BiznesAlert.pl http://biznesalert.pl Rynek Opinii Tue, 26 Mar 2019 15:42:43 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 E-Taryfa na ratunek elektromobilności (RELACJA) http://biznesalert.pl/etaryfa-elektromobilnosc-raport-pspa/ http://biznesalert.pl/etaryfa-elektromobilnosc-raport-pspa/#respond Tue, 26 Mar 2019 15:30:45 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158876 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaproponowało wprowadzenie e-taryf, które mają wesprzeć rozwój elektromobilności w Polsce. Propozycja trafiła do ministerstwa energii. Rozwój mimo barier W Brukseli odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi sieci infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowo – Wschodniej zorganizowana przez firmę GreenWay. Głównym tematem były taryfy dystrybucyjne, które w obecnej postaci w […]

Artykuł E-Taryfa na ratunek elektromobilności (RELACJA) pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaproponowało wprowadzenie e-taryf, które mają wesprzeć rozwój elektromobilności w Polsce. Propozycja trafiła do ministerstwa energii.

Rozwój mimo barier

W Brukseli odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi sieci infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowo – Wschodniej zorganizowana przez firmę GreenWay. Głównym tematem były taryfy dystrybucyjne, które w obecnej postaci w Polsce nie przystają do potrzeb rynku.

Podczas konferencji podsumowano projekt „NCE – FasEvNet project”, trwający 3 lata, a dotyczący instalacji w Polsce i na Słowacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach projektu zainicjowanego w 2016 roku na Słowacji powstały 53 stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a w Polsce 195.

Peter Badik, współzałożyciel i partner zarządzający GreenWay podkreślił, że w ciągu trzech lat wpłynęło 1161 aplikacji dotyczący instalacji stacji ładowania. Podkreślił, że projekt ten jest pierwszym w Europie Środkowo – Wschodniej. W jego realizację zaangażowane są środki Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Badik podkreślił, że na początku projektu nie dało się w Polsce przejechać z jednego punktu do drugiego. W całym kraju były tylko sześć szybkich stacji ładowania. W ciągu trzech lat udało się zainstalować 75 szybkich stacji ładowania. Dodał, że największym wyzwaniem będzie stworzenie przyjaznych i łatwych w stosowaniu stacji ładowania.

Firma testowała także stacje ładowania zintegrowane z odnawialnymi źródłami energii jak fotowoltaika. Dodał, że wyzwaniem jest także wsparcie IT i obsługa. Bedik podkreślił, że aby cena ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce stała się przystępna należy zmienić legislację. To powinno także pomóc w rozwoju rynku w Polsce, a także wzrostowi zainteresowania korzystania z pojazdów elektrycznych. Średnia cena ładowania pojazdu elektrycznego bez Polski to 1,98 zł/MWh, a ultraszybkich 2,36 zł/MWh.

Jego zdaniem wsparcie dla projektów elektromobilnych powinno być przejrzyste i stałe. Dodał, że wciąż jest wiele do zrobienia w zakresie luki informacyjnej panującej w społeczeństwie. Wymienił także jako wyzwanie uproszczenie procedury przyłączenia stacji ładowania, także tych szybkich do sieci dystrybucyjnej. W miastach jego zdaniem powinny powstawać strefy elektromobilne, a w pobliżu lub w samych budynkach powinny powstawać stacje ładowania. W stawianiu nowych stacji ładowania w Polsce, pomogła jego zdaniem ustawa o rozwoju elektromobilności.

– Należy wykorzystywać Odnawialne Źródła Energii (OZE) tam, gdzie to jest możliwe. W Polsce wciąż podstawą jest węgiel. Pojazd elektrycznych, aby był przyjaznych potrzebuje zaś zielonej energii – dodał.

Greenway celuje w nowe rynki: Czechy i kraje bałtyckie, ale to Polska będzie największym rynkiem goszczącym 72 procent stacji ładowania firmy. Planowany CAPEX sięga 34 mln euro. W najbliższym czasie powstanie ok. 850 nowych stacji ładowania, najwięcej w Polsce.

Prezes podkreślił jednak, że w naszej części Europy wciąż największą barierą jest brak pojazdów elektrycznych, chociaż zapotrzebowanie rośnie. Poza tym czas oczekiwania na pojazd to ok. 10 miesięcy, czyli – jego zdaniem – stanowczo za długo.

Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska podkreślił, że w Polsce największym wyzwaniem są taryfy i koszty przyłączeń. Barierą są kontrakty dotyczące konieczności zakupu odpowiedniego wolumenu energii, mimo, że nie zawsze dany wolumen jest konsumowany przez klientów. W efekcie koszty utrzymywania takich stacji przerastają możliwości komercyjnej działalności zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju.

E-taryfy

Maciej Mazur stojący na czele PSPA podkreślił, że w Polsce jest ponad 3,5 tys. pojazdów elektrycznych, a stacji ładowania ponad 800, ale jest ich w ciąż nie wystarczą ilość.

Barierami, które przekładają się na słaby rozwój elektromobilności w Polsce to jego zdaniem wysokie ceny pojazdów elektrycznych, brak efektywnych mechanizmu wsparcia zakupów i wysokie taryfy. Jego zdaniem ich wysokość w przypadku stacji ładowania prądem stałem o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C21, jest nieuzasadniona.

– Przewiduje one trzykrotnie wyższe opłaty za moc umowną. Największą barierą są koszty stałe, które są jednymi z najwyższych w Europie, a przy tym koszt utrzymywania stacji jest także jednym z najwyższych. Koszty energii i serwis dystrybucji czy serwis klienta przekładają się na ok. 0,8 euro za MWh – powiedział. Przez to, według Mazura, koszt podróży elektrykiem jest znacząco wyższy niż pojazdem z silnikiem Disela.

Prezes PSPA podkreśli, że taryfy dystrybucyjne powinny być uzależnione od zużycia i zapotrzebowania na energię, a także przychodów. Zaproponował on wprowadzenie e-taryfy, elastycznie współgrającej z zapotrzebowaniem, a nie powiązanej zakontraktowaną przepustowością. – Jeśli zapotrzebowanie rośnie, ceny dla dystrybutorów mogą rosnąć, a przez to jednostkowe opłaty za moc umowną mogą być nawet trzykrotnie wyższe niż w przypadku taryfy C11 (obowiązującej stacje do 40 kW). Należy przesunąć ciężar opłat dystrybucyjnych ze składników stałych na zmienne tak, aby przenieść bodźce cenowe z rynku hurtowego na rynek detaliczny. Operatorzy sieci nie potrzebują grantów, wsparcia, ale taryf dystrybucyjnych pasujących do natury biznesu jakim jest elektromobilność. Podstawą to elastyczność taryf – powiedział Mazur.

Poinformował, że propozycja E- taryf trafiła do ministerstwa energii, które rozważy tę inicjatywę.

Artykuł E-Taryfa na ratunek elektromobilności (RELACJA) pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/etaryfa-elektromobilnosc-raport-pspa/feed/ 0
PE zatwierdził nowy model rynku energii http://biznesalert.pl/pe-zatwierdzil-nowy-model-rynku-energii/ http://biznesalert.pl/pe-zatwierdzil-nowy-model-rynku-energii/#respond Tue, 26 Mar 2019 15:15:25 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158890 26 marca br. Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Projekt przepisów zastał wstępnie uzgodniony między przedstawicielami Parlamentu i Rady UE pod koniec 2018 r. Porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zostało zatwierdzone 544 głosami za […]

Artykuł PE zatwierdził nowy model rynku energii pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
26 marca br. Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Projekt przepisów zastał wstępnie uzgodniony między przedstawicielami Parlamentu i Rady UE pod koniec 2018 r. Porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zostało zatwierdzone 544 głosami za (76 przeciw, 40 wstrzymujących się). Porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej poparło 551 posłów, 72 było przeciw, 37 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy będą korzystne dla konsumentów ponieważ przyniosą między innymi inteligentne liczniki, dostosowywanie cen do dynamiki popytu i możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy w ciągu maksymalnie trzech tygodni (a nawet w 24 godziny, ale na dostosowanie się do tego wymogu dostawcy mają czas do 2026 r.).

Państwa członkowskie będą również mogły nadal, pod pewnymi warunkami, regulować czasowo ceny, aby pomóc gospodarstwom domowym dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem energetycznym. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania temu problemowi powinny być systemy opieki socjalnej.

Jednym z głównych celów nowych przepisów jest zwiększenie przepustowości infrastruktury między państwami UE (do co najmniej 70 proc. potencjału handlowego) w celu ułatwienia transgranicznej sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Powinno to pomóc w realizacji unijnego celu jakim jest trzydziestodwuprocentowy udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 2030 r.

Przepisy UE zezwalają obecnie władzom krajowym na płacenie elektrowniom wykorzystującym paliwa kopalne za pozostawanie w pogotowiu przez ograniczony czas, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w momencie szczytowego zapotrzebowania. Jest to tak zwany mechanizm zdolności wytwórczych. Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne limity dla państw członkowskich, które dotują w Europie elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, bo to one są źródłem największego zanieczyszczenia powietrza. Ograniczenia pomocy państwa będą miały zastosowanie do wszystkich nowych elektrowni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Obejma też, począwszy od 2025 roku, istniejące elektrownie. Nowe przepisy przestrzegają zasady praw nabytych, bo nie obejmują umów o zdolnościach wytwórczych zawartych przed 31 grudnia 2019 r.

Po głosowaniu sprawozdawca ds. rynku wewnętrznego energii elektrycznej Jerzy Buzek (EPL, Polska) powiedział: „Reforma unijnego rynku energii elektrycznej powinna sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, będzie wspierał transgraniczny handel prądem i przyczyni się do przejścia na czystszą energię. Da więcej władzy konsumentom i pomoże osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Jest to dobre dla środowiska i dobre dla portfela”.

Nowe rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej zostało przyjęte 569 głosami, przeciw było 61 posłów, 34 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy zapewnią obywatelom UE lepszą ochronę przed nagłymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania krajowych planów oceny ryzyka niedoborów i współpracy na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie, które otrzymają w wypadku nagłej potrzeby pomoc od innych państw UE poniosą w ostatecznym rozrachunku uzasadnione koszty takiej operacji.

Po głosowaniu sprawozdawca Flavio Zanonato (S&D, Włochy) powiedział: „Zawarte porozumienie czyni z solidarności podstawę zarządzania ryzykiem związanym z energią elektryczną, tak aby w przyszłości nikt nie pozostał osamotniony w obliczu mrozów i nagłych przerw w dostawach elektryczności”.

CIRE.PL

Artykuł PE zatwierdził nowy model rynku energii pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/pe-zatwierdzil-nowy-model-rynku-energii/feed/ 0
RIA: AmCham nie wierzy w sankcje USA wobec Nord Stream 2 http://biznesalert.pl/ria-amcham-nie-wierzy-w-sankcje-usa-wobec-nord-stream-2/ http://biznesalert.pl/ria-amcham-nie-wierzy-w-sankcje-usa-wobec-nord-stream-2/#respond Tue, 26 Mar 2019 14:45:08 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158883 Istnieje małe prawdopodobieństwo objęcia amerykańskimi sankcjami projektu Nord Stream 2 – przekonuje prezes Amerykańskiej Izby Handlowej (American Chamber of Commerce) w Rosji. Jednocześnie Moskwa nie wyklucza zwolnień podatkowych i celnych dla statków wpływających do Rosji, które mają uczestniczyć w budowie spornego gazociągu. W rozmowie z agencją RIA Novosti Alexis Rodzianko stwierdził, że najprawdopodobniej USA nie […]

Artykuł RIA: AmCham nie wierzy w sankcje USA wobec Nord Stream 2 pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Istnieje małe prawdopodobieństwo objęcia amerykańskimi sankcjami projektu Nord Stream 2 – przekonuje prezes Amerykańskiej Izby Handlowej (American Chamber of Commerce) w Rosji.

Jednocześnie Moskwa nie wyklucza zwolnień podatkowych i celnych dla statków wpływających do Rosji, które mają uczestniczyć w budowie spornego gazociągu.
W rozmowie z agencją RIA Novosti Alexis Rodzianko stwierdził, że najprawdopodobniej USA nie zdecydują się na sankcje wobec Nord Streamu 2. Jak zaznaczył temat gazociągu nie był poruszany podczas jego spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.

– Moim zdaniem mało prawdopodobne jest nałożenie sankcji na Nord Stream 2, dlatego, że budowa nitki leży w interesie Francji i Niemiec, a USA nie będą się z nimi kłócić – stwierdził Rodzianko.

Pod koniec maja 2018 roku Sekretarz Stanu USA, Mike Pompeo, dopuścił możliwość nałożenia kolejnych sankcji, które mogłyby uderzyć w partnerów Nord Streamu 2. Mimo, że w sierpniu 2017 roku prezydent USA, Donald Trump, podpisał ustawę, na podstawie której można ukarać każdą spółkę współpracującą z Rosjanami nadal nie skorzystał z możliwości nałożenia sankcji na podmioty zaangażowane w budowę Nord Streamu 2.

Zwolnienia podatkowe dla Nord Stream 2

Rosjanie natomiast rozważają zwolnienia podatkowe i celne dla statków wpływających do Rosji, które mają uczestniczyć w budowie gazociągów Nord Stream 2 i Turkish Stream. Z taką inicjatywą wystąpiło rosyjskie Ministerstwo Energetyki. Resort zaproponował, aby zwolnieniem zostały objęte również towary przywożone przez wyżej wymienione jednostki, pod warunkiem, że ich przywóz i wykorzystanie będzie miało tymczasowy charakter.

Nord Stream 2

Pierwszy gazociąg z Rosji do Niemiec – Nord Stream – został oddany w całości do eksploatacji w 2012 roku. Jego przepustowość wynosi 55 mld m sześc. rocznie. Przez Nord Stream 2 będzie mogła płynąć taka sama ilość gazu. Jego powstanie może zagrozić rozwojowi rynku w regionie i konkurencji ze strony dostaw z nowych nierosyjskich źródeł. Ponadto uruchomienie Nord Streamu 2, forsowanego przez Rosjan pozbawiłoby Ukrainę roli państwa tranzytowego i przychodów sięgających ok. 3 procent PKB.

RIA Novosti/Piotr Stępiński

Artykuł RIA: AmCham nie wierzy w sankcje USA wobec Nord Stream 2 pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/ria-amcham-nie-wierzy-w-sankcje-usa-wobec-nord-stream-2/feed/ 0
Grzyb: Czasowstrzymywacz przyjęty w PE http://biznesalert.pl/zmiana-czasu-komentarz-andrzej-grzyb/ http://biznesalert.pl/zmiana-czasu-komentarz-andrzej-grzyb/#respond Tue, 26 Mar 2019 14:30:42 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158884 Europosłowie przyjęli dzis dyrektywę zobowiązującą do zniesienia zmian między czasem zimowym i letnim w UE. Zdaniem europosłów zmiany czasu powinny zostać zniesione w 2021. Państwa członkowskie UE będą mogły zadecydować we własnym zakresie, który czas – letni czy zimowy – wprowadzą na swoim terytorium. Państwa, które zdecydują o utrzymaniu czasu zimowego będą mogły to zrobić zaczynając […]

Artykuł Grzyb: Czasowstrzymywacz przyjęty w PE pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Europosłowie przyjęli dzis dyrektywę zobowiązującą do zniesienia zmian między czasem zimowym i letnim w UE. Zdaniem europosłów zmiany czasu powinny zostać zniesione w 2021. Państwa członkowskie UE będą mogły zadecydować we własnym zakresie, który czas – letni czy zimowy – wprowadzą na swoim terytorium. Państwa, które zdecydują o utrzymaniu czasu zimowego będą mogły to zrobić zaczynając od ostatniej niedzieli października 2021 roku.

– Europosłowie poparli zniesienie zmian czasu zdecydowaną ilością głosów. Teraz apelujemy do rządów państw członkowskich o szybkie domknięcie procesu zgodnie z oczekiwaniami obywateli i sprawne wdrożenie dyrektywy, tak byśmy mogli pożegnać niepotrzebne przestawianie zegarków w 2021 roku – podkreślił poseł Andrzej Grzy,  który koordynował prace nad dyrektywą w polskiej delegacji Grupy EPL i który od ponad 8 lat działa w grupie roboczej posłów do PE za zniesieniem zmiany czasu w UE.

– Dlaczego UE powinna zrezygnować ze zmian czasu? Tak jest zdrowiej i lepiej dla gospodarki. Wyniki badań naukowych, w tym noblistów, pokazują, że zmiany rytmu dobowego tzw. biorytmów, zwiększają ryzyko zawałów i innych chorób, są szczególnie obciążające dla dzieci, osób starszych lub chorych. Jednocześnie przy dzisiejszych technologiach nie przynosi to żadnych korzyści gospodarczych, a wręcz generuje koszty m.in. w transporcie – skomentował.

Państwa członkowskie będą zobowiązane powiadomić Komisję Europejską najpóźniej do 1  kwietnia 2020, w której strefie czasowej chcą  pozostać na stałe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji i w celu znalezienia najbardziej optymalnego rozwiązania dla każdego państwa członkowskiego, europosłowie proponują wprowadzenie tzw. mechanizmu koordynacyjnego. Mechanizm ten będzie składał się z jednego przedstawiciela danego państwa i jednego z KE. Zadaniem przedstawicieli będzie omówienie i ocena potencjalnego wpływu decyzji danego kraju na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Zapis ten pozytywnie ocenia dr Andrzej Grzyb. – Taki mechanizm to realizacja postulatów, zawartych m.in.  w naszych poprawkach, iż odejście od zmian czasu w UE powinno zachować harmonizację stref czasowych w UE co najmniej na obecnym poziomie. Podkreślamy również, że poza ustalaniem podstawowych stref czasowych, co było, jest i będzie w gestii państw członkowskich UE, możliwe jest regulowanie kwestii rytmu dobowego poprzez m.in. wymiar czasu funkcjonowania instytucji publicznych, prawo pracy czy inne elementy kształtujące szeroko pojęty obyczaj – już dziś w państwach UE będących w jednej strefie czasowej występują np. różnice w godzinach otwarcia przedszkoli, szkół czy godzinach pracy – podkreśla.

Jeśli w czasie przygotowań do zniesienia zmiany czasu, państwa członkowskie zaczną sygnalizować szczególne problemy, Komisja Europejska będzie miała możliwość  opóźnienia reformy o rok.

Artykuł Grzyb: Czasowstrzymywacz przyjęty w PE pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/zmiana-czasu-komentarz-andrzej-grzyb/feed/ 0
Jak CPK wpłynie na transport w Europie? Jutro rusza konferencja o lotnictwie nowej generacji http://biznesalert.pl/lotnictwo-nowej-generacji-cpk-patronat-biznesalert/ http://biznesalert.pl/lotnictwo-nowej-generacji-cpk-patronat-biznesalert/#respond Tue, 26 Mar 2019 14:25:13 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158870 Jak Centralny Port Komunikacyjny wpłynie na polską gospodarkę i kto na tym zyska, a kto straci? Po co nam powietrzne tankowce-transportowce MRTT? Jakie są obecnie najważniejsze zagrożenia dla portów i baz lotniczych oraz jak sobie z nimi radzić? Jak polski przemysł lotniczo-kosmiczny może zyskać na międzynarodowych projektach oraz zakupach nowoczesnego sprzętu z zagranicy? Odpowiedzi na te i inne pytania […]

Artykuł Jak CPK wpłynie na transport w Europie? Jutro rusza konferencja o lotnictwie nowej generacji pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Jak Centralny Port Komunikacyjny wpłynie na polską gospodarkę i kto na tym zyska, a kto straci? Po co nam powietrzne tankowce-transportowce MRTT? Jakie są obecnie najważniejsze zagrożenia dla portów i baz lotniczych oraz jak sobie z nimi radzić? Jak polski przemysł lotniczo-kosmiczny może zyskać na międzynarodowych projektach oraz zakupach nowoczesnego sprzętu z zagranicy? Odpowiedzi na te i inne pytania postarają się znaleźć już jutro (27.03.2019) cywilni i wojskowi uczestnicy międzynarodowej konferencji „Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania”, która odbędzie się w hotelu Novotel Airport w Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

UCZESTNICY

III Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania” to unikalne w skali Polski wydarzenie, gromadzące nie tylko najwyższych rangą interesariuszy lotnictwa cywilnego i wojskowego, ale także szereg gości zagranicznych. Organizatorami wydarzenia są Lotnicza Akademia Wojskowa („Szkoła Orląt”) oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Gen. dyw. Pilot Jan Śliwka, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, Piotr Malepszak, p.o. Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność”, Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Anca Apahidean, Area Manager Estern Europe, International Air Transport Association, Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Jerzy Gruszczyński, ZBIAM, płk Jarosław Czajka, Szef Oddziału Gestorstwa, DGRSZ, Gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, płk rez. pil. dr Tadeusz Pieciukiewicz, Szef Zintegrowanego Oddziału Programu Samolotów F-16 i AJT, Inspektorat Uzbrojenia, Ministerstwo Obrony Narodowej, płk Hennadii Bondik, Zastępca Kierownika Działu Planowania Operacyjnego, PSGU, Didier Vernet, Airbus Defence & Space in Madrid, Tomasz Szymczak, Polski Klub Lotniczy, płk dypl. pil. Cezary Wasser , Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Maciej Stopniak, Dyrektor, ROHDE & SCHWARZ Österreich GesmbH, Piotr Kisiel, Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Mariusz Rutz, JSK Architekci, Sascha Wirfs, Global Sales Manager, Military ATC, FREQUENTIS AG, Igor Kuren, EUROCONTROL, Francisco Carlos Márquez Casco, INDRA, Krzysztof Wilewski, Polska Zbrojna, Mariusz Kacprzak,Kierownik Zakładu Teledetekcji w Centrum Technologii Kosmicznych, Instytut Lotnictwa, prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska Instytut Geodezji i Kartografii, płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, prof. płk. rez. Marek Grzegorzewski, Lotnicza Akademia Wojskowa, Jarosław Paszyn, Samoloty.pl, płk dypl. pil. Cezary Wasser , Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Ryszard Tomiak Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Urząd Lotnictwa Cywilnego, dr hab. Jacek Nowak, Lotnicza Akademia Wojskowa, płk rez. dr hab. Adam Radomyski, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej, Roman Lercher MBU, płk Dmytro Khaliavka, 1.Dowódca Eskadry Lotniczej w Charkowie, Jerzy Makula, Prezes Aeroklub Polski, Prezes LOT Crew, dr Małgorzata Żmigrodzka,Lotnicza Akademia Wojskowa, dr Małgorzata Lasota, Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Akademia Sztuki Wojennej.

TEMATYKA

Tegoroczna konferencja obejmuje najważniejsze dla lotnictwa cywilnego i wojskowego zagadnienia, takie jak: Centralny Port Komunikacyjny oraz jego wpływ na rynek transportu lotniczego w Europie; nowa generacja lotnictwa wojskowego – sprzęt przyszłości i jego optymalne wykorzystanie, nowoczesne technologie w portach lotniczych i kontroli ruchu lotniczego, sektor lotniczo-kosmiczny – badania, nowe technologie i finansowanie innowacyjności, bezpieczeństwo portów lotniczych, baz lotniczych oraz lądowisk, lotniczy rynek pracy – nowoczesne szkolenie managerów i specjalistów, rozwiązania strukturalne i dobre praktyki.

AKREDYTACJE DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
Akredytacje dla przedstawicieli mediów koordynuje Pani Diana Krzepiłko, tel.: 608 673 284 e-mail krzepilko@ztw.pl

 

Artykuł Jak CPK wpłynie na transport w Europie? Jutro rusza konferencja o lotnictwie nowej generacji pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/lotnictwo-nowej-generacji-cpk-patronat-biznesalert/feed/ 0
PSEW: Resort energii modyfikuje projekty ustawy o OZE http://biznesalert.pl/psew-resort-energii-modyfikuje-projekty-ustawy-o-oze/ http://biznesalert.pl/psew-resort-energii-modyfikuje-projekty-ustawy-o-oze/#respond Tue, 26 Mar 2019 14:15:20 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158875 Ministerstwo Energii przychyliło się do postulatów podmiotów biorących udział w konsultacjach projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – poinformowało w komunikacie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Główną zmianą, wprowadzoną przez resort na tym etapie procedowania dokumentu, jest wykreślenie z niego zapisów dotyczących innego sposobu obliczania opłaty zastępczej. Wpływa ona w sposób pośredni na cenę zielonych certyfikatów, […]

Artykuł PSEW: Resort energii modyfikuje projekty ustawy o OZE pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Ministerstwo Energii przychyliło się do postulatów podmiotów biorących udział w konsultacjach projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – poinformowało w komunikacie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Główną zmianą, wprowadzoną przez resort na tym etapie procedowania dokumentu, jest wykreślenie z niego zapisów dotyczących innego sposobu obliczania opłaty zastępczej. Wpływa ona w sposób pośredni na cenę zielonych certyfikatów, stanowiących – obok cen energii – jedno z głównych źródeł przychodów instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), które powstawały do połowy 2016 r.

Resort uwzględnił tym samym rekomendacje zarówno branży OZE, jak też międzynarodowych izb handlowych, banków i reprezentantów energetyki konwencjonalnej, które alarmowały o szkodliwych skutkach tych zapisów dla istniejących instalacji OZE.

– Cieszymy się, że minister energii uwzględnił argumenty przedstawione przez wiele organizacji podczas konsultacji społecznych. Pokazał tym samym, że na sercu leży mu zarówno zrealizowanie przez Polskę celu OZE na 2020 r., jak i walka o czystą i tanią energię dla Polaków – stwierdził Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 26 marca w siedzibie Ministerstwa Energii. – Jedynie rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych na lądzie dostarczających dziś prąd po najniższym koszcie, jest w stanie w sposób trwały obniżać hurtowe ceny energii. Bez taniej energii nie będzie konkurencyjności naszego przemysłu i rozwoju gospodarki – dodał Gajowiecki.

W konsultacjach społecznych projektu ustawy o OZE udział wzięło kilkadziesiąt podmiotów. Łącznie zgłosiły ponad 300 uwag.

Najwięcej miejsca poświęcono energetyce wiatrowej, w tym nowej formule naliczania opłaty zastępczej, wpływającej w sposób pośredni na cenę zielonych certyfikatów. Stanowią one obok cen energii, główne źródło przychodów przedsiębiorców wytwarzających energię z instalacji zbudowanych do połowy 2016 r.

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o OZE, opublikowany przez Ministerstwo Energii pod koniec lutego, proponował wprowadzenie systemu sztucznego zaniżania ceny zielonych certyfikatów poprzez powiązanie opłaty zastępczej z cenami energii.

Nowa formuła byłaby skrajnie niekorzystna dla działających już w Polsce elektrowni OZE. Przyjęcie zmian skutkowałoby ograniczeniem przychodów instalacji do nieprzekraczalnego poziomu ok. 312 zł/MWh, łącznie ze sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów. Natomiast biznesplany większości istniejących farm wiatrowych zakładały przychody rzędu 400-450 zł/MWh. Uwagę na to w swoich stanowiskach zwracało zarówno Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jak i Związek Banków Polskich.

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) podobnie jak Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan zwrówiły też uwagę, że byłaby to już kolejna w ciągu kilku ostatnich lat ingerencja w system wsparcia instalacji OZE. Jak zauważało Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (TGPE), skupiające największe podmioty posiadające aktywa konwencjonalne, nawet nowelizacja ustawy o OZE z września 2017 r. (tzw. Lex Energa) obniżająca opłatę zastępczą stanowiła mniejsze zagrożenie, gdyż wyznaczała rosnącą perspektywę poziomu opłaty a tym samym cen certyfikatów co zachęcało do handlu i ożywiało rynek. „Przy założeniu wzrostu cen energii na rynku konkurencyjnym w 2019 r. do poziomu 240 zł/MWh opłata zastępcza w 2020 r. spadnie już do poziomu 70 zł/MWh. Taki mechanizm stanowi całkowite odejście od doczasowych zasad systemu zielonych certyfikatów” – można przeczytać w stanowisku TGPE. W ocenie Towarzystwa utrudni to planowanie pracy jednostek na biomasę, co uderzyłoby w polskich wytwórców. W konsekwencji pogłębiłaby się luka w realizacji celu OZE na 2020 r. „Przy pozostawianiu tego zapisu błędem jest oczekiwanie produkcji 5 -6 TWh/rok z biomasy. Może to być poziom znacznie niższy. W takiej sytuacji nie należy zakładać udziału OZE na poziomie 19,1%, w krajowym zużyciu energii – mówiło z kolei w stanowisku Enei Ciepło, Elektrociepłownia Białystok.

Wiele podmiotów skazywało także na konieczność uwzględnienia w projekcie ustawy o OZE kwestii związanej z usunięciem ograniczeń lokalizacyjnych. Utrzymanie zasady 10h, wprowadzone ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, skutkuje zahamowaniem rozwoju sektora OZE, którego siłą napędową w poprzednich latach był przyrost mocy z farm wiatrowych. „Należy rozważyć, czy nie umożliwić lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10h na przykład 5h w przypadku uzyskania jednoznacznej pozytywnej opinii społeczności lokalnej, wyrażonej w konsultacjach społecznych przeprowadzonych według zasad konsultacji społecznych obowiązujących w gminach, wśród osób stale zamieszkujących na obszarze potencjalnego oddziaływania farmy wiatrowej. Uwzględnienie uwarunkowań lokalnych stanowić będzie o realizacji władztwa i decyzyjności na poziomie lokalnej społeczności i administracji samorządowej” – radzi Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w swoim stanowisku.
Przedstawiciele resortu energii obiecali, że zajmą się kwestią liberalizacji tego zapisu w w ramach kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

PSEW

Artykuł PSEW: Resort energii modyfikuje projekty ustawy o OZE pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/psew-resort-energii-modyfikuje-projekty-ustawy-o-oze/feed/ 0
Gaz-System ukończył przewiert pod Odrą dla Korytarza Północ-Południe http://biznesalert.pl/gaz-system-przewiert-korytarz-polnoc-poludnie/ http://biznesalert.pl/gaz-system-przewiert-korytarz-polnoc-poludnie/#respond Tue, 26 Mar 2019 13:45:35 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158864 Przejście pod Odrą wykonano na odcinku gazociągu DN 1000 Brzeg-Zębice-Kiełczów. To najdłuższy dotychczas taki przewiert HDD – wynosi 1180 metrów. Inwestycja to ważny fragment gazociągu Zdzieszowice-Wrocław, będącego elementem gazowego korytarza Północ-Południe.  Podczas budowy gazociągu z Brzegu do Kiełczowa Gaz-System wykorzystał nowoczesne technologie, w tym 4 przewierty HDD, 1 przewiert Direct Pipe, wiercenie mikrotunelowe oraz 20 […]

Artykuł Gaz-System ukończył przewiert pod Odrą dla Korytarza Północ-Południe pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Przejście pod Odrą wykonano na odcinku gazociągu DN 1000 Brzeg-Zębice-Kiełczów. To najdłuższy dotychczas taki przewiert HDD – wynosi 1180 metrów. Inwestycja to ważny fragment gazociągu Zdzieszowice-Wrocław, będącego elementem gazowego korytarza Północ-Południe. 
Podczas budowy gazociągu z Brzegu do Kiełczowa Gaz-System wykorzystał nowoczesne technologie, w tym 4 przewierty HDD, 1 przewiert Direct Pipe, wiercenie mikrotunelowe oraz 20 przecisków. Metodę bezwykopową zastosowano w ponad 30 miejscach.

Spółka zdecydowała się wykorzystać technologię kierunkowego wiercenia horyzontalnego (HDD) również podczas przewiertu pod Odrą. To rozwiązanie sprawiło, że nie było utrudnień dla prowadzenia żeglugi śródlądowej.

W pierwszej fazie wykonano tzw. przewiert pilotażowy, następnie za pomocą dostosowanych do warunków geologicznych narzędzi wiertniczych sukcesywnie powiększano średnicę otworu. Końcowym etapem było wciągnięcie do odwiertu zespawanego w całość odcinka gazociągu, które zostało zakończone 25 marca br.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka STALPROFIL, a podwykonawcą odpowiedzialnym za przewiert HDD pod rzeką Odrą – firma ZRB Janicki.

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław jest elementem korytarza gazowego Północ-Południe. Jego wybudowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez umożliwienie przesyłania zwiększonych ilości gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu, jak również – w przyszłości – z gazociągu Baltic Pipe.

Trasa gazociągu przebiega wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa dolnośląskie (gminy Długołęka, Czernica, Oława i gmina miejska Oława) oraz opolskie (gminy Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica).

Gaz-System

Artykuł Gaz-System ukończył przewiert pod Odrą dla Korytarza Północ-Południe pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/gaz-system-przewiert-korytarz-polnoc-poludnie/feed/ 0
Nowe oblicze miast podczas IX edycji Smart City Forum http://biznesalert.pl/smart-city-forum-patronat-biznesalert-pl/ http://biznesalert.pl/smart-city-forum-patronat-biznesalert-pl/#respond Tue, 26 Mar 2019 13:28:19 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158860 Przedstawiciele administracji publicznej, dostawcy nowoczesnych, technologicznych rozwiązań oraz reprezentanci biznesu spotykają się 27-28 marca do Warszawy, aby przez dwa dni wspólnie rozmawiać o przyszłości polskich miast. Wszystko oczywiście dzięki 9. Smart City Forum, który odbywa się w tym terminie w The Westin Warsaw Hotel. Kongres już od lat przyciąga największe autorytety i wybitnych ekspertów rynku […]

Artykuł Nowe oblicze miast podczas IX edycji Smart City Forum pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Przedstawiciele administracji publicznej, dostawcy nowoczesnych, technologicznych rozwiązań oraz reprezentanci biznesu spotykają się 27-28 marca do Warszawy, aby przez dwa dni wspólnie rozmawiać o przyszłości polskich miast. Wszystko oczywiście dzięki 9. Smart City Forum, który odbywa się w tym terminie w The Westin Warsaw Hotel. Kongres już od lat przyciąga największe autorytety i wybitnych ekspertów rynku smart city, po to by razem zastanowić się nad wdrażaniem nowoczesnych technologii w miastach, w kontekście jakości życia i poczucia zadowolenia mieszkańców. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Smart Citizen

Każdy z Włodarzy miast chce stworzyć inteligentne, nowoczesne miasto, które będzie pionierem pod względem wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Warto jednak pamiętać, aby w tym wszystkim nie zapomnieć o mieszkańcach. Próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak wprowadzać zmiany w zgodzie z obywatelami, podejmie 9. edycja Smart City Forum. Debaty i prezentacje będą poruszały temat mieszkańca i jego roli w tworzeniu strategii nowoczesnego miasta. Z całą pewnością nie zabraknie kwestii bezpieczeństwa. Cyfryzacja, digitalizacja i wprowadzenie sztucznej inteligencji prócz wielu zalet, przynosi też pewne zagrożenia. Zmiany wprowadzane do miast muszą iść w zgodzie z prywatnością i komfortem obywateli. Patrząc na mnogość rozwiązań z zakresu Smart City, trzeba pamiętać również o funkcjonalności. Koniecznością staje się integracja rozwiązań, aby mieszkaniec mógł intuicyjnie i z większą łatwością korzystać z możliwości, które są dla niego dostępne. Jeśli mowa o aspekcie ludzkim, to nie może zabraknąć tematu płatności publicznych czy też zarządzania strefami płatnego parkowania. Rozwiązania przedstawiane na Kongresie będą dotyczyć rzeczywistych problemów, z którymi stykają się mieszkańcy na co dzień.

Smart City dla każdego

To, że wizja inteligentnego miasta nie dotyczy jedynie wielkich aglomeracji, wiadomo już od dawna. Miasta do 20 tys. mieszkańców mają duży potencjał, aby się rozwijać. Podobnie jak małe firmy, w zestawieniu z wielką korporacją –  niewielkie miasta są w stanie w bardzo szybkim tempie wdrożyć nowe rozwiązania. Muszą jedynie znać trendy i poznać gotowe projekty, które wprowadzą w swoim otoczeniu. Naprzeciw temu wychodzi 9. edycja Smart City Forum. To tutaj podczas dwóch dni merytorycznych i żywych dyskusji, można dowiedzieć się jak funkcjonują miasta pod okiem samorządów, czego oczekują mieszkańcy i co do zaproponowania mają firmy czy start-upy. W trakcie spotkania specjaliści dyskutują o najefektywniejszych modelach realizacji określonych inwestycji. Odpowiadają także na pytania dotyczące źródeł pozyskiwania środków finansowych na wcielenie w życie interesujących pomysłów. Jest to konkretna dawka wiedzy, która realnie przybliża miasta do stania się Smart City.

Swój udział w 9. Smart City Forum, potwierdzili już:

  • Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy
  • Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha
  • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
  • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy
  • Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Miasta Nowa Sól
  • Wojciech Bakun, Prezydent Miasta Przemyśla
  • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
  • Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy

Smart City Forum to jest właśnie takie miejsce, gdzie można porozmawiać z innymi samorządowcami, można poznać perspektywę przedsiębiorców i firm i wspólnie zastanowić się nad tym, jakie rozwiązania musimy wdrażać, żeby podnosić jakość życia, żeby żyło nam się wszystkim coraz lepiej. – sądzi Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. jakości życia.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Smart City Forum będzie Wielka Gala Smart City. Podczas jej trwania nagradzani są laureaci Konkursu Smart City.

Kongres realizowany jest w ramach działalności grupy MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe w Polsce dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Wszelkie informacje na temat Smart City Forum można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.smartcityforum.pl oraz profili społecznościowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

Artykuł Nowe oblicze miast podczas IX edycji Smart City Forum pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/smart-city-forum-patronat-biznesalert-pl/feed/ 0
Józefiak: Emisje CO2 biją rekordy, a politycy tkwią w letargu http://biznesalert.pl/jozefiak-greenpeace-polska-emisje-co2/ http://biznesalert.pl/jozefiak-greenpeace-polska-emisje-co2/#respond Tue, 26 Mar 2019 13:15:12 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158856 Według nowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii światowe emisje dwutlenku węgla z produkcji energii pobiły kolejny rekord, osiągając najwyższy w historii pułap. Jeszcze kilka miesięcy temu byliśmy uspokajani przez polski rząd, że na szczycie klimatycznym w Katowicach osiągnięto “historyczny, bezdyskusyjny sukces”, choć w ogóle nie zajmowano się kwestią zintensyfikowania działań na rzecz ochrony klimatu. Jak widać, […]

Artykuł Józefiak: Emisje CO2 biją rekordy, a politycy tkwią w letargu pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Według nowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii światowe emisje dwutlenku węgla z produkcji energii pobiły kolejny rekord, osiągając najwyższy w historii pułap. Jeszcze kilka miesięcy temu byliśmy uspokajani przez polski rząd, że na szczycie klimatycznym w Katowicach osiągnięto “historyczny, bezdyskusyjny sukces”, choć w ogóle nie zajmowano się kwestią zintensyfikowania działań na rzecz ochrony klimatu. Jak widać, jest dokładnie odwrotnie: nie mamy powodów do bycia spokojnymi, a politycy, którzy dalej wspierają energetykę węglową – tak jak minister energii Krzysztof Tchórzewski – pchają nas ku katastrofie – pisze Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Po kilkuletnim spowolnieniu wzrostu, rok 2018 przyniósł zdecydowany wzrost emisji CO₂ związanych z produkcją energii – o 1,7 proc. Jednym z niewielu pozytywów, które można wyciągnąć z raportu jest fakt, że w ubiegłym roku na świecie dynamicznie rosła moc odnawialnych źródeł energii. Niestety niewystarczająco szybko, aby zaspokoić wzrost zapotrzebowania na energię.

Sukces zielonej energetyki nie był niestety w żadnej części zasługą polskiego rządu, choć ten próbował “zazielenić” swój wizerunek organizacją szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Od kilku lat w naszym kraju odnawialne źródła energii są w głębokiej zapaści. Bez gruntownej zmiany polityki energetycznej, sytuacja się nie zmieni. Za rządów Krzysztofa Tchórzewskiego, stojącego na czele resortu energii, nie tylko zatrzymano rozwój odnawialnych źródeł energii, ale doprowadzono także do rekordowego importu węgla do Polski. W ubiegłym roku sprowadziliśmy 20 milionów ton czarnego paliwa, głównie z Rosji.

Twarde dane rynkowe i ostrzeżenia analityków rynku energii nie zniechęcają ministra Tchórzewskiego do kolejnych inwestycji w energetykę węglową. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nadal inwestuje w to najbardziej emisyjne źródło energii. W latach 2017-2020 oddaliśmy i oddamy do użytku nowe, potężne bloki węglowe, które w założeniu mają działać przez kilkadziesiąt lat. Nowe inwestycje zlokalizowane są w Kozienicach, Jaworznie, Opolu (dwa bloki) i Turowie. Analizy ekonomiczne pokazują, że nowe elektrownie będące spadkiem po poprzednim rządzie będą ogromnym balastem przy transformacji energetycznej. Tymczasem minister Tchórzewski zainaugurował budowę kolejnej elektrowni na węgiel w swoim mateczniku politycznym – Ostrołęce. Co nim kieruje? Sam minister nie potrafi odpowiedzieć przekonująco na pytanie. Na szczycie w Katowicach przyznał, że elektrownia nie ma sensu ekonomicznego.

Już dziś w Polsce zmagamy się z negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Ubiegłoroczna susza spowodowała 3,6 miliarda złotych strat w rolnictwie. Huraganowe wiatry, które Ministerstwo Środowisko łączy z postępującą zmianą klimatu, coraz częściej pustoszą nasz kraj. Wiemy też, że wraz z ociepleniem klimatu musimy się liczyć z częstszymi powodziami. A pamiętajmy, że to i tak nie jest najbardziej dotkliwy ze spodziewanych skutków zmiany klimatu. Czarny scenariusz katastrofy klimatycznej oznacza głęboki, światowy kryzys: susze potęgujące głód, wojny o wodę i masowe migracje ludności. Słowem – świat, którego nie chcemy sprezentować naszym dzieciom.

Aby zaradzić globalnemu kryzysowi klimatycznemu, Parlament Europejski wezwał w marcu państwa członkowskie UE do odchodzenia od węgla do 2030 roku. Już 10 krajów Unii ogłosiło swoje daty odejścia od węgla. Kolejnych kilka już nie ma żadnych elektrowni na węgiel. Większość polskich parlamentarzystów była jednak przeciwna rezolucji. Dla Polski transformacja energetyczna jest dużym wyzwaniem, gdyż nadal produkujemy prawie 80 proc. prądu z węgla. Inwestycje energetyczne w odnawialne źródła energii będą wymagały ogromnych funduszy, które moglibyśmy – przynajmniej częściowo – pozyskać z Unii Europejskiej. Co w tym czasie robi polski rząd? Można by pomyśleć, że walczy o unijne fundusze na transformację energetyczną i ochronę klimatu jak lew, abyśmy mogli temu wyzwaniu jak najłatwiej sprostać. Ale jest dokładnie odwrotnie. Rząd zaapelował w ubiegłym tygodniu – ustami ministra Konrada Szymańskiego – o to żeby unijnych środków nie dedykować  na te cele. Czy sektor węglowy ma nadal rządzić polskim rządem czy polski rząd sektorem węglowym? To pytanie trzeba zadać naszym politykom w dwóch czekających nas w tym roku kampaniach wyborczych.

Artykuł Józefiak: Emisje CO2 biją rekordy, a politycy tkwią w letargu pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/jozefiak-greenpeace-polska-emisje-co2/feed/ 0
Europosłowie zdecydowali. Koniec ze zmianą czasu http://biznesalert.pl/europoslowie-zdecydowali-koniec-ze-zmiana-czasu/ http://biznesalert.pl/europoslowie-zdecydowali-koniec-ze-zmiana-czasu/#respond Tue, 26 Mar 2019 13:00:52 +0000 http://biznesalert.pl/?p=158853 Parlament Europejski w Strasburgu odpowiedział się we wtorek za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 roku. Państwa członkowskie sprzeciwiały się pośpiechowi w tej sprawie. Głosowało 653 europosłów. Za było […]

Artykuł Europosłowie zdecydowali. Koniec ze zmianą czasu pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
Parlament Europejski w Strasburgu odpowiedział się we wtorek za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku.

Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 roku. Państwa członkowskie sprzeciwiały się pośpiechowi w tej sprawie.

Głosowało 653 europosłów. Za było 410, przeciw 192, a 51 wstrzymało się od głosu.

Na początku marca za zniesieniem zmiany czasu opowiedziała się komisja transportu PE.

– Dlaczego UE powinna zrezygnować ze zmian czasu? Tak jest zdrowiej i lepiej dla gospodarki. Wyniki badań naukowych, w tym noblistów, pokazują, że zmiany rytmu dobowego tzw. biorytmów, zwiększają ryzyko zawałów i innych chorób, są szczególnie obciążające dla dzieci, osób starszych lub chorych. Jednocześnie przy dzisiejszych technologiach nie przynosi to żadnych korzyści gospodarczych, a wręcz generuje koszty, m.in. w transporcie – komentował wyniki głosowania w komisji europoseł Andrzej Grzyb (PSL).

Parlamentarzysta podkreślał, że gdy przed ośmioma laty zawiązała się grupa robocza posłów do PE, która chciała zniesienia zmian czasu w UE, mimo racjonalnych, popartych wynikami badań naukowych, argumentów, było wiadomo, że czeka ją trudne zadanie.

Z decyzji komisji zadowolony był też europoseł Kosma Złotowski (PiS). – 2021 rok to dobry moment, żeby zacząć wprowadzać te zmiany tak, aby dać państwom czas na przygotowanie się do nich. Inną sprawą jest to, jak ta kwestia ułoży się w Radzie UE, bo różnice w podejściu są bardzo duże. Pytanie, czy ten kompromis uda się utrzymać – powiedział.

Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku. Celem było oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Od 1980 roku stopniowo przyjmowano przepisy znoszące rozbieżne harmonogramy krajowych zmian czasu.

KE przyznaje, że obecnie cel zmiany czasu jest jednak znacznie mniej oczywisty: badania sugerują, że oszczędności energii są obecnie marginalne, a obywatele coraz bardziej narzekają na negatywny wpływ tych zmian na zdrowie. Zmiany czasu są coraz częściej kwestionowane przez obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich.

W przeprowadzonych w wakacje przez KE konsultacjach publicznych, w których zebrano 4,6 mln odpowiedzi (największa liczbę w historii), 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Zmiana czasu w Polsce

O zmianie czasu w Polsce mówił w poniedziałek wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

– Badania, które zleciło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdzają, że Polacy chcą zniesienia zmian czasu. Większość z nich, blisko 80 procent, preferuje pozostanie przy czasie letnim – poinformował. Zastrzegł jednak, że „zmiany czasu w pojedynkę przeprowadzić się nie da”. – Dlatego powinniśmy osiągnąć pewien konsensus w Unii Europejskiej – zaznaczył wiceszef MPiT.

O tym, że zdecydowana większość przebadanych Polaków opowiada się za odejściem od zmiany czasu pisaliśmy w połowie marca. Jak poinformowało tvn24bis.pl Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, kolejne badanie opinii publicznej zostanie przeprowadzone w tym roku, po zmianie czasu zimowego na letni.

Najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 30 na 31 marca 2019 roku. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na 3.00.
Zalety i wady zmiany czasu

Wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii zwrócił uwagę, że przesuwanie wskazówek zegarków dwa razy do roku oznacza dodatkowe, niepotrzebne koszty – na przykład dla branży energetycznej, transportowej. – Skłaniamy się do tego, żeby ze zmian czasu zrezygnować. Również po to, by ustabilizować system świadczenia usług czy sprzedaży towarów w ramach Unii Europejskiej. Kwestia zmiany czasu ma też wpływ na komfort życia ludzi – powiedział.

Wyjaśnił, że o ile Polska skłania się do przejścia na czas letni, to inne kraje, na przykład skandynawskie opowiadają się za czasem zimowym.

Resort przypomina, że zmiana czasu na letni to dłuższe popołudnia z naturalnym światłem, dłuższe godziny otwarcia różnego rodzaju obiektów między innymi kulturalnych, małej gastronomii, handlu na świeżym powietrzu (targi, bazary, stragany) oraz więcej czasu na turystykę, rekreację.

Z kolei zmiana czasu na przykład w transporcie prowadzi do przestojów lub opóźnień. Eksperci zwracają też uwagę na niedogodności związane ze zmianą czasu dla dzieci i młodzieży szkolnej: ciemny poranek oznacza pokonywanie przez dzieci drogi do szkoły jeszcze w nocy, w okresie ograniczonej widoczności (dotyczy zwłaszcza terenów wiejskich), a także konieczność stosowania sztucznego oświetlenia w salach i klasach w godzinach porannych.

Niektórzy wskazują też na wzrost liczby drobnych przestępstw: „późniejszy okres zmierzchu oznacza mniejsze ryzyko kradzieży i włamań do domów jednorodzinnych (kradzieże następują najczęściej w okresie zmierzchu przed powrotem do domu właściciela), a mniejszy ruch w okresie zmierzchu wiąże się z mniejszym ryzykiem drobnych kradzieży i rozbojów”.

Polska Agencja Prasowa

Artykuł Europosłowie zdecydowali. Koniec ze zmianą czasu pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

]]>
http://biznesalert.pl/europoslowie-zdecydowali-koniec-ze-zmiana-czasu/feed/ 0