font_preload
PL / EN
PAP Środowisko 6 grudnia, 2018 godz. 14:00   
REDAKCJA

Kwieciński: Potrzebna współpraca miast dla zrównoważonego rozwoju i klimatu

las zalesienia środowisko  polityka klimatyczna

Aby osiągnąć 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ ważna jest współpraca miast między nimi, a także m.in. z przedsiębiorcami – mówił w czwartek w Katowicach minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Szef MIiR wystąpił w czwartek, drugim dniu trwającego od środy w Katowicach Szczytu Miejskiego „Miasta dla klimatu” – jednej z imprez towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP24. Wskazał, że dyskusje tego dnia skierowano na problemy współpracy miast, na współpracy miast z firmami i instytucjami przemysłowymi.

„Wiemy, że aby osiągnąć 17 celów (zrównoważonego rozwoju – PAP) ONZ musimy współpracować ze sobą. Dlatego dzisiaj organizujemy dwie sesje: jedną poświęconą innowacjom zmierzającym do ograniczenia zanieczyszczeń wody i gruntu; drugą – globalnym strategiom inwestycyjnym i funduszom trustowym w tym zakresie” – wyjaśnił Kwieciński.

„Dlaczego rozmawiamy o pieniądzach? Ponieważ osiągnięcie 17 celów ONZ oznacza nie tylko wydatki, ale też możliwość stworzenia nowego rynku, (…) szacowanego na ok. 15 proc. światowego produktu krajowego. Oczekuje się, że środki te będą kierowane w czterech podstawowych obszarach: miasta, energia, materiały oraz zdrowie i samopoczucie” – zaznaczył minister.

„Mówimy także o wodzie. Dlaczego woda jest tak ważna w tej dyskusji? Wiele miast jest zlokalizowanych w obszarach brzegowych; woda odgrywa gigantyczną rolę w ich rozwoju. Już teraz problem z dostępem do dobrej, słodkiej wody ma duża część populacji światowej ” – przestrzegł Kwieciński.

Nawiązując do kwestii finansowania ochrony środowiska, minister przypomniał, że w 1989 r., czyli na początku procesu polskiej transformacji, stworzono Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako trzecią tego typu instytucję na świecie.

„Polska była też pierwszym krajem, który wyemitował zielone obligacje; była to pierwsza seria takich obligacji państwowych. Były wcześniej już takie obligacje, ale emitowane przez organizacje międzynarodowe. (…) W tym roku kontynuujemy tę ścieżkę: wyemitowana została druga seria zielonych obligacji – jej powodzenie było sześciokrotnie większe, niż spodziewaliśmy się; umożliwiło nam to zebranie ok. 0,5 mld euro” – podkreślił minister.

„W znacznym stopniu korzystamy z finansowania Unii Europejskiej – spora część wydawanych na poziomie regionalnym, ale i krajowym, to działania finansowane z funduszy UE. (…) Mam nadzieję, że w następnej perspektywie uda się zdobyć jeszcze większą ilość środków na te cele – na walkę ze zmianami klimatu. Jest to bardzo ważny priorytet UE i my, w Polsce, chcemy uczestniczyć w tych działaniach” – ocenił Kwieciński.

Ocenił, że takie organizowanie finansowania nie jest „myśleniem sztucznym, ale odniesionym do tego, co faktycznie się dzieje”.

Podkreślił również, że jako ministerstwo odpowiedzialne za rozwój miejski, chce ono współpracować z firmami, zarówno z innowacyjnymi startupami, jak i przedsiębiorstwami kierującymi znaczne fundusze badania i rozwój. Jak ocenił, może to w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów, które mogą jednocześnie stać jednym z kół napędowych polskiej gospodarki.

Szczyt Miejski „Miasta dla klimatu” zorganizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – odpowiedzialne m.in. za politykę miejską.

Panele i wystąpienia drugiego dnia szczytu poświęcono m.in. problematyce zanieczyszczenia wody, finansowaniu polityki klimatycznej oraz odpowiedzialności społecznej biznesu. Na środowe popołudnie zaplanowano uroczystość przyznania wyróżnień „UN Global Compact SDG11 Sustainable Cities Programme”.

Jak mówiono podczas środowej inauguracji Szczytu Miejskiego, miasta zajmują obecnie 3 proc. powierzchni lądu. Mieszka w nich ok. połowa globalnej populacji. Szacuje się, że w 2050 r. mieszkańcy miast będą stanowić już ok. 70 proc. ludności świata. Miasta konsumują od 70 proc. energii i odpowiadają za trzy czwarte emisji gazów cieplarnianych.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, to: eliminacja ubóstwa, głodu, zapewnienie zdrowia i jakości życia, jakości edukacji, równości płci, dostępu do czystej wody i energii, stabilny wzrost i godna praca, innowacyjność, przemysł i infrastruktura, zmniejszenie nierówności, zapewnienie zrównoważonych miast i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, ochrona mórz i zrównoważone gospodarowanie zasobami lądowymi, promocja pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji oraz wzmocnienie partnerstwo na rzecz tych celów.

Polska Agencja Prasowa