font_preload
PL / EN
14 marca, 2019 godz. 10:33
III Kongres Elektryki Polskiej
III Kongres Elektryki Polskiej

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy do udziału w III Kongresie Elektryki Polskiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku Jubileuszu 100-rocznicy powstania SEP pod hasłem: Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie. Wydarzenie odbędzie się 2-3 kwietnia 2019 r. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Współorganizatorami III KEP są: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT. Przewodniczącym Komitetu Honorowego III KEP jest Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Wybór miejsca Kongresu nie jest przypadkowy – tu gdzie obecnie znajduje się Hotel Victoria stał Pałac Kronenberga – wspaniała budowla przedwojennej Warszawy, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia mieszcząca w swych wnętrzach między innymi siedzibę Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Lokalizacja ta znakomicie nawiązuje zatem do Jubileuszu 100-lecia SEP, którego jednym z głównych przedsięwzięć jest właśnie III KEP.

Podczas obrad organizatorzy planują przedyskutowanie szerokiego spektrum problematyki nowoczesnej elektryki – elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym nowe technologie w przemyśle.

Praca Kongresu zorganizowana będzie na sesjach plenarnych i w pięciu sekcjach problemowych:

 • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • Inżynieria elektryczna w transporcie;
 • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • Historia elektryki i SEP.

Głównymi celami III KEP są:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu.
 • Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2050 r.
 • Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
 • Prezentacja aktualnych badań naukowych dotyczących historii polskiej i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP.
 • Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia.
 • Przewiduje się, że w Kongresie udział weźmie od  250 do 300  osób ze świata nauki i przemysłu, zarówno z uczelni, instytutów naukowych, firm i przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej. Spodziewani są liczni goście z zagranicy, w tym inżynierowie –  Polacy pracujący za granicą.