font_preload
PL / EN
Alert PAP 8 września, 2017 godz. 12:30   
REDAKCJA

Enea: Koszt dostosowania instalacji do norm emisyjnych to ok. 500 mln zł

elektrownia-polaniec Elektrownia Połaniec. Źródło: Enea

Grupa Enea szacuje koszty dostosowania aktywów wytwórczych do wymagań BAT na ok. 500 mln zł – podała spółka w prezentacji.

W Enei Wytwarzanie szacowane koszty dostosowania do konkluzji BAT wynieść mają ok. 150 mln zł. Enea podała, że obejmuje to modernizację elektrofiltrów bloków 200 MW, modernizację Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) nr I, II, IV do mg/Nm3, zabudowę pomiarów ciągłych na kominach, redukcję metali ciężkich ze ścieków.

W Enea Połaniec szacunkowe koszty dostosowania mają wynieść ok. 350 mln zł i obejmować będą dokończenie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR), modernizację absorberów IOS, modernizację/nowe elektrofiltry, instalację redukcji rtęci, modernizację oczyszczalni.

„Nasze aktywa wytwórcze będą spełniały normy w wymaganym przez konkluzje BAT terminie” – napisano w prezentacji.

W połowie sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

Na dostosowanie do nowych zaostrzonych wymogów emisyjnych dla NOX, SO2 i pyłu branża energetyczna ma cztery lata.

BAT/BREF: Enea zapłaci pół miliarda za nowe regulacje unijne

Polska Agencja Prasowa