font_preload
PL / EN
5 stycznia, 2018 godz. 13:08
Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe
Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 27 / 02 / 2018

27 lutego w Warszawie odbędzie się seminarium pt. «Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe – możliwości, obowiązki, strategie». BiznesAlert.pl ma patronat nad tym wydarzeniem.

Zgodnie z uchwaloną Ustawą o rynku mocy elektrownie będą brać udział w aukcjach w celu ubiegania się o kontrakty mocowe z PSE, a odbiorcy energii zapłacą nie tylko za megawatogodziny (energię elektryczną), ale także za megawaty (moc potrzebną w systemie). Towarem na rzeczonym rynku będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

Jednotowarowy rynek energii nie zapewnia wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy lub utrzymania i modernizacji wymaganych mocy. Stosowane usługi systemowe są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także przy równoczesnym zaistnieniu kilku przyczyn ograniczenia mocy w systemie. Zdaniem wielu ekspertów rynek mocy jest niezbędny w celu przeciwdziałania braku mocy w KSE poprzez rozwiązanie problemu brakujących przychodów.

Celem rynku mocy (capacity market) jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednakże należy zdawać sobie sprawę, iż rynek mocy to jeden z wielu możliwych mechanizmów mocowych, a na kształt dwutowarowego rynku energii będą miały również akty prawne inne niż Ustawa o rynku mocy.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

koncernów energetycznych (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót, R&D)

przemysłowych odbiorców energii

rządu i organów administracji

firm doradczych i kancelarii prawnych

podmiotów finansujących inwestycje energetyczne

instytucji naukowo-badawczych

Czy mechanizm rynku mocy wygeneruje oczekiwane sygnały inwestycyjne? Jakie jest ryzyko niezapewnienia wystarczającej mocy w systemie przed rozpoczęciem rynku mocy i na ile zostanie ono zredukowane poprzez aukcje? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci prowadzący seminarium.

Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać pod nr telefonu 22 82 77 123 oraz na stronie internetowej Organizatora.