Projekt Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu trafił do konsultacji. Co zawiera?

15 stycznia 2019, 12:15 Alert
ze pak energetyka elektrownia pątnów konin upał Fot. BiznesAlert.pl

Minister energii poinformował o rozpoczęciu konsultacji projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Dokument ma zostać przyjęty do końca 2019 roku.

– Uprzejmie informuję o rozpoczęciu procesu konsultacji publicznych projektu „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Projekt ww. dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy – projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 – poinformował minister Krzysztof Tchórzewski w liście do podmiotów z branży energetycznej z 14 stycznia.

ME przypomina, że KPEiK powstaje w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE równolegle trwają także prace nad Krajowym planem na rzecz energii i klimatu. Dokument będzie przedstawiał działania Polski podejmowane na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj. (1) bezpieczeństwa energetycznego, (2) dekarbonizacji gospodarki, (3) efektywności energetycznej, (4) zintegrowanego rynku energii oraz (5) innowacyjności. Dokument ze względu na zakres i zawartość, będzie w znacznym stopniu pokrywał się z zakresem polityki energetycznej. Opracowanie Planu wynika z projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną.

– Dokument składa się z trzech części – strategicznej oraz dwóch załączników o charakterze analitycznym. Pierwsza część – Założenia i cele oraz polityki i działania – zawiera m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajową kontrybucję do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych w zakresie redukcji emisji CO2, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Ww. dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych priorytetów. Kolejnym elementem jest Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach – zawiera on analizę wpływu już istniejących polityk i działań (wdrożonych do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN). Częścią trzecią Krajowego planu jest Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków – stanowiący tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania planowanych polityk i działań – tłumaczy minister Tchórzewski.

Minister informuje, że uwagi do opublikowanych dokumentów można składać do 18 lutego 2019 r., za pomocą formularza, który został zamieszczony na ww. stronie internetowej. Opinie można również przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected], należy przy tym pamiętać o użyciu ww. formularza zamieszczonego na stronie ME. – Dla uproszczenia procedury konsultacji, uprzejmie proszę o formułowanie uwag w postaci propozycji zapisów do ww. projektu – czytamy w liście ministra.

Wojciech Jakóbik

Projekt_KPEiK_na_lata_2021-2030