Fortum zapowiada reorganizację

19 lutego 2016, 11:45 Alert
energa_zeilona_energia_farma_fotowoltaiczna_w_gdansku

(CIRE.pl)

Fiński koncern energetyczny Fortum zapowiedział, że od 1 kwietnia rozpocznie reorganizację struktury korporacyjnej, która będzie dostosowywana do nowej strategii grupy.

Jak informuje koncern celem reorganizacji będzie umożliwienie realizacji nowej strategii grupy, która została ogłoszona 3 lutego 2016 roku. Nowa organizacja będzie funkcjonowała na bazie trzech pionów biznesowych: Wytwarzanie, Rozwiązania miejskie oraz Rosja. Ponadto powstaną dwa piony rozwojowe, pierwszy z nich ma się koncentrować na fuzjach i przejęciach w obszarach energetyki solarnej i wiatrowej, a drugi na nowych technologiach i przedsięwzięciach.

W nowa strategia Fortum opiera się na czterech filarach: zwiększania efektywności wykorzystania obecnego majątku oraz transformacji działalności, a także tworzeniu zrównoważonych rozwiązań dla obszarów miejskich. Koncern chce również zwiększyć inwestycje w energetykę słoneczną i wiatrową oraz zaangażować się w budowę nowych przedsięwzięć energetycznych.

Pion wytwarzania będzie odpowiedzialny za produkcję energii na dużą skalę oraz działania optymalizacyjne i handel na obszarze Skandynawii. W jego skład będą wchodzić elektrownie jądrowe i związana z nimi działalność serwisowa, elektrownie wodne i cieplne, a także obszar zarządzanie portfelem oraz trading.

Pion rozwiązań miejskich (City Solutions) będzie odpowiedzialny za rozwój zrównoważonych rozwiązań miejskich i będzie obejmować działalność związaną z ogrzewaniem i chłodzeniem, energią z odpadów, biomasy, a także sprzedażą i usługami elektroenergetycznymi. Będzie on obejmował też działalność serwisową w obszarze energetyki konwencjonalnej (poza energetyką jądrową).

Pion Rosja będzie natomiast odpowiedzialny za obszary wytwarzania i sprzedaży na terenie Rosji.

Pion technologii i nowych przedsięwzięć odpowiedzialny będzie za działalność badawczo-rozwojową i ma być również inkubatorem nowych przedsięwzięć koncernu. Będzie również odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie inwestycje w firmach zewnętrznych, jak również współpracę z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi instytucje.

Pion fuzji i akwizycji oraz energetyki słonecznej i wiatrowej ma tworzyć wartości grupy między innymi poprzez fuzje i przejęcia oraz rozwijanie na dużą skale działa w energetyce słonecznej i wiatrowej.

Podział funkcjonalny po reorganizacji będzie podzielony na cztery zasadnicze obszary: finanse, prawo, strategia, zarządzanie personelem i wydajnością oraz komunikacja. W nowej strukturze nie będzie stanowiska wiceprezesa ds. operacyjnych, a jego obowiązki przejmie prezes.

Jak tłumaczy prezes Fortum Pekka Lundmark w nowej strukturze organizacyjnej koncern kładzie nacisk na nowe priorytety strategiczne związane poprawą wydajności i zapewnieniem wzrostu w obszarach rozwiązań miejskich, energetyki słonecznej i wiatrowej, a także rozwoju nowych przedsięwzięć energetycznych.

Prezes dodaje jednocześnie, że celem zmian jest również zwiększenie szybkości i elastyczności organizacji oraz uproszczenie struktur organizacyjnych, a także lepsze wykorzystanie możliwości i umiejętności pracowników.

W Polsce koncern Fortum prowadzi obecnie działalność głównie w branży ciepłowniczej, między innymi w Świebodzicach i Wrocławiu, Częstochowie Płocku oraz w Bytomiu i Zabrzu. Posiada trzy elektrociepłownie i ponad 800 km sieci ciepłowniczych. Łączna moc zainstalowana zakładów Fortum w Polsce wynosi ponad 200 MWe i ponad 1100 MWt.

Z początkiem roku Fortum ogłosiło w Polsce publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Jak wyjaśniał po ogłoszeniu wezwania Markus Rauramo, wiceprezes Fortum, Duon stanowi dla koncernu dobrą platformę wzrostu na polskim rynku detalicznym, a Fortum poszukuje sposobów szybszego rozwoju w obszarze nowych usług energetycznych dla klientów indywidualnych, społeczności lokalnych oraz firm,