font_preload
PL / EN
18 grudnia, 2018 godz. 9:07
II Kongres Energetyki Lokalnej
II Kongres Energetyki Lokalnej

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy na II Kongres Energetyki Lokalnej w dniu 21 stycznia 2019 r., który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnicy będą rozmawiać o energetyce lokalnej z perspektywy administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30-9.00: Rejestracja uczestników
9.00-9.15: Uroczyste powitanie Gości przez Władze Uniwersytetu

CZĘŚĆ I PANEL EKSPERCKI

9.15-10.45: I SESJA: Energetyka lokalna a funkcjonowanie wspólnot samorządowych

10.45-11.00: Przerwa kawowa

11.00-12.30: II SESJA: Energetyka lokalna a otoczenie społeczne i rola NGO

12.30-12.45: Przerwa kawowa

12.45-14.15: III SESJA: Energetyka lokalna jako „biznes przyszłości” i gwarant bezpieczeństwa energetycznego państwa

14.15-14.45: Dyskusja podsumowująca I część konferencji

CZĘŚĆ II PANEL NAUKOWY

15.00-16.00: Referaty w panelu

16.00-16.15: Dyskusja podsumowująca II część konferencji

 

Więcej informacji o wydarzeniu: kpaist.uksw.edu.pl