font_preload
PL / EN
Innowacje 20 lutego, 2017 godz. 7:30   
REDAKCJA

Iwankiewicz: Jak oczyścić Bałtyk

Morze Bałtyckie Rostock

Morze Bałtyckie jest jednym z kilku mórz zamkniętych, którego wody nie mają stałej wymiany z oceanami. Jest więc jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Nie chodzi o to, by straszyć mieszkańców czy turystów. Należy jednak podjąć pilne działania, by oddalić zagrożenia – mówi portalowi Biznes Alert Maciej W. Iwankiewicz, członek zarządu Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

Po drugiej wojnie światowej w Bałtyku zatopiono, jak się ocenia, około 50 tysięcy ton broni chemicznej. W interesie aliantów było jak najszybsze pozbycie się zapasów arsenału niemieckiego. Swoje dołożyli także Sowieci. Tego typu rozwiązanie wydawało się wtedy dużo tańsze i mniej skomplikowane od wywozu i utylizacji. Obecnie pojemniki zawierające między innymi trujące gazy bojowe (na przykład iperyt) coraz bardziej zaczynają się rozszczelniać, uwalniając gazy i płyny niebezpieczne dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Ale stan czystości wody pogarszał się już od początku XX wieku. Główny problem związany z ogromnym obciążeniem środowiska wodnego Bałtyku stanowi zanieczyszczenie różnego rodzaju ściekami przemysłowymi i komunalnymi, niesionymi przez wody rzek, przede wszystkim ze zlewni:

– Odry z ujściem do Zalewu Szczecińskiego w okolicy Polic w Polsce,

– Wisły z ujściem do Zatoki Gdańskiej w okolicy Gdańska w Polsce,

– Niemna z ujściem do Zalewu Kurońskiego w okolicy Szyłokarczmy na Litwie,

– Dźwiny z ujściem do Zatoki Ryskiej w okolicy Rygi na Łotwie,

– Newy z ujściem do Zatoki Fińskiej w okolicy Sankt Petersburga w Rosji.

Przyczyną są również zanieczyszczenia rolnicze, czyli spływające wraz z rzekami środki ochrony roślin oraz nawozy sztuczne i naturalne. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat doprowadziły one do znacznej eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego.

Z tego względu zasadnicze działania związane z poprawą warunków ekologicznych Bałtyku powinny zostać podjęte przez kraje leżące nad tym morzem. Podstawowym celem projektu Baltic Challenge organizowanego przez naszą Fundację jest podjęcie intensywnych działań zmierzających do wykorzystania technologii kosmicznych oraz robotycznych do monitorowania zagrożeń. Chcemy także podjąć międzynarodowe inicjatywy zmierzające do ochrony środowiska Morza Bałtyckiego, w tym oczyszczenia wód Bałtyku z zalegających na jego dnie środków chemicznych. Projekt rozpoczyna się międzynarodową konferencją Baltic Summit w czerwcu tego roku w Gdańsku.

Redaktorzy BiznesAlert.pl będą rozmawiali z Maciejem W. Iwankiewiczem, członkiem zarządu Europejskiej Fundacji Kosmicznej w czasie audycji Rynek Opinii w Radio Dla Ciebie, w poniedziałek 20 lutego, po godzinie 19.