font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Gaz OZE Węgiel 20 maja, 2014 godz. 11:53   

Kacperczyk: Współpraca energetyczna Polski i Norwegii

Katarzyna Kacperczyk

– Polskę i Norwegię łączą silne więzy a nasza współpraca układa się wręcz wzorowo – powiedziała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk podczas polsko-norweskiego eksperckiego okrągłego stołu nt. zarządzania energią (Polish Norwegian Expert Roundtable on Energy Governance). Wydarzenie 19 maja w Warszawie zorganizował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

– Warto rozmawiać na temat poszerzania tej współpracy także w kwestiach energetyki. Europa powinna mówić w tych sprawach wspólnym głosem, w szczególności w obliczu kryzysu ukraińskiego – podkreśliła wiceszefowa polskiej dyplomacji, która otworzyła seminarium wraz z ambasadorem Norwegii w Polsce Karstenem Klepsvikiem. W trakcie debaty rozmawiano o integracji europejskiego rynku energii, europejskiej polityce klimatycznej, polskim projekcie Unii Energetycznej oraz o eksploracji surowców na norweskim szelfie kontynentalnym.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, finansowanego z Funduszy Norweskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele polskiej administracji, urzędnicy Komisji Europejskiej, polscy i norwescy eksperci oraz reprezentanci firm z branży energetycznej.