakcji finansowych jak ma to miejsce w modelu Bitcoin Blockchain). Zwiększa to bezpieczeństwo systemu. Każdy kolejny blok w Blockchain jest powiązany z poprzednim blokiem. Dlatego zmiana transakcji w bloku nr 3 powoduje konieczność nadpisania zmiany wszystkich bloków, które po nim już nastąpiły. W ten sposób, próba manipulacji daną transakcją historyczną wymaga więc nie tylko ingerencji w jej treść, ale także w treść transakcji, które nastąpiły po niej.

Dlatego też specjaliści wskazują, że Blockchain umożliwia zwiększenie wydajności rozmaitych platform wymagających uzgadniania informacji między użytkownikami, w sposób, który na dodatek nie wymaga zaangażowania centralnego podmiotu obciążonego obowiązkiem dbania o bezpieczeństwo i integralność systemu.

Blockchain w sektorze energetycznym

Powyższe cechy sprawiają, że również branża energetyczna w coraz większym stopniu zainteresowana jest wdrażaniem u siebie technologii Blockchain. W oddziałach B+R coraz więcej czasu poświęca się analizie możliwości wykorzystania technologii Blockchain i przeprowadza się pierwsze projekty pilotażowe. Jednym z interesujących zastosowań jest wykorzystanie Blockchain w celu rozliczania transakcji na rynku energetycznym.

Techologia rozproszonych rejestrów wykorzystująca tzw. inteligentne umowy (smart contracts) daje więc szanse stworzenia rozmaitych zautomatyzowanych narzędzi dla sektora energetycznego, od platform obsługi klienta indywidualnego (obejmujących płatność za nośniki energii, podpisywanie umów, publikację dokumentów) po budowę struktur całego systemu, np. giełd energii opartych na Blockchain, umożliwiających rejestrację transakcji i zapisywanie ich historii na Blockchainie oraz rozliczanie ich za pomocą regulowanego (choćby przez publicznego nadzorcę rynku) pieniądza elektronicznego. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się także stworzenie platformy płatności w systemach elektromobilności.