font_preload
PL / EN
Alert PAP 9 listopada, 2018 godz. 16:30   
REDAKCJA

JSW chce zasilić fundusz stabilizacyjny kwotą do 1 mld zł

JSW Fot. JSW S.A.

JSW chce utworzyć w funduszu stabilizacyjnym spółki nowy subportfel, który ma następnie zostać zasilony kwotą do 1 mld zł – podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 grudnia. Środki z nowo utworzonego subportfela mają być przeznaczone na inwestycje w średnim i długim terminie.

Środki przekazane do subportfela mają zostać przeznaczone na udział własny w strukturze finansowania przyszłych projektów inwestycyjnych JSW.

„Zasilenie nowo utworzonego subportfela kwotą docelową do 1 mld zł z przeznaczeniem na wyżej opisany cel znacząco wpłynie na ograniczenie ryzyka zakłócenia harmonogramu realizacji inwestycji strategicznych spółki ze względu na brak możliwości ich sfinansowania, tym samym przyczyni się do uzyskania zakładanych efektów ekonomicznych spółki, określonych w strategii” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Do tej pory JSW FIZ w ramach JSW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego utworzył dwa subportfele: płynnościowy o aktywach w wysokości 700 mln zł oraz płynnościowo-inwestycyjny o aktywach na poziomie 800 mln zł. Celem funduszy ma być wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy.

Polska Agencja Prasowa