font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Innowacje 24 października, 2018 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Agata Rzędowska

Promocja elektromobilności w Sejmie i znikający samochód elektryczny (RELACJA)

Sejm Polska legislacja prawo

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, które odbyło się 23 października 2018 roku tematem przewodnim była elektromobilność. Przewodniczący Zespołu poseł Grzegorz Matusiak zaprosił na spotkanie zarówno przedstawicieli resortu energii, posłów jak i organizacje branżowe oraz przedstawicieli przemysłu. Posiedzenie poprowadził Robert Grudziński, ekspert ds. energetyki, propagator elektromobilności.

 

Trzy lata za nami

Temat: „W drodze do elektromobilności. Podsumowanie trzech lat” stanowił wyjście do prezentacji Mateusza Tomiczka, projektanta, laureata konkursu na projekt polskiego samochodu elektrycznego; profesora Władysława Wieczorka, dziekana Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej oraz Macieja Mazura z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Prezentacje miały pokazać dotychczasowe działania polskich podmiotów oraz szanse na rozwój.

Czy pojawi się polski elektryczny samochód

Prezentacja Mateusza Tomiczka dotyczyła potencjału jaki mają polskie młode kadry rozproszone po wielu światowych koncernach. Tomiczek widzi  szansę na ich powrót do kraju gdyby możliwe było uruchomienie produkcji elektrycznego pojazdu. Jego zdaniem znalezienie niszy, w której mogą działać podmioty produkujące polskie pojazdy elektryczne nie powinno być trudne, a początkowe koszty przygotowania prototypów są do udźwignięcia przez polskie podmioty. Przedstawił także genezę projektu Concept Curie, zwycięzkiego projektu w konkursie organizowanym przez ElectroMobility Poland (EMP).

W czasie spotkania Zespołu zabrakło przedstawicieli spółki EMP, dlatego też na pytania między innymi posła PO Piotra Cieślińskiego, który uczestniczył w posiedzeniu odpowiadał Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Nie jest to wiceminister od początku zaangażowany w plan rozwoju elektromobilności w Polsce, został powołany na podsekretarza pod koniec 2017 roku, czyli mniej więcej wtedy, gdy odbywał się finał pierwszego etapu konkursu na karoserię elektrycznego samochodu organizowanego przez EMP. Wiceminister potwierdził, że działania EMP zmierzają do tego by polski samochód elektryczny powstał, ale jego zdaniem realnym terminem pojawienia się prototypu jest 2022 rok.

Bateria, ale nie konicznie litowo-jonowa

Profesor Władysław Wieczorek nakreślił zgromadzonym możliwe kierunki rozwoju prac nad ogniwami do baterii w samochodach elektrycznych. Wsparł się przykładami, w których to duży przemysł bądź władze centralne inwestują w rozwój nowych technologii widząc w nich szansę na rozwój silnej gałęzi gospodarki. Wieczorek odniósł się także do pytania posła Cieślińskiego odnośnie możliwości rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Mówiąc, że jego zdaniem jest miejsce na rozwijanie zarówno metod magazynowania bateryjnych jak i wodorowych, jednak obecnie znacznie łatwiej jest „okiełznać” procesy związane z magazynowaniem energii w bateriach niż w ogniwach paliwowych. Jest to także obecnie tańsze. Przedstawił profil działalności konsorcjum PolStorEn, Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii. Podmiotu, który jest wyrazem konsolidacji środowiska naukowego, przedstawicieli władz oraz przemysłu bateryjnego. Założycielami Konsorcjum są: Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum), Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska, zostało ono powołane do życia w lutym 2018 roku.

Dynamiczny wzrost i przykłady ze świata

Maciej Mazur z PSPA skoncentrował się w wystąpieniu na tym, co udało się osiągnąć w obszarze budowy infrastruktury oraz promocji samochodów elektrycznych. Odniósł się także do przykładów z innych rynków, w tym do Norwegii, Chin i Japonii – liderów rynku. Jego zdaniem rozwój elektromobilności w Polsce jest coraz dynamiczniejszy, choć jak pokazał w prezentacji, kierowcy oczekują większych zachęt od państwa, od tego uzależniają decyzje odnośnie zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych. Zdaniem Macieja Mazura obecnie prowadzone przez wiele podmiotów działania mające na celu rozbudowę sieci szybkiego ładowania mogą zaowocować pojawieniem się większej liczby samochodów elektrycznych. Pomoże temu także fakt powiększającego się wachlarza modeli oferowanych przez koncerny motoryzacyjne. Zaznaczył jednak, że szalenie istotne jest promowanie i rozwijanie infrastruktury dającej możliwość nocnego ładowania pojazdów. Ma to swoje uzasadnienie zarówno ekonomiczne jak i przyczyni się do stabilizacji sieci elektroenergetycznych.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki zakończyła dyskusja, w której wzięli udział zebrani goście. Byli wśród nich przedstawiciele branży motoryzacyjnej, producenci samochodów oraz media. Przewodniczący Zespołu poseł Grzegorz Matusiak zapewnił, że temat elektromobilności pojawi się w czasie spotkań Zespołu prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale.