font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 7 października, 2016 godz. 19:00   
REDAKCJA

Kurtyka: Bezpieczeństwo dostaw energii powinno opierać się na krajowych surowcach

kurtyka Źródło: Ministerstwo Energii

– Nowa architektura rynku energii powinna uwzględniać wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i utrzymanie odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich za długoterminową wystarczalność zdolności wytwórczych – powiedział wiceminister Michał Kurtyka podczas seminarium poświęconego nowemu modelowi rynku energii elektrycznej. Spotkanie odbyło się 4 października 2016 r. w Ambasadzie RP w Paryżu.

Według wiceministra Kurtyki transformacja sektorów energetycznych powinna przebiegać z uwzględnieniem specyfiki gospodarek krajowych. – Państwa członkowskie mają zagwarantowane traktatowe prawo do swobodnego kształtowania swojego koszyka energetycznego, w związku z czym powinny być uprawnione do korzystania ze wszystkich technologii w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej – dodał.

Zwrócił także uwagę, że Polska opowiada się za tym, aby w nowym modelu rynku energii elektrycznej znalazły się odniesienia do stabilnych, dostępnych i konkurencyjnych źródeł wytwórczych energii, na które można liczyć w każdych warunkach i którymi można dysponować w zależności od potrzeb bez względu na czynniki zewnętrzne.

– Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii będzie można uzyskać dzięki przyjęciu minimalnych poziomów mocy wytwórczych zlokalizowanych w danym państwie członkowskim – powiedział wiceminister Kurtyka. – W tym celu należy określić wartość mocy wytwórczych gwarantującą bezpieczeństwo dostaw, odniesioną do zakładanego maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w 2030 r. – dodał. Moce te stanowiłyby rdzeń bezpieczeństwa dostaw, a ich poziom powinien być dostosowany do wielkości systemu elektroenergetycznego danego państwa z uwzględnieniem możliwości regionalnej wymiany energii.

W trakcie seminarium wiceminister Kurtyka podkreślił także rosnącą rolę klastrów energetycznych. – Liczymy, że uda nam się zaszczepić ten pomysł w Polsce. Zmiany w naszej ustawie OZE pozwalają na upowszechnienie tego rozwiązania – podkreślił.

Ministerstwo Energii