font_preload
PL / EN
13 marca, 2017 godz. 10:15
II edycja warsztatów The High Voltage Cable Seminar
II edycja warsztatów The High Voltage Cable Seminar

Szczegóły wydarzenia

Komitet Organizacyjny „The High Voltage Cable Seminar” powołany przez organizatorów pierwszej edycji warsztatów szkoleniowych „The High Voltage Cable Seminar KRAKÓW 2016”, w skład którego wchodzą:

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach

  • Dziekan Wydziału Elektrycznego: – prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
  • Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
    Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki : – dr hab. inż. Monika Kwoka

Przedstawiciele ARINET Sp. z o.o.

  • Prezes Zarządu – mgr inż. Grzegorz Kowalczyk
  • Dyrektor ds. Handlu i Realizacji Projektów – mgr inż. Tomasz Szymczyk

Zaprasza do udziału w drugiej edycji warsztatów szkoleniowych The High Voltage Cable Seminar WARSAW 2017, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2017r w Warszawie, w Airport Hotel Okęcie.

HVC Seminar Kraków 2016 to pierwsze zorganizowane w Polsce, ograniczone wyłącznie do tematyki naukowo-technicznej, spotkanie polskich i europejskich inżynierów elektryków z czołowymi naukowcami branży. Warsztaty cieszyły się wysokim zainteresowaniem, zgromadziły ponad 40 uczestników z Polski i zagranicy, którzy mieli okazję do wysłuchania interesujących prelekcji przybliżających i tłumaczących praktyczne zastosowanie najnowszych standardów projektowania i budowy sieci kablowych WN w Europie i świecie.

Kontynuując problematykę seminarium zorganizowanego w lutym 2016r, jako temat przewodni zaplanowaliśmy kolejny zakres tematyczny obejmujący:

  1. napięcia indukowane w żyłach powrotnych kabli WN,
  2. układy pracy długich linii kablowych (l>20km),
  3. skutki niedociążenia kabli WN podczas pracy w warunkach znamionowych systemu elektroenergetycznego,
  4. optymalizację obciążalności prądowej linii kablowych.

Problematykę opisaną w punktach 1÷3 podczas dwóch pierwszych dni seminarium prezentować będą wybitni światowi specjaliści z Power Delivery Consultants Inc. – John H. Cooper oraz Rachel I. Mosier, aktywnie uczestniczący w pracach komitetów  naukowych CIGRE oraz IEEE. Zagadnienia obciążalności kablowej (pkt 4) omawiane będą przez prof. George’a J. Andersa. Więcej informacji o prelegentach znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej Seminarium.

Językiem wykładowym w ramach HVC Seminar jest język angielski.

Seminarium jest projektem szkoleniowym, umożliwiającym aktywny udział w omawianiu istotnych zagadnień technicznych oraz przedyskutowanie własnych doświadczeń i problemów projektowych i realizacyjnych w wąskim gronie inżynierów specjalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na stronie seminarium: http://hvcseminar.com/pl/

Rejestracja na stronie: http://hvcseminar.com/pl/registration2017/