font_preload
PL / EN
Alert 6 kwietnia, 2018 godz. 10:15   
REDAKCJA

Rusza test popytu na Gazociąg Polska-Ukraina

gaz

PJSC „UKRTRANSGAZ” i GAZ-SYSTEM S.A., operatorzy systemów przesyłowych gazu na Ukrainie i w Polsce, rozpoczynają niewiążącą procedurę badania rynku.

Przeprowadzając niewiążącą procedurę badania rynku, operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zamierzają oszacować poziom zapotrzebowania uczestników rynku na przepustowość na granicy polsko-ukraińskiej, który stworzy podstawy dla dalszego wzmacniania integracji regionalnego rynku gazu poprzez rozwój polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego.

Wstępne szacunki OSP wskazują, że przepustowość na zasadach ciągłych może zostać udostępniona rynkowi od 1 stycznia 2020 r., dlatego też niewiążąca procedura badania rynku dotycząca przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej obejmuje okres 15 lat rozpoczynający się od roku gazowego 2020. OSP zwracają uwagę, iż przepustowość w roku gazowym 2020 będzie oferowana na okres od 1 stycznia do 1 października 2020.

Wyniki przeprowadzonego badania rynku będą podstawą dla obu Operatorów do podjęcia decyzji w sprawie uruchomienia w przyszłości wiążącej procedury alokacji przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej („Open Season”), w obydwu kierunkach przepływu. Zgłoszone zainteresowanie uczestników rynku będzie miało kluczowe znaczenie dla uzasadnienia ewentualnej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy nowego połączenia międzysystemowego.

Jeśli faza wiążąca potwierdzi zainteresowanie rynku, Operatorzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję o rozwoju dwukierunkowych zdolności przesyłowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Zwiększenie dwukierunkowych przepływów gazu między Polską a Ukrainą znacząco przyczyni się do realizacji strategicznych celów Unii Europejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i integracji rynkowej.

Wiceprezes Ukrtransgazu Paweł Stańczak powiedział, że po wygaśnięciu umowy między Naftogazem a Gazpromem pod koniec 2019 roku, operatorzy systemów przesyłowych wprowadzą unijne regulacje dla wszystkich interkonektorów i ustanowią pojedynczy wirtualny interkonektor, który zebrałby przepustowość wszystkich istniejących interkonektorów.

Wyniki procedury badania rynku ustanowią grunt dla decyzji operatorów systemów przesyłowych w sprawie przyszłości wiążącej procedury Open Season dla stałej przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej w obu kierunkach przepływu. Zainteresowanie rynku będzie podstawą decyzji ws. budowy nowego interkonektora.

Wzmocnienie obustronnego przepływu gazu między Polską a Ukrainą w dużej mierze przyczyni się do implementacji strategicznych celów Unii Europejskiej, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zintegrować rynki.

– Ocena rynku może zaskutkować dalszym wzmocnieniem integralności regionalnych rynków przez rozwój polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego – powiedział Stańczak. – Nowy interkonektor zapewniłby Ukrainie dostęp do polskiego terminalu LNG, a polscy traderzy zyskaliby stałe połączenie z ogromnymi ukraińskimi magazynami gazu, ale też połączenie z innymi krajami przez system ukraiński.

Gaz-System/Ukrtransgaz

AKTUALZACJA: 06.04.2018 r., godz. 11:13 [dodano wypowiedź wiceprezesa Ukrtransgazu Pawła Stańczaka]