font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna OZE 2 października, 2013 godz. 9:38   
KOMENTUJE: Jan Kulczyk

Kulczyk-Lubomirska: Brak regulacji dotyczących OZE jest hamulcem dla przemysłu

Dominika Kulczyk-Lubomirska

– Trwające kolejny rok dyskusje o ustawie hamują już nie tylko rozwój OZE, ale i powiązanego z nimi przemysłu – ocenia na łamach „Zielonej Gospodarki”, dodatku do „Rzeczpospolitej”, Dominika Kulczyk-Lubomirska, założycielka i wiceprezes Green Cross Poland. Jako przykład podaje produkcję turbin wiatrowych i elementów do biogazowni.

– Musimy być świadomi zagrożeń, jakie nieść będzie dla rodzimego przemysłu wycofanie się inwestorów z tego sektora. Brak regulacji w tej dziedzinie sprawi, że wkrótce przestanie się ona rozwijać, ze szkodą dla wszystkich zaangażowanych w energię odnawialną.

Zdaniem Kulczyk-Lubomirskiej, niezależnie od podzielonych opinii w sprawie roli OZE we współczesnej energetyce, w Polsce niezbędne są intensywne działania, które przyspieszą rozwój energii odnawialnej, rekompensującej ubywanie zasobów naturalnych.