font_preload
PL / EN
Infrastruktura Środowisko 17 lutego, 2017 godz. 16:00   
REDAKCJA

Hamryszczak: Ekologiczny transport to sposób na walkę ze smogiem

autobus elektryczny hybrydowy elektromobilność komunikacja miejska transport fot. BiznesAlert

Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast: budowanie konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców. 8-9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję pn. Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast, by wspólnie z samorządami, przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i organizacjami pozarządowymi rozmawiać o doświadczeniach, trendach i możliwościach rozwoju ekomobilności. Gospodarzem wydarzenia będzie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

„Zrównoważona mobilność miejska to harmonijne łączenie, uzupełnianie i usprawnianie przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem podmiejskim czy dalekobieżnym. Istotną rolę w tym łańcuchu ogrywa nowoczesny transport miejski. W jego rozwoju kluczowe jest nie tylko zapewnienie pasażerom sprawnego, niezawodnego i bezpiecznego przemieszczania się, ale także uwzględnienie wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Dlatego ważne jest, by był to transport ekologiczny i przyjazny wszystkim użytkownikom, wykorzystujący możliwości, jakie niosą nowoczesne technologie” – wyjaśnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

„Poprzez inwestycje w ekologiczny transport miejski, realizowane m.in. w Programie Polska Wschodnia, chcemy wyjść naprzeciw problemom, z którymi borykają się współczesne miasta m.in. zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, zatłoczonymi ulicami, niewystarczającym bezpieczeństwem drogowym. Inwestycje mają umożliwić mieszkańcom i przyjezdnym szybkie, komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się oraz spopularyzować korzystanie z transportu zbiorowego i lepiej skomunikować miasta z otoczeniem” – zaznacza.

Wśród panelistów konferencji Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast znajdą się uznani eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu działający w branży transportowej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i zarządów transportu miejskiego, mający bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Zaproszeni goście opowiedzą m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w centrach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej. Mówić będą także o roli i przyszłości autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.

„Cieszę się, że tak zacne grono prelegentów zgodziło się wziąć udział w organizowanym przez nas wydarzeniu. Liczymy także na aktywny udział publiczności. Jestem przekonany, że konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, konstruktywnej debaty oraz inspirujących kuluarowych rozmów na temat rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, którą z pełnym przekonaniem promujemy” – podkreślił minister Hamryszczak.

Rozmowom na temat zrównoważonej mobilności będzie towarzyszyć multimedialna wystawa najnowszych rozwiązań w zakresie systemów transportowych, taboru, rozwiązań informatycznych, a także dobrych praktyk polskich miast z zakresu zrównoważonej mobilności. Dodatkową atrakcją będzie wizyta w rzeszowskich centrach systemu sterowania ruchem oraz zarządzania transportem publicznym, które miasto zrealizowało ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju