font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Infrastruktura 30 marca, 2017 godz. 14:00   
REDAKCJA

E-bus czyli jak będzie elektryfikowany polski transport

Fot. Polski Fundusz Rozwoju (PFR)/Twitter Fot. Polski Fundusz Rozwoju (PFR)/Twitter

Jadwiga Emileiwcz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju we wstępie do konferencji E-bus Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu miejskiego zastanawiała się „jakie mamy oczekiwania wobec spotkania?” odpowiedzią jest chęć realizacji założeń Planu Rozwoju Elektromobilności.

„Rozwój transportu zeroemisyjnego, po pierwsze rozwój transportu publicznego” mówiła Emilewicz. Minister wspomniała o megatrendzie przykładzie Paryża, który pokazuje, że rynek otwiera się na tysiące nowych zeroemisyjnych autobusów”. Globalny trend, w którym nie powinno nas zabraknąć dodała Emilewicz. „Jak my siebie w tym trendzie widzimy? Jesteśmy trzecim co do wielkości producentem elektrycznych autobusów. Tytuł „Autobus roku” otrzymany przez jedną z naszych polskich firm zobowiązuje”.

Nowy model współpracy

„Model polityki publicznej, który już wprowadziliśmy to m.in. przystąpienie 41 miast do programu E-bus. Do tego grona dołączyło też kolejnych 5” mówiła Jadwiga Emilewicz. Wskazanie producentom, że rynek realnie rośnie jest ważne. Faktem jest, że produkt jakim jest elektryczny autobus jest nadal dwukrotnie droższy od autobusu spalinowego, ale obniżenie jego ceny będzie możliwe. Emilewicz mówiła, że obniżenie ceny musi być połączone z rozwojem technologii. Dlatego w NCBiR rozpoczęty został duży program finansowania badań i rozwoju, pozwalający opracować produkt zgodny z oczekiwaniami, potrzebami miast. Wybór racjonalnej ścieżki, jak wspomniała Emilewicz, był oczywisty. Trudno wyobrazić sobie inną ścieżkę, mówiła. Budowa dobrych praktyk na tym etapie rozwoju rynku jest niezmiernie ważna. Polska bierze aktywny udział w tworzeniu standaryzacji systemu ładowania autobusów elektrycznych, współtworzymy je na forum europejskim mówiła Emilewicz. „Dlatego tak dużą wagę przykładamy do Planu Rozwoju Elektromobilności, żebyśmy byli silnym głosem na forum”. Nowy model realizacji zadań publicznych jaki przyjęliśmy, podsumowała Emilewicz, jest unikatowy. Jest to partnerstwo innowacyjne publiczno-prywatne, nadal nieznany model w Europie. Model, który zaczerpnięty został z USA.

Konferencja E-bus jest pierwszym z szeregu zaplanowanych działań skierowanych do samorządów, branży motoryzacyjnej i energetycznej mających na celu popularyzację tematyki i przygotowania polskiego rynku na elektromobilność. Spotkanie zgromadziło wszystkie strony zaangażowane w ten proces. Organizatorami są Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Fundusz Rozwoju.

Agata Rzędowska