font_preload
PL / EN
Atom Energetyka Energia elektryczna Węgiel 15 maja, 2018 godz. 16:30   
REDAKCJA

Dywersyfikacja a nie dekarbonizacja. Panel PKEE na EKG 2018 (RELACJA)

OZE na EKG 2018 Panel PKEE na EKG 2018. Fot.: BiznesAlert.pl

Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Polski Komitet Energii Elektrycznej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Katowicach. W debacie wziął udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, prezesi największych polskich spółek energetycznych, zrzeszonych w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej, prezes Urzędu Regulacji Energetyki orz prezes Polskiej Grupy Górniczej. Uczestnicy debaty wielokrotnie podkreślali, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju to jeden z priorytetów nie tyko dla polskiego rządu, ale także całego sektora energetycznego. 

Polski Komitet Energii Elektrycznej po raz kolejny stał się jednym z animatorów poważnej debaty na temat polskiej energetyki. Debaty skupionej na szukaniu rozwiązań i praktycznych rekomendacji, które będą miały wpływ na to, co w branży będzie się działo w perspektywie kolejnych kilku czy kilkunastu lat. Jak podkreślał w trakcie dyskusji szef resortu energii, cel tych działań jest jeden:  odpowiedzialna, a przede wszystkim skuteczna polityka energetyczna naszego kraju.

–  Musimy pamiętać, że odpowiedzialna polityka energetyczna powinna respektować trzy równoważne cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw – mówił  Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Zaznaczył przy tym, że  jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w najbliższych latach, jest budowa w Polsce elektrowni atomowej  – Energetyka jądrowa to dla Polski duża szansa rozwojowa. Jeżeli Polska nie podejmie tego wyzwania to straci. Rozważając decyzje w tym zakresie zawsze musimy jednak pamiętać o kosztach i planować inwestycje w sposób racjonalny. Energia musi być w cenie dostępnej dla przeciętnego obywatela, a to oznacza, że będziemy dalej inwestować również w energetykę węglową. Współczesne bloki węglowe są i efektywne i bezpieczne dla środowiska naturalnego – zaznaczył minister.

O tym, że gospodarka niskoemisyjna wcale nie jest i nie musi być równoznaczna z dekarbonizacją mówił również Filip Grzegorczyk Prezes Tauron Polska Energia. – Bezpieczeństwo energetyczne można postrzegać na różne sposoby. Spółki energetyczne od lat dywersyfikują kierunki importu surowców, ale dziś, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie zasobów i infrastruktury krajowej.  – podkreślał prezes Grzegorczyk. „Dywersyfikacja” była jednym ze słów które w debacie padały najczęściej – PGE jest najbardziej zdywersyfikowaną spółką energetyczną. Koszt uprawnień za emisje CO2 będzie rosnąć. To czynnik, który wpływa na nasze decyzje inwestycyjne i wybór ścieżki niskoemisyjnej, na której jest i atom i offshore – mówił Henryk Baranowski Prezes PGE i szef Rady Zarządzającej PKEE, jak podkreślał bezpieczeństwo energetyczne to temat, który jednoczy cały polski sektor energetyczny.

Myśląc o bezpieczeństwie energetycznym polskie spółki energetycznie nieustannie podkreślają wagę nowych inwestycji i związanej z nimi transformacji energetycznej.   – Zrównoważony rozwój mamy wpisany w DNA Grupy. Potencjał organizacyjny i „know-how” są bardzo istotne. Patrzymy uważnie na trendy i otoczenie regulacyjne, których nie można ignorować – chcemy na nie odpowiadać. Inwestujemy w infrastrukturę. – zaznaczył Mirosław Kowalik prezes Grupy Enea.

Jak zapewniali zgodnie uczestnicy debaty, do  najważniejszych wyzwań, które stoją przed branżą w najbliższych latach, należy zapewnienie stabilności dostaw energii i eliminacja ryzyka wystąpienia tzw. blackout’ów, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej i środowiskowej Unii Europejskiej. Dlatego też, zarówno minister, jak i prezesi firm energetycznych podkreślali ogromne znaczenie zaakceptowanego w lutym przez Komisję Europejską Polskiego Rynku Mocy.

– Cieszę się, że zaproszenie na nasz panel w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego przyjęli minister energii Krzysztof Tchórzewski i szef Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Debata w której przy jednym stole zasiadają kluczowi przedstawiciele administracji rządowej i szefowie najważniejszych spółek energetycznych, daje gwarancje nie tylko ciekawej dyskusji, ale przede wszystkim wypracowania mapy drogowej rozwoju całego sektora w najbliższych latach – podsumowuje dyskusje Maciej Kość dyrektor Biura PKEE w Warszawie.

Debata, dotycząca Bezpieczeństwa Energetycznego, to nie jedyna aktywność PKEE w ramach EKG.
W trakcie kongresu przedstawiciele Komitetu zabrali głos w najważniejszych panelach, dotyczących między innymi polityki klimatycznej, efektywności energetycznej czy walki ze smogiem.

Europejski Kongres Gospodarczy organizowany jest już po raz dziesiąty. W tym roku EKG to 3 dni obrad, ponad 100 debat, 800 prelegentów i ponad 9000 uczestników z całego świata. Polski Komitet Energii Elektrycznej jest jednym ze sponsorów wydarzenia.

Polski Komitet Energii Elektrycznej