font_preload
PL / EN
Alert 12 lipca, 2018 godz. 9:45   
REDAKCJA

Elektrownia Bełchatów będzie czystsza. Oferta Rafako najkorzystniejsza

bełchatów fot. PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wybrało najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Rafako, wycenioną na 181,6 mln zł netto. Termin realizacji zadania przypada na koniec maja 2021 roku. Oferta Rafako była jedyną złożoną w postępowaniu. Pod koniec maja, bezpośrednio przed otwarciem ofert PGE GiEK podała, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 49,2 mln zł. W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty czytamy, że zamawiający zamierza zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

CIRE.pl