font_preload
PL / EN
Alert 9 listopada, 2017 godz. 16:00   
REDAKCJA

9 na 10 klientów HEG cieszy się ze zmiany sprzedawcy gazu

HEG__WEB_poziom

HEG, niezależny sprzedawca gazu i energii elektrycznej w Polsce przeprowadził w październiku br. reprezentatywne badanie satysfakcji klientów indywidualnych. Wynika z niego, że aż 9 na 10 klientów HEG jest zadowolonych ze zmiany sprzedawcy gazu. Jednocześnie potwierdza ono niezbicie, że dla Klientów HEG proces zmiany operatora przebiegał w jasny i klarowny sposób i dużo prościej niż przypuszczali – pisze firma w komunikacie prasowym.

Mechanizmy rynkowe, czyli wybór najbardziej korzystnej oferty dostawcy gazu dla gospodarstw domowych możliwe są w Polsce od niespełna trzech lat. Dzięki rozpoczętej w 2014 roku liberalizacji rynku gazu ziemnego oraz uwalnianiu taryf pojawiła się możliwość wyboru niezależnego sprzedawcy. Konsumenci nie są skazani jedynie na monopol firmy państwowej i sami decydują, od kogo chcą zakupić gaz, tak jak ma to miejsce np. przy wyborze operatora sieci komórkowej.

Na dokonanie zmiany sprzedawcy gazu decyduje się relatywnie niewielka liczba osób, gdyż główną barierą jest stosunkowo niski poziom wiedzy o takiej możliwości oraz błędne założenie co do stopnia trudności i formalnych komplikacji. Pokutuje błędne przekonanie, że korowód czynności urzędowo-formalnych będzie większy niż korzyści z tym związane.

Według danych publikowanych przez URE pierwszy istotny wzrost liczby zmian sprzedawcy gazu ziemnego zanotowano w roku 2014 – ponad 7 tysięcy. Jednak pomimo skokowego wzrostu liczby dokonywanych zmian w kolejnych latach – prawie 50 tys. zmian sprzedawcy w roku 20162 – stanowi on nadal niewielki odsetek w skali wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, tj. 7 mln.

Klienci HEG zadowoleni ze zmiany sprzedawcy

Przeprowadzone badanie satysfakcji klientów indywidualnych dokonane na reprezentatywnej grupie klientów, którzy podpisali umowy z HEG wykazało, że blisko 9 na 10 jest zadowolonych ze współpracy z Hermes Energy Group S.A. Kluczowymi kryteriami wskazanymi przez badanych, które istotnie wpłynęły na ogólny poziom ich zadowolenia są:

– proces zmiany dostawcy gazu, w tym formalności, czas oraz wsparcie ze strony HEG – 90% zadowolonych Klientów

– sposób przedstawienia oferty oraz proces podpisywania umowy – ponad 90% zadowolonych Klientów

– kontakt z Doradcami HEG – ponad 90% zadowolonych Klientów

– Od początku budowania pozycji biznesowej HEG na polskim rynku staramy się wyznaczyć nową jakość również w obszarze obsługi klientów. Przygotowując badanie liczyłem się z różnymi odpowiedziami, jednak nie spodziewałem się, że HEG uzyska aż tak dobre wyniki. Pragnę podziękować naszym klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli – mówi Piotr Kasprzak, prezes Hermes Energy Group S.A. – Nasza spółka od początku budowania swojej pozycji na rynku gazu ziemnego w Polsce stawia nie tylko na konkurencyjność cenową, ale dużą wagę przykłada do jakość obsługi klientów i tym samym tworzy nową wartość na polskim rynku. Wyniki badania satysfakcji utwierdzają nas, że podjęliśmy dobre kroki – dodaje.

Badanie zostało zrealizowane metodą CATI na grupie 779 klientów indywidualnych Hermes Energy Group S.A. przez 4P Research Mix.

HEG