font_preload
PL / EN
Cyberprzestrzeń Innowacje 20 maja, 2017 godz. 7:10   
REDAKCJA

Chludziński: Innowacje to szansa na wyjście z pułapki przeciętnego produktu

Konferencja na drodze zrównoważonego rozwju Fot. Agencja Rozwoju Przemysłu

– Umiejętność wydobywania wartości z danych decyduje o sukcesie biznesowym w erze cyfrowej. Dane są główną siłą napędzającą rozwój cyfrowego świata, a wzrost innowacyjności Polski to jeden z priorytetów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wśród filarów Strategii są m.in. rozwój innowacyjnych firm oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. To szansa dla Polski na wyjście z tzw. pułapki przeciętnego produktu – mówił prezes ARP Marcin Chludziński w panelu „Polska wobec gospodarki opartej na danych” podczas Dnia Gospodarczego Kongresu Polska Wielki Projekt, którego partnerem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Tegoroczna – VII edycja Kongresu przebiega pod hasłem „Wolność – polski projekt dla Europy”. Odbywający się 19 maja Dzień Gospodarczy Kongresu otworzył swoim wystąpieniem Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Tematyka dnia gospodarczego skupia się wokół wolności gospodarczej, konkurencyjności, budowy polskiego kapitału, optymalizacji podatkowej oraz wyzwań stojących przed polskimi firmami i administracją w kontekście cyfryzacji gospodarki.

Agencję Rozwoju Przemysłu podczas Kongresu reprezentował prezes ARP Marcin Chludziński w panelu dyskusyjnym „Polska wobec gospodarki opartej na danych”, który moderował Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. W panelu wzięli udział również wiceminister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju i dr Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

– ARP aktywnie włącza się i reaguje na wyzwania zachodzących obecnie procesów, inwestując w firmy stawiające na rozwój i innowacyjne rozwiązania. Angażujemy się w nowoczesne sektory przemysłu, takie jak gry wideo, technologie kosmiczne, automatyka i robotyka. Uruchomiliśmy też pożyczki na innowacje oferując oprócz finansowania także wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu oraz znalezieniu koinwestora – dodał prezes Chludziński.
Paneliści poruszali tematy związane z pracą i przemysłem 4.0, platformowymi modelami biznesowymi, a także szansami i wyzwaniami, jakie stawia przed nami pojawienie się komercyjnych usług opartych o inteligentne oprogramowanie oraz gospodarka oparta na danych.

Wśród gości biorących udział w Kongresie Polska Wielki Projekt jest zarówno wielu przedstawicieli resortów gospodarczych, mających istotny wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości, jak i osób ze świata nauki, mediów i biznesu, w tym wielu gości zagranicznych.

Agencja Rozwoju Przemysłu 

„Na drodze zrównoważonego rozwoju”. Polska buduje gospodarkę 4.0 (RELACJA)