font_preload
PL / EN
Alert 11 lipca, 2018 godz. 15:45   
REDAKCJA

Chiny: Kolejny blok jądrowy AP-1000 gotowy do załadunku paliwa

atom energetyka jądrowa

Chiński operator jądrowy China National Nuclear Corporation (CNNC) podał do wiadomości, że otrzymał zgodę organu regulacyjnego na załadunek paliwa w bloku nr 2 budowanym w elektrowni Sanmen. Blok nr 1 tej elektrowni został włączony do sieci w 30 czerwca, stając się pierwszym reaktorem typu AP-1000 uruchomionym na świecie.

CNNC poinformował, że uzyskał zgodę National Nuclear Safety Administration na załadunek paliwa w bloku nr 2 EJ Sanmen.

– Inspektorzy dozoru jądrowego nadzorowali proces budowlany i wstępne testy obciążeniowe, których wyniki wykazały, że reaktor typu AP-1000 jest gotowy do załadunku paliwa – oświadczył przedstawiciel CNNC.

CNNC musi ściśle przestrzegać wymagań kontroli technicznej i zarządzania jakością do zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego podczas ładowania paliwa i działania jednostki po załadunku – stwierdza chińskie ministerstwo środowiska Ministry of Ecology and Environment. Regularnie co dziesięć lat przeprowadzane będą przeglądy bezpieczeństwa. Końcowy raport i analizy bezpieczeństwa oraz plan postępowania na wypadek awarii Emergency Plan dla jednostki powinny być regularnie weryfikowane odzwierciedlając najnowsze wymagania techniczne i operacyjne.

Gorące testy w bloku Sanmen-2 zostały zakończone w styczniu br. Po załadunku paliwa, wstępne etapy przed uruchomieniem bloku będą obejmować osiągnięcie pierwszej krytyczności reaktora i kolejno pracę na 5, 50 i 100 % mocy znamionowej. Po ich zakończeniu operator będzie mógł wystąpić o zgodę na komercyjne uruchomienie bloku jądrowego, co spodziewane jest przed końcem tego roku.

World Nuclear News/CIRE.PL