font_preload
PL / EN
Alert PAP 12 października, 2018 godz. 6:30   
REDAKCJA

Tchórzewski: Państwo powinno zachować prawo do decyzji o energetyce

Krzysztof Tchórzewski gazyfikacja Krzysztof Tchórzewski o gazyfikacji. Fot.: Ministerstwo Energii

Między innymi na temat pakietu rozwiązań osłonowych dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych w związku z wzrostem cen energii oraz nowej polityki energetycznej – z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim rozmawiała „Rzeczpospolita”.

Minister pytany był o wzrost cen energii. „Obecnie widać pewną stabilizację, a nawet spadek. Ministerstwo Energii stara się stworzyć warunki, by chronić rynek przed zaburzeniem stabilności. Dlatego zamierzamy wprowadzić tzw. 100-proc. obligo giełdowe, pozwalające na pełne urynkowienie cen rynku energii na rynku hurtowym” – odpowiedział Tchórzewski.

„Jesteśmy świadomi wagi problemów wynikających ze wzrostu cen energii. Planujemy wprowadzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych, zwłaszcza w branżach energochłonnych. Mogą to być ulgi w różnych opłatach, a nawet rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji CO2” – powiedział minister.

Na pytanie o to, kiedy wprowadzona zostanie wyczekiwana polityka energetyczna, Tchórzewski odpowiedział: „Politykę energetyczną Polski (tzw. PEP) przygotowujemy równolegle z +Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030+. Dokumenty przedstawiamy w tym samym czasie.”

Pytany o priorytety związane z PEP wyjaśnił, że program określa wyzwania, które stoją przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach. Uwzględnia on założenie, że państwo odpowiada przed obywatelami za bezpieczeństwo w kwestii energii.
Dlatego, zdaniem ministra, państwo „powinno mieć prawo podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania własnych zasobów energetycznych (…), a także wyboru najbardziej optymalnej struktury zaopatrzenia w energię”. W tym kontekście zwrócił uwagę na przeprowadzoną w latach 2015-2017 reformę górnictwa węgla kamiennego.

„Mimo radykalnej zmiany struktury żaden górnik nie stracił pracy. Polskie górnictwo odzyskuje dobrą pozycję w Europie i na świecie, a energetyka węglowa systematycznie zmniejsza szkodliwe emisje” – przekonywał.

W rozmowie z ministrem „Rz” poruszyła też kwestie inwestycji w OZE oraz wsparcia dla kogeneracji. Według ministra Tchórzewskiego nowelizacja ustawy OZE sprawiła, że mamy coraz lepsze narzędzia prawne dla racjonalnego rozwoju tego sektora i przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania tych źródłem. Jeśli chodzi o wsparcie dla kogeneracji, to system aukcyjny, który zamierza wprowadzić rząd, ma być ukierunkowany głównie na małe i średnie obiekty co ma pomóc samorządom w ograniczaniu tzw. niskiej emisji.

PAP, Rzeczpospolita