Szanowni Państwo, w związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pelletu zarówno w Polsce jak i Europie Zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować pierwszą edycję Kongresu: Europejski Rynek Pelletu, który odbędzie się 1 i 2 czerwca 2017 r.

Zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem. Zagadnieniom tym poświęcona jest kolejna – IV edycja seminarium organizowanego przez powermeetings.eu: Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – OZE – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna, […]

Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 22 lat do udziału w dziewiątej edycji konkursu energetycznego. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.