Komitet Organizacyjny „The High Voltage Cable Seminar” powołany przez organizatorów pierwszej edycji warsztatów szkoleniowych „The High Voltage Cable Seminar KRAKÓW 2016”, w skład którego wchodzą: Przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach Dziekan Wydziału Elektrycznego: – prof. dr hab. inż. Paweł Sowa Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki : – dr hab. […]