font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 13 czerwca, 2018 godz. 7:31   
REDAKCJA

Górnik: Klienci mogą pomóc uchronić energetykę przed blackoutem (ROZMOWA)

Linia wysokiego napięcia energetyka energia fot. Pixabay

Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej, Fortum, opowiada o tym, jak może się w Polsce sprawdzić mechanizm DSR, czyli ograniczanie zużycia energii po stronie klienta.

BiznesAlert.pl: Jak klienci mogą przyczynić się do oszczędności i stabilizacji sieci
elektroenergetycznych?

Piotr Górnik: Stabilna sieć elektroenergetyczna determinuje sprawne funkcjonowanie całego systemu i jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju. O jej bezawaryjne działanie mogą we właściwej dla siebie skali zatroszczyć się zarówno najwięksi odbiorcy przemysłowi, jak i klienci detaliczni, czyli konsumenci energii w swoich domach i mieszkaniach. Zmiana nawyków konsumenckich i zwiększenie zużycia przypadającego na godziny tzw. „dolin energetycznych” mogą pozytywnie przysłużyć się stabilności systemu. Jednym z przykładów może być zmiana systemu ogrzewania (w miejscach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej) na wysokosprawne piece akumulacyjne, które można zaprogramować tak, aby pobierały energię elektryczną w tańszej, nocnej taryfie, a oddawały ciepło przez całą dobę. W przyszłości, w miarę rozwoju e-mobilności, istotną rolę dla stabilizacji systemu odegrają także samochody elektryczne, które przeważnie są ładowane w nocy w przydomowych garażach. Zwiększony w ten sposób pobór energii w taryfach nocnych spowoduje bardziej przewidywalne i zrównoważone zapotrzebowanie na energię w skali doby.

Aby klienci mogli przyczynić się do bilansowania systemu w opisany sposób, ważne jest wdrożenie odpowiednio wysokich zachęt ekonomicznych, jak np. taryf dwustrefowych G12 i G12as wprowadzających niższe stawki za zużycie energii w nocy. Taryfy oparte o zmienność cen energii elektrycznej mogą zachęcić klientów do zmiany nawyków konsumenckich, przynosząc im realne oszczędności i przekładając się pozytywnie na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego, a tym samym przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ważne jest również odpowiednie oprzyrządowanie instalacji i sieci, tak aby uprościć klientowi możliwość korzystania z wybranych profili zużycia bez konieczności każdorazowych ustawień ręcznych.

Jak DSR stabilizuje wykorzystanie sieci elektroenergetycznych?

Sektor energetyczny musi coraz częściej stawiać czoła niedoborom mocy. Problemem okazuje się nie sama ilość wytwarzanej energii, ale zapewnienie jej dostępności w miejscu i czasie, w którym jest potrzebna. Największym obciążeniem dla systemu elektroenergetycznego są upalne dni, gdy zapotrzebowanie na moc radykalnie się zwiększa, m.in. przez wykorzystanie klimatyzatorów w dużych ośrodkach biznesowych aglomeracji miejskich. To właśnie w czasie letnim dzisiejsza energetyka staje przed największym wyzwaniem zrównoważenia szczytowego zapotrzebowania na energię. Odpowiedzią może być bilansowanie zużycia energii przez odbiorców na wezwanie operatora, czyli wdrażanie usługi Demand Side Reponse (DSR). Najwięksi, przemysłowi odbiorcy energii rezygnują z części swojego zapotrzebowania na energię w czasie tzw. „szczytów energetycznych”, tym samym wpływając na stabilność systemu elektroenergetycznego. Dzięki kontraktom zawartym pomiędzy OSP a takimi odbiorcami, można m.in. ograniczyć ryzyko blackout-u.

Jak Fortum wykorzystuje DSR w Polsce?

W Polsce Fortum prowadzi prace nad wykorzystaniem sieci ciepłowniczej do optymalizacji produkcji energii elektrycznej. Dzięki inteligentnej sieci ciepłowniczej będziemy mogli sterować dostawą ciepła do odbiorców, wykorzystywać zdolności akumulacyjne sieci, a tym samym optymalizować produkcje ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. Jesteśmy już po próbach technicznych i wiemy w jakim zakresie jesteśmy w stanie wykorzystać do tego celu siec ciepłowniczą. Wprowadzenie naszych doświadczeń w życie wymaga jednak zmian formalnych w umowach z klientami, a pełne ich wykorzystanie również zmian w prawie tak, aby zapewnić szybkość reakcji i swobodę w podejmowaniu decyzji.

DSR będzie brany pod uwagę w aukcjach na rynek mocy. Czy Fortum
zamierza wziąć w nich udział?

Fortum rozważa udział swoich źródeł w rynku mocy po stronie podażowej – jako dostawca mocy. Nie planujemy natomiast udziału w charakterze oferenta DSR, po stronie popytowej.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki