font_preload
PL / EN
Alert 21 września, 2018 godz. 15:15   
REDAKCJA

Finlandia przedłuża życie atomu

atom energetyką jądrowa

Rząd fiński wydał zgodę na przedłużenie o 20 lat pracy bloków nr 1 i 2 elektrowni jądrowej Olkiluoto należącej do operatora Teollisuuden Voima Oyj’s (TVO).

Nowa licencja zastąpi obecną koncesję posiadaną przez TVO, wydaną w 1998 roku, która jest ważna do końca bieżącego roku. Oba bloki jądrowe, wyposażone w reaktory z wodą wrzącą (BWR) o mocy 890 MWe będą mogły być eksploatowane do końca 2038 r.

Ponadto operatorowi TVO przyznano również licencję na korzystanie ze znajdującego się na terenie elektrowni tymczasowego składowiska wypalonego paliwa i innych odpadów radioaktywnych, generowanych podczas dalszego funkcjonowania Olkiluoto-1 i 2. Nowa koncesja nie obejmuje ostatecznego składowiska odpadów, które wymaga oddzielnej licencji na działanie. Jednak rząd dołączył do wydanej zgody zestaw warunków dotyczących gospodarowania odpadami i wykorzystania przechowalnika wypalonego paliwa. Jeden z nich pozwala TVO na wykorzystanie terenu elektrowni jądrowej Olkiluoto do przerobu i przechowywania odpadów nisko- i średnioaktywnych oraz innych odpadów radioaktywnych, powstających poza elektrownią.

Operator złożył wniosek o pozwolenie do rządu w stycznia 2017 r. W celu przygotowania decyzji Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia (TEM) zażądało opinii kilku ministerstw i niektórych władz oraz społeczności lokalnych. Ogółem 50 takich podmiotów brało udział w opiniowaniu ostatecznej decyzji ministerstwa.

Wydając zgodę na dalszą eksploatację bloków rząd oparł się zwłaszcza na ocenie bezpieczeństwa i pozytywnym stanowisku przekazanym przez fiński urząd dozoru jądrowego Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) w dniu 31 maja. Na wniosek STUK rząd także zawarł w swojej decyzji warunek, aby do końca 2028 roku prowadzone były przeglądy okresowe bloków Olkiluoto-1 i 2.
„Dla TVO, pozytywna decyzja rządu oznacza, że produkcja energii elektrycznej będzie nadal kontynuowana, przez co najmniej kolejnych 20 lat” – stwierdził Marjo Mustonen, wiceprezes odpowiedzialny za wytwarzanie energii elektrycznej w TVO. „Decyzja została przyjęta z zadowoleniem również z uwagi na fakt, iż energia elektryczna produkowana będzie w sposób przyjazny środowisku i gwarantujący samowystarczalność energetyczną kraju”.

Rzecznik ministerstwa powiedział, że „z punktu widzenia rządu Finlandii zasadnym jest, aby kontynuować pracę bloków elektrowni jądrowej Olkiluoto ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, która jest niezbędna dla zachowania konkurencyjności fińskiego przemysłu na światowych rynkach. Dalsze funkcjonowanie elektrowni jądrowej przyczyni się również do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i łagodzenia zmian klimatu w najlepszym interesie społeczeństwa”.

Bloki OL-1 i 2, które rozpoczęły pracę odpowiednio w roku 1979 i 1982 – obecnie pokrywają jedną szóstą zapotrzebowania Finlandii na energię elektryczną. TVO zauważa, że po uruchomieniu reaktora EPR, budowanego w bloku Olkiluoto-3, elektrownia będzie pokrywać 30% krajowego zapotrzebowania.

World Nuclear News/CIRE.PL