font_preload
PL / EN
8 czerwca, 2018 godz. 14:20
Prezentacja nowego bloku energetycznego bloku B11 w Elektrowni Kozienice – doświadczenia z budowy i oddania do eksploatacji
Prezentacja nowego bloku energetycznego bloku B11 w Elektrowni Kozienice – doświadczenia z budowy i oddania do eksploatacji Elektrownia Kozienice. Fot. Enea energetyka blok

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 13 / 06 / 2018

W środę 13 czerwca w Elektrowni Kozienice odbędzie się prezentacja doświadczeń z budowy nowego bloku i oddania go do eksploatacji. Otworzą je Mirosław Kowalik (Prezes Zarządu ENEA S.A.), Antoni Józwowicz (Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o.) oraz Paweł Racinowski – Dyrektor Generalny IGEiOŚ. Poniżej prezentujemy plan wydarzenia:

BLOK I – INWESTOR

ENEA S.A., Enea Wytwarzanie Sp. z o. o:

Wstęp – Jan Mazurkiewicz – p.o. Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o.Prezentacja nowego bloku – Marek Różycki

„Rola inżyniera kontraktu w realizacji budowy bloku B11”

Mieczysław Jelonkiewicz – Kierownik projektu, Z-ca Dyrektora ds. zarządzania majątkiemInżynier Kontraktu-ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

„Wyprowadzenia mocy z nowego bloku w Elektrowni Kozienice”

Piotr Groszek – Kierownik Wydziału Analiz w Dep. Rozwoju Systemu – PSE S.A.

BLOK II – WYKONAWCY

Opis realizacji, organizacja budowy, harmonogramy, kamienie milowe, koordynacja branż,podwykonawcy, odbiory dozorowe, rozruch, testy, obsługa gwarancyjna, dane realizacji„Budownictwo 3.0 – inwestycje dla przyszłości na przykładzie budowy najnowocześniejszego bloku energetycznego w Europie – B11 w Elektrowni Kozienice”Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Polimex – Mostostal S.A.Yuichiro Sakai–MitsubishiHitachiPowerSystemsEuropeGmbH,Duisburg

„Współczesne technologie węglowe dla energetyki”

Satoshi Uchida – Prezes Zarządu/Chief Executive Officer – Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Duisburg

„Rola jednostki notyfikowanej UDT w projekcie”

Roman Górecki i Robert Wersta – Urząd Dozoru Technicznego„Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”

Jacek Tabor – Prezes Mazowiecko Świętokrzyskiego Towarzystwa OrnitologicznegoPodsumowanie i zakończenie konferencji

PROGRAM KONFERENCJI:

„Prezentacja nowego bloku energetycznego bloku B11 w Elektrowni Kozienice

– doświadczenia z budowy i oddania do eksploatacji”

13 czerwca 2018 r. (środa)

Sala Konferencyjna w Elektrowni Kozienice

Zwiedzanie Bloku B11 – w 3 grupach, dwie pierwsze grupy od 9:00 do 10:30, trzecia grupa 9:30 – 11:00.

Partner tłumaczeń:

– dane podstawowe i charakterystyka nowego bloku, (parametry, standardy, standardy środowiskowe, gwarancje, porównania z innymi blokami) – Tomasz Wójcik

– programy zapewnienia jakości, testy – Grzegorz Nowak
– wyprowadzenie mocy, ruchu regulacyjny i ruch próbny, testy z PSE – Dariusz Chołuj
page1image4043505872

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie