font_preload
PL / EN
Chemia Gaz 28 marca, 2017 godz. 13:15   
KOMENTUJE: Jerzy Kurella

Kurella: W Polsce może powstać środkowo-europejski hub LNG

Terminal LNG w Świnoujściu_2

W opublikowanym dziś w „Rzeczpospolitej” tekście „Gazowa szansa Polski, czyli jak dobrze wykorzystać LNG” Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica, zabiera głos w sprawie koncepcji budowy w okolicy Trójmieście pływającego gazoportu.

Według Kurelli pływający gazoport stanowi potencjalnie najszybszy i najtańszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu do Polski i stanowi naturalne uzupełnienie terminala w Świnoujściu.

Jerzy Kurella argumentuje, że koncepcja utworzenia środkowo-eurpejskiego hubu LNG w Polsce wynika z fundamentalnych korzyści, które może przynieść ona Polsce. Zlokalizowane na polskim wybrzeżu terminale regazyfikacyjne umożliwią konkurencyjne cenowo dostawy LNG z Qatagas lub od innych dostawców.

Kolejną korzyścią z realizacji tej koncepcji jest według byłego członka zarządu PGNiG wzrost roli Polski jako liczącego się uczestnika europejskiego rynku gazu. Zwraca on uwagę, że, po dalszej rozbudowie sieci gazowej, Polska może reeksportować nadwyżki gazu do krajów Unii Europejskiej oraz na Ukrainę.

– Nie ma wątpliwości, że bazując na uprzywilejowanej pozycji jaką PGNiG posiada w Qatargas, można myśleć o budowie silnej i unikatowej kompetencji w zakresie handlu LNG w tej części Europy, zdobywając przewagę konkurencyjną nad innymi graczami gazowymi. To w konsekwencji powinno doprowadzić do obniżenia kosztów importu gazu oraz doprowadzić do znacznego spadku cen energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych – napisał w swoim opublikowanym w „Rzeczpospolitej” tekście Jerzy Kurella.

Zwrócił on również uwagę, że uruchomienie w Polsce hubu LNG w Polsce poprawi pozycję negocjacyjną w relacjach z Gazpromem.

Według Jerzego Kurelli koncepcja polskiego hubu LNG jest całkowicie spójna z polityką energetyczną Unii Europejskiej oraz założeniami unii energetycznej, gdyż umożliwi ona dostęp Ukrainie do globalnego rynku LNG. Będzie ona również elementem wsparcia budowy korytarza gazowego „Północ-Południe” oraz regionalnego korytarza Baltic Energy Market Interconnector Plan, integrującego system gazowy krajów bałtyckich z rynkiem UE.

Przypominamy, że 27 marca br. Gaz-System poinformował o zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy Studium Wykonalności terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi. Jego wyniki znane mają być do końca roku.

Rzeczpospolita/CIRE.PL