font_preload
PL / EN
Alert 26 lipca, 2016 godz. 14:15   
REDAKCJA

Spółki mają ofertę dla nowych prosumentów

energetyka oze wiatrak

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, po przyjęciu zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii w zakresie mikroinstalacji OZE, co nastąpiło z dniem 1 lipca br., działające w naszym kraju koncerny energetyczne dostosowują ofertę dla nowej, szerszej grupy prosumentów. Swoją pierwszą ofertę dla prosumentów PGE przygotowało po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii. W lipcu ubiegłego roku do portfela produktów PGE Obrót wprowadzona została oferta o nazwie „Energia przyszłości”.

– Model produktu dostosowany był do przepisów uwarunkowanych Ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. Od początku obowiązywania oferty, odnotowaliśmy duże zainteresowanie wśród Klientów PGE, chcących stać się wytwórcami energii elektrycznej z mikroinstalacji – komentuje Agnieszka Szczekala z biura prasowego PGE.

Teraz, po zmianie zasad wsparcia dla producentów, co nastąpiło z dniem 1 lipca br., PGE ma pracować nad nową ofertą dla prosumentów, która uwzględni nowe warunki rozliczeń z zakładem energetycznym.

PGE podkreśla, że nowa wersja ustawy o OZE rozszerzyła definicję prosumenta do większej grupy podmiotów, dla których swoją ofertę chce również zaadresować teraz PGE.

– Obecnie PGE Obrót pracuje nad nowym modelem produktu, dostosowanym do zapisów znowelizowanej Ustawy o OZE, która zakłada między innymi całkowicie odmienny sposób rozliczeń z prosumentami oparty na systemie „opustów” uzależnionych od wielkości zainstalowanej mikroinstalacji. Warto nadmienić, że nowelizacja nie ogranicza prosumenta tylko do osób fizycznych, ale określa prosumenta jako „odbiorcę końcowego (…) wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą”, a więc rozszerza możliwy krąg podmiotów, mogących stać się prosumentami o np. parafie, szkoły, czy fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej. Te i pozostałe uwarunkowania znowelizowanej Ustawy są brane pod uwagę przy opracowywaniu nowego modelu produktu dedykowanego prosumentom – komentuje Agnieszka Szczekala z PGE.

W tym samym czasie swoją ofertę dla prosumentów wprowadził też inny państwowy koncern energetyczny Tauron, który teraz również zapowiada jej modyfikację i udostępnienie finansowania we współpracy z jednym z banków.
Rzecznik Tauron Sprzedaż Elżbieta Bukowiec informuje, że Tauron kontynuuje swoją ofertę, a w związku z przyjęciem nowych przepisów dla prosumentów w ramach nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca br., Tauron „stara się zainteresować nie tylko klientów indywidualnych, ale również tzw. nowych prosumentów, czyli kościoły oraz jednostki samorządu terytorialnego”>. Produkt o nazwie „Tauron Fotowoltaika” jest ponadto oferowany także małym i średnim przedsiębiorstwom. Więcej na ten temat w artykule: Tauron modyfikuje ofertę „Tauron Fotowoltaika”.

Swojej oferty dla prosumentów nie posiada natomiast Energa. Jakub Dusza z biura prasowego Energi zaznacza jednak, że „w związku ze zmianami zasad rozliczeń prosumentów temat jest na bieżąco analizowany i możliwe jest przygotowanie oferty dla tej grupy klientów”.

Obecnie oferty dedykowanej prosumentom nie ma również Enea.

Ofertę dla prosumentów wdraża natomiast RWE. Michał Skorupa, kierownik Projektu Fotowoltaiki w RWE Polska, informuje, że RWE pracuje nad nowymi propozycjami dla prosumentów w związku ze zmianami w ustawie o OZE, jednak zaznacza, że na przedstawienie szczegółów jest zbyt wcześnie.

W ramach swojej oferty RWE zapewnia, oprócz wykonania instalacji, również audyt mający na celu określenie potencjału instalacji i jej rozmieszczenia, wykonanie projektu budowlanego, a już po uruchomieniu – również monitoring pracy i uzysków energii. Swoją ofertę RWE dedykuje gospodarstwom domowym i firmom, zapewniając, że cały proces inwestycyjny trwa około 3 miesięcy.

– RWE, a już wkrótce pod nową nazwą innogy, pragnie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego sektora energetycznego. W ostatnim roku dużo pracy włożyliśmy m.in. w przygotowania do rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Mamy już w swoim portfolio ofertę fotowoltaiczną dla całego rynku, w każdym segmencie klientów – komentuje Michał Skorupa z RWE.