font_preload
PL / EN
Alert 13 lutego, 2018 godz. 11:00   
REDAKCJA

Rośnie moc farm wiatrowych w Europie

energetyka oze wiatrak

W ubiegłym roku w Europie moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wzrosła o15,7 GW – wynika raportu stowarzyszenia WindEurope.

Wzrost mocy elektrowni wiatrowych w Europie w ubiegłym roku był o 20 proc. wyższy niż w 2016 r. Moc elektrowni lądowych wzrosła o ok. 12,5 GW, a morskich o ok. 3,1 GW. Siedem państw członkowskich UE miało rekordowy rok jeśli chodzi o przyrost mocy w źródłach wiatrowych. Liderem są Niemcy, gdzie przybyło 6,6 GW tego typu mocy, w Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost o 4,3 GW, a Francji o 1,7 GW. Znacznymi przyrostami wiatrowych mocy mogą się pochwalić też Finlandia – 577 MW, Belgia – 476 MW oraz Irlandia – 426 MW.

Jak podaje WindEurope w 2017 r. nowe moce w elektrowniach wiatrowych stanowił 55 proc. wszystkich nowych zainstalowanych w elektroenergetyce w Europie.

Całkowita moc zainstalowana farm wiatrowych w Europie na koniec ubiegłego roku wyniosła 169 GW, z czego 153 GW to farmy lądowe. Udział energetyki wiatrowej w strukturze mocy wytwórczych w Europie wyniósł 18 proc. Niemcy pozostają krajem o największym poziomie zainstalowanej mocy wiatrowej (56 GW), za nimi są Hiszpania (23 GW), Wielka Brytania (19 GW) i Francja (14 GW).

W 2017 roku elektrownie wiatrowe w Europie wygenerowały 336 TWh, czyli 12 proc. zapotrzebowania UE na energię elektryczną. W Danii energia z wiatru pokryła 44 proc. zapotrzebowania, w Irlandii i Portugalii było to po 24 proc, a w Niemczech – 20 proc.

W Polsce w 2017 roku przybyło tylko 41 MW nowych mocy w źródłach wiatrowych, podczas gdy rok wcześniej było to aż 1,255 GW. Wyłączając 11 krajów Unii, w których w ubiegłym roku nie zainstalowano żadnych nowych elektrowni wiatrowych, wynik Polski jest trzeci od końca, wyprzedziliśmy jedynie Czechy (26 MW) i Rumunię (5 MW).

Z danych WindEurope wynika, że na koniec 2017 r. moc elektrowni wiatrowych w Polsce wyniosła 6,4 GW. Jednak statystyki URE obejmujące okres do końca trzeciego kwartału ubiegłego roku wskazują, że w Polsce było zainstalowanych 5,85 GW mocy w elektrowniach wiatrowych. Trzeba brać jednak pod uwagę fakt, że statystyki URE obejmują tylko instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

W ubiegłym roku elektrownie wiatrowe w Polsce wyprodukowały 13,9 TWh energii elektrycznej, co było wynikiem lepszym od osiągniętego rok wcześnie o ponad 19 proc. Ich udział w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną w 2017 roku był ma poziomie ponad 8 proc.

Z informacji dziennika wynika, że na przyszły rok WindEurope prognozuje przyrost mocy wiatrowych na Starym Kontynencie na poziomie 12 GW. Cytowany przez dziennik rzecznik WindEurope Andrew Canning widzi też perspektywy rozwoju w Polsce w związku z planowanym ogłoszeniem aukcji. Według źródeł „Rzeczpospolitej” w Ministerstwie Energii, aukcja może się odbyć pod koniec drugiego lub na początku trzeciego kwartału.

CIRE.PL/Rzeczpospolita