font_preload
PL / EN
14 marca, 2018 godz. 10:15
Konferencja konsultacyjna na temat Polityki Surowcowej Pańtwa na Uniwersytecie Wrocławskim
Konferencja konsultacyjna na temat Polityki Surowcowej Pańtwa na Uniwersytecie Wrocławskim

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r. w godz. 10.30-16.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, sala 1D im. Unii Europejskiej.

Będzie to już piąta konferencja, po Warszawie, Krakowie, Katowicach i Toruniu, w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu PSP. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem surowców z opadów oraz rekultywacją i remediacją, tj. Filaru 3 PSP.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu, ich moderatorami zaś będą dziennikarze, zajmujący się m. in. tematyką ochrony środowiska. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad zapisami projektu PSP, w szczególności odnoszącymi się do Filaru 3 oraz nad możliwościami wdrożenia PSP. Jednym z kluczowych tematów dyskusji będzie pozyskiwanie surowców z odpadów jako zamienników dla surowców naturalnych, z czym nierozerwalnie wiąże się problematyka rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rekultywacja i remediacja. Przywracanie pełnej wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom poeksploatacyjnym, poprawa stosunków wodnych na takich terenach oraz techniki rekultywacji i remediacji, to zagadnienia, którym także chcielibyśmy poświęcić szczególną uwagę podczas naszego spotkania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-wroclaw. W innych sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z Panem Pawłem Derkowskim, tel.: 22 459 2780, 696 598 823; e-mail: [email protected]; z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji konsultacyjnych. Więcej informacji o projekcie PSP na stronie psp.mos.gov.pl.

Po zamknięciu zapisów, w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zostanie przesłana stosowna informacja.