Eurostat: Spada udział OZE w Polsce

12 lutego 2019, 12:30 Alert
oze wiatraki fot. Pixabay

Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w Polsce 10,9 proc. w 2017 r. wobec 11,3 proc. rok wcześniej i wobec celu 15 proc. w 2030 r. – podał Eurostat.

W całej Unii Europejskiej udział energii z OZE wyniósł 17,5 proc. w 2017 r. wobec 17 proc. w 2016 r. Cel dla UE na 2030 r. to co najmniej 32 proc., podano w komunikacie.

Szwecja miała w 2017 r. najwyższy udział energii z OZE w końcowym zużyciu brutto, wynoszący 54,5 proc.. Na kolejnych miejscach znalazły się Finlandia (41 proc.), Łotwa (39 proc.), Dania (35,8 proc.) i Austria (35,8 proc.). Z kolei najniższy udział OZE odnotowano w Luksemburgu (6,4 proc.), Holandii (6,6 proc.) i na Malcie (7,2 proc.).

Spośród 28 państw członkowskich UE, 11 osiągnęło już narodowe cele na 2020 r.: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Ponadto, Łotwa i Austria oddalone są o ok. 1 pkt proc. od swoich celów na 2020 r. – czytamy dalej.

Państwa najbardziej oddalone od realizacji celu na 2020 r. to Holandia (o 7,4 pkt proc.), Francja (o 6,7 pkt proc.), Irlandia (o 5,3 pkt proc.), Wielka Brytania (o 4,8 pkt proc.), Luksemburg (o 4,6 pkt proc.), Polska (o 4,1 pkt proc.) i Belgia (3,9 pkt proc.), podano także.

ISB News