font_preload
PL / EN
Innowacje 8 września, 2017 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Teresa Wójcik

Krynica – ład korporacyjny sprzymierzeńcem innowacyjnej gospodarce (RELACJA)

forum Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju (fot. Instytut Studiów Wschodnich/Forum Ekonomiczne)

Zasady ładu korporacyjnego sprzyjają innowacyjnej gospodarce – jednomyślnie zgadzali się uczestnicy panelu poświęconego problemom korporacyjnym.

Moderator panelu Wojciech Nogal prezes Rady Giełdy GWP powołał się na doświadczenia 380 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie. Dobrym praktykom korporacyjnym poświęcony jest rozdział 6 raportu giełdowego. Wynika z niego, że spółki giełdowe na ogół przestrzegają większości rekomenda zawartych w dokumentach giełdowych, będących zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zdaniem Andrzeja Kensboka, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu najlepsze doświadczenia w tym względzie mają Fundusze Inwestycyjne. Prezes jednego z nich Ewa Małyszko była bardziej krytyczna – ład korporacyjny w Polsce „to wciąż bardziej wartość teoretyczna niż stosowna w praktyce”. W Polsce dla spółek wciąż ważniejsze wydają się korzyści krótkoterminowe – osiąganie stopy zwrotu a nie długoterminowe, czyli bezpieczeństwo aktywów.

Paneliści podkreślali, że ład korporacyjny oparty na dobrych praktykach biznesowych w dłuższej perspektywie zapewnia sukces – ułatwia dostępność do źródeł finansowania i zaufanie rynkowych partnerów. Jest koniecznym warunkiem transparentności w relacjach biznesowych zwłaszcza ze spółkami z Zachodu. Profesjonalne zarządzanie zwiększa bezpieczeństwo spółek, a podstawą właściwe realizowanie relacji między organami spółek – radą nadzorczą i zarządem. Do rady nadzorczej należy kontrola zgodnego z prawem i transparentnego działania zarządu. Jeden z panelistów zauważył, że stosowanie w praktyce wysokich standardów „corporate governance” wpływa na atrakcyjność spółki.

Panel podsumowała Agnieszka Bondarek, prezes zarządu BondSpot SA Polska. Podkreśliła konieczność skoku cywilizacyjnego w praktyce ładu korporacyjnego w Polsce. Służą temu m.in. dobre praktyki GPW.

W panelu uczestniczyli: Marcin Gomoła Compliance Officer T-Mobile Polska, Agnieszka Gontarek prezes zarządu BondSpot SA Polska, Andrzej Kensbok Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Ewa Małyszko prezes zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK, Krzysztof Szułdrzyński wiceprezes zarządu PwC Polska.

Moderator Wojciech Nagel, prezes Rady Giełdy GPW.

Giełda stosuje zasady wymienione w Ładzie Korporacyjnym dla Instytucji Nadzorowanych, z wyłączeniem zasad określonych w: §10 ust. 2, §12 ust. 1, oraz §28 ust. 4, a także z wyłączeniem zasad określonych w: §53, §54 pkt 1-3, §55, §56, §57, które są nieadekwatne do przedmiotu działalności GPW – GPW nie zarządza aktywami na rachunek klienta.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy i § 12 ust. 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej uzasadnione jest niezakończonym procesem prywatyzacji Spółki przez Skarb Państwa. Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej uzasadnione jest zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania podlegającym ocenie organu stanowiącego. Polityka wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje nie będących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Spółka reprezentowana przez Zarząd i kontrolowana przez Radę Nadzorczą.