BiznesAlert.pl http://biznesalert.pl Rynek Opinii Wed, 21 Nov 2018 16:10:16 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe http://biznesalert.pl/pge-nowe-farmy-wiatrowe/ http://biznesalert.pl/pge-nowe-farmy-wiatrowe/#respond Wed, 21 Nov 2018 16:05:07 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148365 Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce. W ramach […]

Artykuł PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce.

W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku powstaną trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Instalacje staną w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W sumie wybudowane zostaną 33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW.

Na potrzeby projektu powstanie też linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem o długości prawie 30 km, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne oraz parametry pracy sieci dystrybucyjnej w całym regionie.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW.

Grupa PGE weszła na drogę dywersyfikowania źródeł wytwórczych, którego celem jest zmniejszenie emisyjności CO2. Dzięki inwestycjom w nowe farmy wiatrowe na lądzie, a także na morzu Bałtyckim oraz w fotowoltaikę chcemy umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Nasz cel to posiadanie 25 proc. rynku w 2030 r. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt Klaster umocni PGE na pozycji lidera w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce. Według szacunków, średnioroczna produkcja „zielonej energii” w grupie wzrośnie z ok. 1841 GWh do 2119 GWh. Zwiększy się też moc zainstalowana w należących do niej farmach wiatrowych z 549,98 MW do 647,16 MW.

Wygrana z liczną konkurencją, z którą musieliśmy rywalizować, to duży sukces spółki. Zakończona aukcja stanowiła ogromne wyzwanie, bo po raz pierwszy obejmowała nowe farmy wiatrowe – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

Wprowadzenie w połowie 2016 roku systemu wsparcia opartego o aukcje miało przyczynić się do obniżenia kosztów wsparcia OZE dla odbiorców końcowych, zapewniając jednocześnie stabilne przychody dla inwestorów. Zwycięzcami aukcji są podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, otrzymując w zamian gwarancję, że nie zmieni się ona w całym piętnastoletnim letnim okresie wsparcia. W przypadku projektu Klaster obejmie on lata 2021-2035.

W Grupie Kapitałowej PGE spółką odpowiedzialną za rozwijanie odnawialnych źródeł energii odpowiedzialna jest PGE Energia Odnawialna. Obecnie jest ona największym producentem „zielonej” energii Polsce. Spółka posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Polska Grupa Energetyczna

Baranowski: PGE chce być liderem OZE w Polsce

 

Artykuł PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/pge-nowe-farmy-wiatrowe/feed/ 0
URE: Tegoroczne aukcje OZE nie napawają optymizmem http://biznesalert.pl/ure-aukcje-oze/ http://biznesalert.pl/ure-aukcje-oze/#respond Wed, 21 Nov 2018 15:15:30 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148363 Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada br. zgodnie z ogłoszeniami Prezesa URE z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. – Wyniki tych aukcji […]

Artykuł URE: Tegoroczne aukcje OZE nie napawają optymizmem pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada br. zgodnie z ogłoszeniami Prezesa URE z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

– Wyniki tych aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej, czego dowodem jest średnia cena jaką zaoferowały duże lądowe instalacje wiatrowe. Niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna i winna stanowić istotny składnik polskiego „mixu energetycznego” – podkreśla Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Aukcje dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki 

W dniu 5 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/6/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję to 31. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 zł/MWh.W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł, zaoferowanej w ramach 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Aukcje dla biogazu 

W dniu 6 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/7/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję to 1.  Cena wygranej oferty wyniosła poniżej 400 zł/MWh. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji „AZ/7/2018” sprzedano powyżej 972,000 GWh energii elektrycznej o wartości powyżej 388,000 mln zł.

W dniu 14 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/11/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Liczba ofert, które wygrały aukcję to 29.

Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18 zł/MWh.W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 3,489 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 1,972 mld zł, zaoferowanej w ramach 29 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Kolejna aukcja bez rozstrzygnięcia 

W dniu 7 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/8/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Aukcja ta nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W dniu 13 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/10/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Aukcja ta nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

URE: aukcje nie napawają optymizmem 

– Wyniki tegorocznych aukcji nie napawają jednak optymizmem, jeżeli chodzi o wykonanie wspólnotowych zobowiązań Polski w zakresie osiągnięcia łącznego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15%, w roku 2020. Analiza sumarycznych wyników aukcji z lat 2016-2018 pozwala na sformułowanie graniczącej z pewnością tezy, w świetle której Polska nie wykona tego obowiązku na poziomie 19,13% w sektorze elektroenergetycznym, określonym w Krajowym Planie Działań w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych – czytamy w podsumowaniu aukcji URE.

Urząd Regulacji Energetyki 

Artykuł URE: Tegoroczne aukcje OZE nie napawają optymizmem pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/ure-aukcje-oze/feed/ 0
Roszkowski: Ile jest węgla w węglu? http://biznesalert.pl/polska-import-wegla-rosja-wzrost-dwukrotny/ http://biznesalert.pl/polska-import-wegla-rosja-wzrost-dwukrotny/#respond Wed, 21 Nov 2018 15:00:54 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148358 Sektor węgla kamiennego to 81,1 TWh energii wytworzonej oraz ok 47,7% całości naszego miksu w roku 2017. Czy zastanawiali się Państwo co się stało z tym sektorem w ostatniej dekadzie? Pewnie nie – pisze Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. W styczniu 2007 roku wydobyliśmy 8,3 mln ton węgla kamiennego miesięcznie w styczniu 2018 już tylko […]

Artykuł Roszkowski: Ile jest węgla w węglu? pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Sektor węgla kamiennego to 81,1 TWh energii wytworzonej oraz ok 47,7% całości naszego miksu w roku 2017. Czy zastanawiali się Państwo co się stało z tym sektorem w ostatniej dekadzie? Pewnie nie – pisze Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

W styczniu 2007 roku wydobyliśmy 8,3 mln ton węgla kamiennego miesięcznie w styczniu 2018 już tylko 5,1 mln ton. Z danych ARP wynika, iż miesięczny import węgla w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2018 utrzymuje się na poziomie od 1,5 do 2,0 mln ton. Oznacza to, że importujemy nawet 25 procent węgla kamiennego z zagranicy. Miesięczna produkcja krajowa wyniosła w tym okresie ok 5,1-5,4 mln ton. W dodatku w tym samym czasie (od stycznia do lipca br.) import tylko z Rosji wzrósł dwukrotnie z 3,7 mln ton do 7,8 mln ton. Przy obecnych cenach to dodatkowe 1,5 mld zł, które w Polsce zarobiła Rosja. Dodatkowo pojawiają się kontrowersje dotyczące węgla pochodzącego z okupowanych terenów Donbasu.

Niestety większość kopalń śląskich operuje na głębokościach 800-1100m, a koszty wydobycia 1 tony węgla i przeróbka na produkt handlowy kształtuje się na poziomie 80-100 dolarów za tonę. Koszty transportu ze Śląska ograniczają opłacalność przewozu węgla na duże odległości. Dlatego też elektrownie na węgiel kamienny w północnej Polsce są zasilane obficie przez węglo-porty.

Dodatkowo rachunkowość spółek węglowych nie pokazuje wszystkich kosztów, część z nich jest zlokalizowana po stronie państwa lub innych spółek energetycznych – np. koszty restrukturyzacyjne, tylko w roku 2017 wyniosły 6 mld zł. Mało przejrzyste są również kryteria restrukturyzacji kopalń. Pozostawiona została np. w ruchu kopalnia Sośnica, a zamknięta kopalnia Krupiński. Z danych finansowych wynika, że obie były w podobnie złej sytuacji, natomiast długość koncesji i wielkości złóż przemawiałaby za Krupińskim.

Jest to szczególnie dramatyczne gdy ceny węgla kamiennego na rynkach światowych osiągają rekordowy poziom ponad 100 dolarów za tonę (ARA). Niestety zadłużenie sektora wg. danych ARP rośnie cały czas.

Dlatego powstają dwa trudne pytania. Warto zapytać o kwestie społeczne i czy stać nas na budowę nowych źródeł energii na węgiel kamienny, którego nie posiadamy? Oprócz kosztów paliwa, takie instalację ponoszą także koszty CO2, którego cena po reformach regulacyjnych w EU osiąga rekordowe poziomy.

Jakóbik: Nie dla reaktywacji Kopalni Krupiński

Artykuł Roszkowski: Ile jest węgla w węglu? pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/polska-import-wegla-rosja-wzrost-dwukrotny/feed/ 0
Litwini i Polacy chcą sięgnąć po offshore http://biznesalert.pl/polska-litwa-offshore-oze/ http://biznesalert.pl/polska-litwa-offshore-oze/#respond Wed, 21 Nov 2018 15:00:23 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148355 Litwa rozważa budowę morskich farm wiatrowych. Podobnie jak Polska chce pozyskiwać zieloną energię z offshoru. – Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku powstaną najwcześniej w latach 2021-2022. Musimy ocenić możliwości rynku i do 2020 roku dokonać oceny ich oddziaływania na środowisko – stwierdził Zygimantas Vaiciunas, litewski minister energii. Jego zdaniem litewski rząd musi podjąć decyzje, które […]

Artykuł Litwini i Polacy chcą sięgnąć po offshore pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Litwa rozważa budowę morskich farm wiatrowych. Podobnie jak Polska chce pozyskiwać zieloną energię z offshoru.

– Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku powstaną najwcześniej w latach 2021-2022. Musimy ocenić możliwości rynku i do 2020 roku dokonać oceny ich oddziaływania na środowisko – stwierdził Zygimantas Vaiciunas, litewski minister energii.

Jego zdaniem litewski rząd musi podjąć decyzje, które utorują drogę do uruchomienia procedury składania ofert w 2020 roku. Natomiast przetargi miałyby się rozpocząć w latach 2021-2022.

– Chcę podkreślić, że jesteśmy otwarci na inicjatywy współpracy regionalnej. Państwa takie jak Łotwa czy Estonia będą musiały usiąść do rozmów i zastanowić się czy przyjęcie planów regionalnych byłoby racjonalnym rozwiązaniem – uważa Vaiciunas.

Jak zaznaczył minister w ubiegłym roku czołowe spółki wiatrowe m.in. Vestas, Siemens Gamesa, Enercon i Vatenfall, zaproponowały możliwość inwestycji na Litwie. Jednak jego zdaniem budowanie kilkuset MW mocy tylko w jednym kraju, byłoby zbyt drogą inwestycją.

Z drugiej strony stwierdził, że w pierwszej kolejności Litwa powinna wykorzystać potencjał lądowych farm wiatrowych. Do 2020 roku nasi sąsiedzi zamierzają zainstalować w nich dodatkowe 250 MW nowych mocy wiatrowych. Obecnie Litwini mają w nich zainstalowane 500 MW mocy i nie posiadają ani jednej morskiej farmy. Zgodnie z przyjętą przez Wilno strategią energetyczną do 2020 roku 30% produkowanej na Litwie energii ma pochodzić z OZE (odnawialnych źródeł energii). Do 2050 roku ten wskaźnik ma wzrosnąć do 80%.

Po energię z offshoru chce sięgnąć także Polska. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe rozważają m.in. Polska Grupa Energetyczna (PGE), która analizuje możliwość budowy 1000 MW w offshorze. Spółka ma jednak apetyt nawet na 2 500 MW. Obecnie PGE bada wietrzność Bałtyku i wkrótce ma przystąpić do badań geologicznych dna morskiego. Spółka chce, aby do 2021 roku jej pierwsze morskie farmy wiatrowe osiągnęły status „ready to build”, (gotowe do budowy), a trzy lata później rozpoczęły funkcjonowanie.

Plany względem offshoru ma również PKN Orlen, który uważa, że morskie farmy wiatrowe wpisują się w strategię firmy w sektorze energetycznym. Strategia ma być w założeniu przyjazna środowisku. Jednak decyzję o zaangażowaniu się w morskie farmy wiatrowe koncern ma podjąć w przyszłym roku.
Szacowany potencjał offshoru w Polsce to ok. 6-8 GW.

The Baltic Course/Piotr Stępiński

Artykuł Litwini i Polacy chcą sięgnąć po offshore pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/polska-litwa-offshore-oze/feed/ 0
Podwyżki cen energii również w Czechach http://biznesalert.pl/czechy-podwyzki-cen-energii/ http://biznesalert.pl/czechy-podwyzki-cen-energii/#respond Wed, 21 Nov 2018 14:45:49 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148352 Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, CEZ, największy producent i sprzedawca energii w Czechach, zasygnalizował plan podniesienia przyszłorocznych cen energii dla odbiorców końcowych. Taki ma być efekt wyższych kosztów uprawnień do emisji CO2. Z tego powodu przyszłoroczne ceny energii chcą podnieść także polskie koncerny energetyczne, ale znacznie bardziej niż CEZ. Jak podał czeski portal „Ceske Noviny”, największy […]

Artykuł Podwyżki cen energii również w Czechach pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, CEZ, największy producent i sprzedawca energii w Czechach, zasygnalizował plan podniesienia przyszłorocznych cen energii dla odbiorców końcowych. Taki ma być efekt wyższych kosztów uprawnień do emisji CO2. Z tego powodu przyszłoroczne ceny energii chcą podnieść także polskie koncerny energetyczne, ale znacznie bardziej niż CEZ.

Jak podał czeski portal „Ceske Noviny”, największy producent i dostawca energii w Czechach – CEZ – chce podnieść przyszłoroczne ceny energii o 8 proc. Jak tłumaczy się czeska grupa, to efekt wzrostu hurtowych cen energii, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały się zwiększyć o połowę i są obecnie trzykrotnie wyższe od cen notowanych na praskiej giełdzie w roku 2016.

CEZ już w tym roku zwiększył ceny dla klientów nieposiadających gwarancji stałej ceny, w przypadku których podwyżki od połowy br. wyniosły średnio 4 proc.

Czym największa czeska grupa energetyczna tłumaczy takie działania? CEZ wymienia – obok wzrostu cen uprawnień do emisji – także rosnące ceny surowców z powodu dobrej koniunktury gospodarczej.

Większościowym udziałowcem CEZ pozostaje czeskie państwo, mające około 70 proc. udziałów. W ubiegłym roku czeskiej grupie udało się zwiększyć zysk netto aż o 30 proc., do poziomu 19 mld koron – mimo, że w tym czasie przychody CEZ spadły o 20 proc. do poziomu 201,9 mld koron.
W Czechach CEZ posiada 11 elektrowni węglowych oraz dwie elektrownie jądrowe. Oprócz tych instalacji czeska grupa eksploatuje niemal 40 elektrowni wodnych, kilkanaście elektrowni fotowoltaicznych, elektrownie biomasowe i biogazowe, a także farmy wiatrowe – w tym największą w Europie lądową farmę wiatrową o mocy 600 MW, która znajduje się w Rumunii.

W tym roku CEZ zdecydował się na sprzedanie elektrowni węglowej o mocy 1,26 GW, która składa się z sześciu bloków o mocy 210 MW każdy i która jest zlokalizowana w bułgarskiej Warnie, mieście położonym nad Morzem Czarnym.

Elektrownia w Warnie była dotąd największym tego rodzaju aktywem w portfolio czeskiej grupy. Teraz największą elektrownią węglową CEZ będzie znajdująca się w Czechach elektrownia Prunerov złożona z 5 bloków o mocy 210 MW każdy.

Według unijnej agencji statystycznej Eurostat, przeciętne koszty energii dla gospodarstw domowych w Czechach w 2017 r. wynosiły ok. 0,15 EUR/kWh, czyli były na poziomie zbliżonym do kosztów energii dla odbiorców korzystających z taryfy G w Polsce. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła ok. 0,2 EUR/kWh.

Gramwzielone.pl/CIRE.pl

Artykuł Podwyżki cen energii również w Czechach pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/czechy-podwyzki-cen-energii/feed/ 0
Słowacja: Od 2023 roku koniec z subsydiowaniem węgla http://biznesalert.pl/slowacja-od-2023-roku-koniec-z-subsydiowaniem-wegla/ http://biznesalert.pl/slowacja-od-2023-roku-koniec-z-subsydiowaniem-wegla/#respond Wed, 21 Nov 2018 14:45:24 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148353 Słowacki minister gospodarki Peter Ziga poinformował, że jego rząd planuje stopniowe wycofywanie się z subsydiowania kopalń węglowych. Słowackie Ministerstwo Środowiska wskazuje, iż pozyskiwany węgiel w kopalni Handlova, dostarczany jest do jednego z największych emitentów dwutlenku węgla w kraju, jakim jest elektrownia Novaky. – Już niebawem ujawnimy plan i ogłosimy rok 2023 terminem kończącym realizowanie subwencji […]

Artykuł Słowacja: Od 2023 roku koniec z subsydiowaniem węgla pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Słowacki minister gospodarki Peter Ziga poinformował, że jego rząd planuje stopniowe wycofywanie się z subsydiowania kopalń węglowych.

Słowackie Ministerstwo Środowiska wskazuje, iż pozyskiwany węgiel w kopalni Handlova, dostarczany jest do jednego z największych emitentów dwutlenku węgla w kraju, jakim jest elektrownia Novaky. – Już niebawem ujawnimy plan i ogłosimy rok 2023 terminem kończącym realizowanie subwencji dla słowackich kopalni – powiedział Ziga dziennikarzom podczas konferencji energetycznej w Bratysławie. – Nie oznacza to jednak, że kopalnie muszą być natychmiastowo zamknięte. Musimy rozmawiać z Komisją Europejską, aby pokazać alternatywne rozwiązania – dodał przedstawiciel słowackiego rządu.

Rząd Słowacji obecnie subsydiuje wydobycie węgla realizowane przez prywatną spółkę Hornonitrianske Bane Prievidza (HBP), przeznaczając na ten cel około 100 milionów euro rocznie. W ten sposób państwo pomaga firmie w utrzymaniu około 1000 miejsc pracy.

W ubiegłym roku HBP wydobyła około 1,8 mln ton węgla brunatnego, który jest dostarczany do elektrowni Novaky, położonej w środkowej Słowacji. Operatorem jednostki jest Slovenske Elektrarne, firma stanowiąca współwłasność państwa, włoskiego podmiotu Enel oraz czeskiej grupy energetycznej EPH. Slovenske Elektrarne poinformowało w tym roku, że przedłużenie żywotności elektrowni Novaky (266 MW) do 2023 roku pociąga za sobą znaczne inwestycje. W lipcu 2017 roku resort środowiska obliczył, że zamknięcie elektrowni Novaky pozwoli rządowi zaoszczędzić w skali roku około 100 milionów euro, przeznaczanych na subwencje oraz 500 milionów euro w sektorze świadczeń zdrowotnych. Dotacje na węgiel stanowią około jednej czwartej kwoty wsparcia na rozwój odnawialnych źródeł energii na Słowacji. Wskazuje się, że częstotliwość występowania chorób układu oddechowego jest czasami dwukrotnie większa , niż w pobliskich regionach.

Zamykanie kopalń od dawna budzi kontrowersje na Słowacji, gdyż zatrudniają one – jak podaje Reuters – bezpośrednio ok. 4000 oraz pośrednio 11 000 pracowników. Jest duża szansa na przekwalifikowanie się pracowników kopalni i zatrudnienie ich np. w sektorze motoryzacyjnym, który obecnie prężnie rozwija się w tym kraju.

Reuters/Euractiv.com/Patrycja Rapacka

Artykuł Słowacja: Od 2023 roku koniec z subsydiowaniem węgla pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/slowacja-od-2023-roku-koniec-z-subsydiowaniem-wegla/feed/ 0
Resort środowiska zapowiada korektę programu Czyste Powietrze http://biznesalert.pl/resort-srodowiska-zapowiada-korekte-programu-czyste-powietrze/ http://biznesalert.pl/resort-srodowiska-zapowiada-korekte-programu-czyste-powietrze/#respond Wed, 21 Nov 2018 14:00:53 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148350 W związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, program antysmogowy Czyste powietrze będzie zmodyfikowany – zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Przekonywał, że beneficjenci na tej zmianie nie stracą. Minister na środowej konferencji prasowej ocenił, że procedowana obecnie przez Senat nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych […]

Artykuł Resort środowiska zapowiada korektę programu Czyste Powietrze pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
W związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, program antysmogowy Czyste powietrze będzie zmodyfikowany – zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Przekonywał, że beneficjenci na tej zmianie nie stracą.

Minister na środowej konferencji prasowej ocenił, że procedowana obecnie przez Senat nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która pozwoli na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, powinna wejść w życie z 1 stycznia 2019 roku.

Ustawa ta – jak dodał Kowalczyk – przewiduje też zwolnienie podatkowe od otrzymanych dotacji na termomodernizację budynków. „Dotychczasowa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidywała do tej pory takich zwolnień” – przyznał. Oznacza to, że od otrzymanej dotacji beneficjent musiałby zapłacić podatek.

Szef resortu środowiska dodał, że w związku z procedowaną przez Senat ustawą konieczna będzie modyfikacja programu Czyste powietrze.

„Modyfikacja będzie polegała na zmniejszeniu dotacji, a w to miejsce zastąpienie dotacji ulgą podatkową. Pragnę zagwarantować, że na pewno beneficjenci na tym nie stracą, wręcz mogą zyskać 1 czy 2 proc, (…) Na przykład 60-proc. dotacja będzie zamieniona na dotację trochę mniejszą plus ulga podatkowa. Dla osób, które nie płacą PIT dotacja będzie zachowana zgodnie z tym, co jest. Ta korekta będzie dotyczyć tylko tych, którzy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej” – powiedział Kowalczyk.

Minister poinformował ponadto, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze porozumienie o udostępnieniu środków na realizację programu Czyste powietrze z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które są operatorami tego programu.

Polska Agencja Prasowa

Artykuł Resort środowiska zapowiada korektę programu Czyste Powietrze pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/resort-srodowiska-zapowiada-korekte-programu-czyste-powietrze/feed/ 0
Tchórzewski: KE rozumie, że transformacja energetyczna nie musi być gwałtowna http://biznesalert.pl/komisja-europejska-transformacja-energetyczna/ http://biznesalert.pl/komisja-europejska-transformacja-energetyczna/#respond Wed, 21 Nov 2018 12:30:19 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148327 Zauważalna jest przychylność i zrozumienie KE, że transformacja energetyczna nie musi być gwałtowna ani rewolucyjna – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Szef resortu energii był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego „Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę”, który odbył się w ramach Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa. Punktem wyjścia do dyskusji było omówienie […]

Artykuł Tchórzewski: KE rozumie, że transformacja energetyczna nie musi być gwałtowna pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Zauważalna jest przychylność i zrozumienie KE, że transformacja energetyczna nie musi być gwałtowna ani rewolucyjna – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego „Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę”, który odbył się w ramach Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa. Punktem wyjścia do dyskusji było omówienie unijnych celów ograniczenia emisji dwutlenku węgla z obowiązującego obecnie poziomu 20 proc., którego osiągnięcie powinno nastąpić do 2020 r., do pułapu 40 proc. w 2030 r. Ponadto, Bruksela chce, aby w 2020 roku udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej UE wyniósł 20 proc., przy czym dla Polski udział ten w 2020 r. ma wynosić 15 proc. W 2016 roku wskaźnik udziału OZE w miksie energetycznym Polski nieznacznie przekroczył 11 proc.

Jak zaznaczył Tchórzewski, jeżeli porównamy tempo, w jakim dochodzimy do celów z tym, jak szybko dochodziły do nich państwa zachodnie, to możemy „rozmawiać z otwartą przyłbicą”. „Wiele problemów rozwiązujemy szybciej niż wskazywały na to wcześniejsze prognozy” – zaznaczył minister. Dodał, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z Komisją Europejską. „Spotykam się tam z bardzo dużą przychylnością i zrozumieniem naszych problemów” – podkreślił.

Zdaniem prezesa Polskiej Grupy Energetycznej Henryka Baranowskiego polska energetyka „podjęła rękawicę”, jednak głównym problem jest kwestia stale rosnących kosztów transformacji, wynikających z coraz to nowych inwestycji, mających za zadanie wypełnienie unijnych celów klimatycznych. Tymczasem z polskiego puntu widzenia kluczowym elementem jest zachowanie akceptowalnych cen energii dla klientów końcowych. „Emisja CO2 zmniejsza się. Jednocześnie stawiane są coraz to większe wymagania, żeby dekarbonizacja przebiegała jeszcze szybciej. Przez ostatnie lata polska energetyka wyłożyła ogromne pieniądze na to, żeby się do tego trendu dostosować. I można powiedzieć, że jesteśmy liderem tych zmian” – ocenił. Zapowiedział, że dzięki podjętym działaniom do 2026 roku PGE zredukuje emisję CO2 o 60 mln ton, czyli tyle, ile wynosi dwuletnia emisja CO2 z Elektrowni Bełchatów, największego zakładu na świecie wytwarzającego energię elektryczną z węgla brunatnego.

Mirosław Kowalik, prezes Enei przypomniał w trakcie debaty, że Polska zaczynała od 4 proc. udziału OZE w mocy zainstalowanej w 2009 r, teraz poziom ten wynosi 20 proc. „Mówię o mocy zainstalowanej, nie mówię o wypełnieniu mocy produkcji. Udział węgla w miksie energetycznym Polski był na poziomie 83-86 proc., a teraz zmniejszył się do 70 proc, tak więc transformacja energetyczna ma już miejsce” – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że bogatsze Niemcy stać, żeby zainstalować u siebie tyle mocy z OZE, żeby moc odnawialna dominowała. Jednocześnie, w rezerwie mają 100 GW zainstalowanej mocy konwencjonalnej, gdyż nie istnieją jeszcze odpowiednie magazyny energii elektrycznej.

Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk zaznaczył z kolei, że miks energetyczny kraju, to miks energetyczny czterech spółek energetycznych. „W związku w powyższym, jeżeli mówimy o transformacji sektora, mówimy o transformacji spółek. Potrzebne jest wsparcie dla firm energetycznych, żeby się zmieniały w tym kierunku” – zaznaczył.

Dyrektor zarządzający Polskich Sieci Elektroenergetycznych Artur Kopijkowski-Gożuch powiedział, że „musimy robić dwa kroki” kiedy kraje Europy Zachodniej „robią jeden”, inaczej nie uda się ich dogonić. „Wielkich inwestycji w sieć przesyłową nie prowadzi się w rok czy dwa lata. Takie inwestycje w najkrótszym wypadku trwają pięć lat. Wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej nowej generacji to jest inwestycja w sieć przesyłową na dziesięć lat. Już nie mówiąc, że trzeba to rozprowadzić po całym kraju, zbilansować. Takie przedsięwzięcia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, są długoterminowe” – zaznaczył. Zauważył, że po stronie niemieckiej widać, że zbyt duża nieprzewidywalna i niezarządzana generacja z farm wiatrowych powoduje, że Niemcy mają problemy ze zbilansowaniem nadwyżki mocy.

Polityka Unii Europejskiej dotycząca klimatu i energii została określona w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym na świecie. Polska ma jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej (1 kWh), co wynika z historycznych uwarunkowań – w latach 90. z węgla wytwarzano 99 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Polska Agencja Prasowa

Artykuł Tchórzewski: KE rozumie, że transformacja energetyczna nie musi być gwałtowna pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/komisja-europejska-transformacja-energetyczna/feed/ 0
Kowalczyk: 12,5 tys. osób złożyło wniosek w programie Czyste powietrze http://biznesalert.pl/kowalczyk-czyste-powietrze-wnioski/ http://biznesalert.pl/kowalczyk-czyste-powietrze-wnioski/#respond Wed, 21 Nov 2018 12:15:24 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148294 – Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu. W tym czasie w całej Polsce odbywały się spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawialiśmy jego najważniejsze założenia. Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce, tym razem poprzez kampanię społeczną „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Za złą jakość powietrza […]

Artykuł Kowalczyk: 12,5 tys. osób złożyło wniosek w programie Czyste powietrze pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
– Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu. W tym czasie w całej Polsce odbywały się spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawialiśmy jego najważniejsze założenia. Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce, tym razem poprzez kampanię społeczną „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiedzialne są w dużej mierze domy jednorodzinne. Na powstawanie smogu wpływają przede wszystkim spalanie niewłaściwej jakości opału w przestarzałych domowych piecach oraz transport samochodowy. Dlatego jednym z działań na rzecz jego poprawy jest Program Czyste Powietrze. Dzięki temu, że działa on kompleksowo, umożliwia zarówno dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, jak i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Nabór wniosków w jego ramach wystartował 19 września.

Równolegle w całym kraju realizowany był cykl spotkań dotyczący Programu, w trakcie których przyszli beneficjenci mieli okazję zapoznać się z jego zasadami.

„Od początku września w całej Polsce realizowaliśmy cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych na temat Programu Czyste Powietrze, w których wzięło udział ponad 170 tys. osób. Ich efektem jest ponad 12 tys. złożonych wniosków oraz ponad 70 tys. zarejestrowanych kont na portalu Beneficjenta” – mówił minister Henryk Kowalczyk.

„W realizacji Programu Czyste Powietrze bardzo ważna jest edukacja, stąd naszym kolejnym działaniem jest kampania społeczna pn. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”, poprzez którą chcemy wyjaśniać przyczyny złej jakości powietrza w Polsce i pokazywać jak możemy im przeciwdziałać” – dodał minister środowiska.

Kampania Ministerstwa Środowiska jest realizowana pod hasłem „Zadbaj o swój kawałek nieba”. Na celu, poza wyjaśnianiem przyczyn powstawania smogu, ma zachęcać do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.

„To, w jakim środowisku żyjemy i jakim powietrzem oddychamy, w dużym stopniu zależy od nas samych. Dlatego poprzez kampanię „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” chcemy pokazać, że zmiana naszych indywidualnych zachowań i nawyków może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Chcemy dotrzeć z kampanią do blisko 20 mln Polaków mieszkających w około 5 mln domów jednorodzinnych, czyli do potencjalnych beneficjentów Programu Czyste Powietrze” – podkreślił rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka.

Działania w ramach kampanii

W ramach kampanii Ministerstwa Środowiska powstały m.in. spoty, które od 16 listopada możemy oglądać w trzech ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Emitowane są również spoty i audycje radiowe dla dzieci. Powstała też strona internetowa, na której znalazły się informacje na temat przyczyn złej jakości powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie, a także najważniejsze zasady dotyczące Programu Czyste Powietrze.

Ministerstwo Środowiska

Artykuł Kowalczyk: 12,5 tys. osób złożyło wniosek w programie Czyste powietrze pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/kowalczyk-czyste-powietrze-wnioski/feed/ 0
PGNiG liczy na LNG i spiera się z Gazpromem (RELACJA) http://biznesalert.pl/pgnig-liczy-na-lng-i-spiera-sie-z-gazpromem-relacja/ http://biznesalert.pl/pgnig-liczy-na-lng-i-spiera-sie-z-gazpromem-relacja/#respond Wed, 21 Nov 2018 11:45:24 +0000 http://biznesalert.pl/?p=148318 Dzisiaj w siedzibie PGNiG odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele zarządu spółki zaprezentowali wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 roku. Wyniki Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły 28,48 mld zł, EBITDA – 5,77 mld zł, a zysk netto – 2,82 mld zł. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że spółka poprawiła wskaźniki poszukiwania i […]

Artykuł PGNiG liczy na LNG i spiera się z Gazpromem (RELACJA) pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Dzisiaj w siedzibie PGNiG odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele zarządu spółki zaprezentowali wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 roku.

Wyniki

Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły 28,48 mld zł, EBITDA – 5,77 mld zł, a zysk netto – 2,82 mld zł. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że spółka poprawiła wskaźniki poszukiwania i wydobycia: – Jesteśmy firmą upstreamową i tu upatrujemy dźwigni wzrostów dla spółki. Segment poszukiwania i wydobycia miał 68-procentowy udział w naszym segmencie EBITDA. Dystrybucja stanowiła 34 procent, wytwarzanie, obrót i magazynowanie – po 9 procent – mówił. Dodał, że EBITDA jest bardzo wysoka jak na standardy PGNiG: – Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ to dowód na dynamiczny wzrost wartości spółki – powiedział.

Wiceprezes ds. finansowych Michał Pietrzyk powiedział, że na wyniki korzystny wpływ miały ceny gazu i ropy na światowych rynkach. – Wydobycie gazu wyniosło 3,35 mld m sześc., i dobre wyniki w wydobyciu odbiły się na wynikach obrotu i magazynowania. Sprzedaż gazu wzrosła o 9 procent rok do roku – powiedział. Dodał również, że na wyniki dystrybucji negatywnie wpłynęły wysokie temperatury jak na tę porę roku, ale udało się utrzymać stabilny wynik EBITDA. Ciepła pogoda odbiła się też na segment wytwarzania.

.- Jesteśmy zadowoleni z wyników. Kończymy pracę nad blokiem w Zofiówce. Było to trudne, ponieważ wcześniej miał tam miejsce pożar. Tamtejszy blok jest dostosowany do spalania biomasy, która może tam być bezpiecznie spalana wraz z miałem węglowym. Blok charakteryzuje się niską emisyjnością i wysoką sprawnością. Okres użytkowania tej inwestycji szacujemy na 30 lat, oddaliśmy ją uroczyście do użytkowania dwa tygodnie temu. Wydatek, który spółka poniosła to 600 milionów złotych. Opóźnienie nie przekroczyło tygodnia – powiedział prezes Piotr Woźniak.

Rynek mocy

Łączna moc jednostek wytwórczych w GK PGNIG zakontraktowanych w ramach rynku mocy wyniosła 989 MW. – To dosyć poważne pieniądze – tylko na podstawie tego wyniku to 2 miliardy złotych. Zrównaliśmy się tym samym z Eneą – powiedział prezes Woźniak. Dodał też, że zarząd podjął decyzję o wypłacie dywidendy zaliczkowej za przyszły rok. Będzie wypłacona 3 grudnia, w wysokości 7 groszy za akcję.

Wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak przybliżył wyniki sprzedaży: – O 5,9 procent wzrósł wolumen sprzedaży gazu w Polsce, wyniósł on 11,9 mld m3, o ponad 600 mln m sześc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Zawarliśmy 13 umów biletowych, które objęły 0,41 mld m szesć. gazu. Jesteśmy dumni z naszej oferty „Prąd i gaz”, mamy prawie 90 tysięcy klientów, to wzrost o prawie 79 procent. PGNiG Obrót Detaliczny obsługuje 56,6 klientów na podstawie rozporządzenia o tzw. rezerwowym sprzedawcy gazu – wyliczał Woźniak.

Łączne przychody PGNiG z tytułu pierwszej aukcji rynku mocy w ciągu 20 lat wyniosą 2,1 mld zł, co poprawi też wynik EBITDA grupy – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Łączna moc jednostek wytwórczych w grupie kapitałowej PGNiG zakontraktowana w ramach rynku mocy wynosi 989 MW.

Moc zakontraktowana na 2021 rok sięga 989 MW, moc na lata 2022-2027 wynosi 819,3 MW, a na lata 2028-2037 – 433,3 MW.  „Szacujemy, że łączne przychody z tego tytułu wyniosą w ciągu 20 lat 2,1 mld zł, co przełoży się też na lepszy wynik EBITDA. Trzeba jednak brać pod uwagę, że średniorocznie daje to przychody na poziomie około 200 mln zł, co oznacza, że przy naszych poziomach EBITDA ten wpływ będzie jednak tylko śladowy” – powiedział podczas środowej konferencji prasowej prezes Woźniak. „Będziemy startować w kolejnych aukcjach rynku mocy, liczymy z tego tytułu na kolejne przychody” – dodał.

W ubiegły czwartek odbyła się pierwsza aukcja główna na rynku mocy, na rok dostaw 2021. PSE podało we wtorek, że cena zamknięcia w aukcji głównej na rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok.

LNG

– O 6,1 procent wzrósł wolumen dostaw LNG bez regazyfikacji do odbiorców końcowych. W terminalu LNG w Świnoujściu załadowano 1094 cysterny, dla porównania w terminalu Zeebrugge było to 1039 autocystern, zaś Gate – 1978 cystern. W terminalu LNG zostało zabunkrowanych 36 statków. Łączny wolumen zabunkrowanego LNG wyniósł 0,65 tys. ton. Jesteśmy już gotowi do oferowania tej usługi w warunkach komercyjnych – zapewnił Woźniak.

Woźniak: LNG z USA będzie konkurencyjne cenowo

Powiedział również, że wzrost importu LNG w tym roku wyniósł 47 procent, od 2024 roku PGNiG będzie mieć w portfelu ponad 10 mld m sześc. gazu do dyspozycji: – Być może sprzedamy go w innym miejscu na świecie, duża w tym zasługa umów podpisanych z amerykańskimi firmami w ostatnich tygodniach – powiedział.

10 mld m sześć. LNG do 2022 roku. PGNiG nie boi się przekontraktowania terminalu

PGNiG do końca 2018 roku ma mieć 20 wyspowych stacji regazyfikacji LNG, a w ciągu trzech lat zamierza mieć 100 tych stacji, co dałoby mu większościowy udział w rynku – poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. „Do końca 2018 roku uruchomimy jeszcze 17 wyspowych stacji regazyfikacji LNG, co da nam łącznie 20 takich stacji” – powiedział podczas środowej konferencji prasowej wiceprezes Woźniak. „W ciągu trzech lat chcemy mieć 100 stacji LNG, co dawałoby nam większościowy udział w polskim rynku” – dodał.

Po trzech kwartałach 2018 roku wolumen dostaw LNG bez regazyfikacji do klientów końcowych wyniósł 19,13 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 6,1 proc.
Liczba autocystern LNG załadowanych w gazoporcie w Świnoujściu po dziewięciu miesiącach roku wyniosła 1094.PGNiG rozwija też segment bunkrowań LNG. Łączny wolumen zbrunkrowanego LNG wyniósł 0,65 tys. ton, a liczba bunkrowań sięgnęła 36.

Stosunki z Gazpromem

– Mamy doskonałą wiedzę o naszych dostawach, więc niemożliwe jest, że importujemy gaz rosyjski sprzedawany nam jako amerykański. W dalszym ciągu ograniczamy import gazu z kierunku wschodniego. Spadek zakupów ze Wschodu to wynik naszej polityki. Zmienność ceny baryłki Brent wyniosła 20 dolarów na baryłce, ostatnie notowania są na poziomie około 63 dol. Tak duża zmienność nam nie sprzyja, ale będziemy musieli żyć ze złośliwymi komentarzami analityków ze Wschodu. W magazynach mamy prawie 3 mld m sześc. gazu, które czekają na wpompowanie do systemu – powiedział wiceprezes Maciej Woźniak.

PGNiG: LNG z USA nie jest i nie będzie z Rosji

Prezes Piotr Woźniak odniósł się do trwającego arbitrażu: – Rozstrzygnięcie trybunału może ukazać się na dniach. Z dużym prawdopodobieństwem oczekiwaliśmy go do końca roku i to podtrzymujemy. Trybunał ma wszystkie informacje do rozwiązania sporu, oczekuje bardzo dogłębnych analiz, które są również analizowane przez stronę przeciwną. Im wcześniej ukaże się rozstrzygnięcie, tym lepiej. Gazprom ma słabą pozycję w Trybunale, a my odwrotnie – jesteśmy pewni swoich argumentów – zapewnił prezes PGNiG.

PGNiG liczy, że do końca 2018 roku sąd arbitrażowy w Sztokholmie wyda ostateczny wyrok w trwającym od czterech lat sporze polskiej spółki z rosyjskim Gazpromem – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. „Z dużym prawdopodobieństwem spodziewamy się ogłoszenia wyroku sądu do końca 2018 roku” – powiedział podczas środowej konferencji prasowej prezes Woźniak.

Dodał, że w ostatnim czasie PGNiG przesłał kolejne dokumenty i analizy w tej sprawie. „W naszej ocenie Trybunał ma wszystkie dokumenty i przesłanki do rozstrzygnięcia sporu cenowego. Zależy nam na jak najszybszym wyroku, mamy natomiast wrażenie, że drugiej stronie przeciwnie, że gra ona na czas” – powiedział Woźniak. „Oceniamy, że to jest dla nas dobry sygnał” – dodał.

W czerwcu Trybunał Arbitrażowy ad hoc wydał wyrok częściowy w postępowaniu PGNiG przeciwko Gazpromowi w sprawie obniżenia ceny kontraktowej za gaz. Trybunał ustalił, że PGNiG złożył w listopadzie 2014 r. ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej. Kwestia ustalenia nowej ceny będzie rozstrzygnięta w dalszym postępowaniu.

PGNiG: Gazprom gra na czas w sporze o cenę gazu

Michał Perzyński/ Polska Agencja Prasowa

Artykuł PGNiG liczy na LNG i spiera się z Gazpromem (RELACJA) pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/pgnig-liczy-na-lng-i-spiera-sie-z-gazpromem-relacja/feed/ 0