font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 11 stycznia, 2017 godz. 10:45   
KOMENTUJE: Eryk Kłossowski

Kłossowski: Paneuropejski operator sieci to groźny pomysł

linieenergetyczne

Prezes operatora polskich sieci elektroenergetycznych ostrzega przed pomysłem Komisji Europejskiej. W jego przekonaniu grozi on niewydolnością.

Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL odbył się panel poświęcony prognozom dla energetyki w 2017 roku. W jego trakcie głos zabrał prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski.

Rynek mocy

– Pomagamy gospodarzowi projektu rynku mocy, czyli ministerstwu energii w przygotowaniu go – powiedział. – Przyszłość nie rysuje się w różowych barwach. Zarówno biorąc pod uwagę scenariusz optymistyczny, czy bardziej pesymistyczny. Prędzej czy później zaczniemy tracić możliwość obsłużenia zarówno wymaganej przez operatora rezerwy mocy przez jednostki wytwórcze, a również po 2030 lub 2040 stracimy możliwość obsługi zapotrzebowania krajowego systemu w ogóle przez krajową flotę wytwórczą i staniemy się importerem netto energii elektrycznej. To sedno sprawy – ocenił prezes.

– To co jest osią sporu naszych podmiotów z Unią Europejską to udział zagranicznych mocy w dostawach energii do Polski. Nie wiadomo na razie jak uwzględniać dostępność, stabilność i prawdopodobieństwo ich zafunkcjonowania w godzinach szczytu na naszym rynku energii – ostrzegł Kłossowski.

Paneuropejski operator

– Pakiet zimowy to także duże zawirowanie. Ma on na celu realizację szlachetnych intencji, jak integracja niestabilnych źródeł wytwórczych, czyli odnawialnych, ale również wykorzystanie małych jednostek i DSR. Natomiast narzędzia są nieadekwatne. Z perspektywy operatora to po pierwsze duży krok w kierunku paneuropejskiego operatora systemu przesyłowego. Tak należy rozumieć przekształcenie regionalnych centrów koordynacji w stronę centrów operacyjnych. Docelowo unijny odpowiednik miałby zająć miejsce krajowych dyspozytorów mocy. Nie da się wszystkich zadań realizować z jednego punktu. Komisja uważa, że się da. Zagraża to niewydolnością wspomnianych centrów europejskich – ocenił gość konferencji.

Co zawiera pakiet zimowy

Fundacja ClientEarth przedstawiła zestawienie propozycji pakietu zimowego.

Propozycje uprawnień dla konsumentów energii:

 1. Uprawnienie do zawarcia z dostawcą umowy opartej o dynamiczne ceny energii elektrycznej;
  2. Wzmocnienie uprawnienia do wolnego wyboru dostawcy;
  3. Uprawnienie do:

zawarcia umowy z agregatorem bez uzyskania zgody dostawcy,

rozwiązania umowy z agregatorem bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów,

otrzymania wszystkich danych zebranych przez agregatora w okresie trwania umowy.

Propozycje uprawnień dla aktywnego odbiorcy energii:

 1. Uprawnienie do produkowania, sprzedaży, magazynowania wyprodukowanej energii bez obciążania go utrudniającymi procedurami i nieproporcjonalnymi opłatami, które nie odzwierciedlają kosztów, w szczególności opłatami sieciowymi;
  2. Uprawnienie do uczestniczenia poprzez systemy zarządzania popytem.

Propozycje uprawnień dla lokalnej wspólnoty energetycznej:

 1. Prawo do produkcji, sprzedaży, magazynowania wyprodukowanej energii bez obciążania jej utrudniającymi procedurami i opłatami;
  2. Prawo ustanawiania i samodzielnego zarządzania sieciami lokalnymi.