W dniach 15-17 maja w Międzyzdrojach odbędzie się kolejna, XX Edycja Konferencji GAZTERM. To wydarzenie branżowe, w którym udział biorą specjaliści i przedstawiciele branży gazowniczej. Tematem przewodnim w 2017 roku ma być rozwój rynku gazu w regionie Trójmorza.

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie. Podczas wydarzenia omówione zostanie obowiązujące prawo dla ubocznych produktów spalania, a także nowe technologie i metody optymalizacji dla unieszkodliwiania UPS-ów.

Zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem. Zagadnieniom tym poświęcona jest kolejna – IV edycja seminarium organizowanego przez powermeetings.eu: Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – OZE – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna, […]

Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 22 lat do udziału w dziewiątej edycji konkursu energetycznego. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.