font_preload
PL / EN
Energetyka Innowacje 22 grudnia, 2016 godz. 13:45   
REDAKCJA

Kurtyka: Synergia małych i dużych dla innowacji w energetyce

kurtyka fot. Ministerstwo Energii

Clean Energy Hub to narzędzie, które z jednej z strony umożliwi identyfikację barier, a z drugiej wykorzystanie innowacyjnych małych firm z pomysłami, które wdrożą nowe rozwiązania wzmacniając strukturę dużych firm energetycznych. Duża energetyka potrzebuje energii mniejszych. To synergia, która wzmocni polską gospodarkę i sprosta wyzwaniom w energetyce – powiedział na konferencji Business Energy Mixer wiceminister energii, Michał Kurtyka.

We współpracy z ministerstwem rozwoju resort energii pracował nad Clean Energy Hub. Resorty chcą wesprzeć technologicznie, marketingowo i biznesowo innowacjew energetyce. Ma to z jednej strony przyspieszyć rozwój polskich technologii, z drugiej stworzyć platformę do ich łatwiejszego wdrażania w wielkich polskich firmach energetycznych. Pomoże też wyjść tym technologiom na rynki międzynarodowe. Program rusza od przyszłego roku.

Wiceminister Kurtyka zwrócił uwagę, że transformacja polskiej energetyki, jej rozwój w kierunku nowoczesnych technologii to wyzwanie o charakterze strategicznym m.in. z powodu trudnych uwarunkowań technicznych krajowych mocy wytwórczych i przesyłowych. – Nasza nowa inicjatywa Clean Energy HUB ma wspierać rozwój polskiego sektora energetycznego i przyczyniać się w ten sposób do rozwoju nowych technologii – powiedział.

-To efekt analizy barier między dużymi a małymi podmiotami, między polskim a zagranicznym rynkiem. Chcemy skoncentrować obszary na danych sektorach, które są najbardziej innowacyjne. W programie są obecnie w programie 7 sektorów. To jest m.in. elektromobilność, technologia niskoemisyjna, czyste technologie węglowe, energia z recyklingu, inteligentna urbanizacja, efektywność energetyczna czy energia z OZE.  W każdym z obszarów posiadamy kompetencje i rozwiązania. Pojawia się pytanie w jaki sposób może je wzmocnić i rozszerzać na świat. Program ma zrzeszać podmioty, które funkcjonują w danym sektorze. Będzie to miejsce gdzie będzie gromadzona wiedza – zaznaczył wiceminister energii.

Wspomniał również, że resortowi energii zależy na kompleksowym wsparciu innowacyjnych technologii energetycznych: od technologicznego, po marketingowe i biznesowe. – Naszym celem jest nie tylko przyspieszenie prac związanych z tymi technologiami, ale też zorganizowanie platformy, która przyczyni się do ich łatwiejszego wdrażania w dużych podmiotach sektora energii w Polsce, a także promocji za granicą – podkreślił. Dodał również, że szansę na udział w projekcie mają inicjatywy z zakresu elektromobilności, technologii niskoemisyjnych, czystych technologii węglowych, energii z recyklingu, inteligentnej urbanizacji czy energii ze źródeł odnawialnych.

Program ma opierać się na trzech filarach: wykorzystanie narzędzia jak StartInPoland i kojarzenie dużych firm z małymi z sektora energetycznego, akceleracja małych i dużych przedsiębiorców energetycznych, którzy są znaczącym podmiotem na rynku. Wsparcie dla firm i samorządów przyjaznych efektywności energetycznej w Polsce.

– Chcemy, aby w ten sposób firmy energetyczne był kojarzone ze sobą. Program jest przestrzenią, gdzie mogą współpracować mali i duzi. Chcemy, aby małe firmy wchodziły na rynki zagraniczne. Potrzebny jest więc nabór, weryfikacja technologii, szkolenia oraz wybór najlepszych programów. Dla tych firm będzie tworzyć misje zagraniczne. Chodzi o synergię pomysłów małych z zasobami, którymi dysponuje państwo – zakończył wiceminister.

Projekt Clean Energy HUB wesprze rozwój sektora energetycznego w Polsce w oparciu o firmy polskie i zagraniczne, które bezpośrednio wpływają na rozwój tego rynku również poprzez powiększanie swoich flot o samochody elektryczne, czy wykorzystywanie zielonych rozwiązań w biznesie. – To praktyczny przykład tego, jak powinny wyglądać rozwiązania publiczne przyjazne przedsiębiorcom – ocenił wiceminister Kurtyka. – Stawiamy na rozwój innowacji, podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców, zwiększamy ich szanse na rozwój, otwierając im rynki zagraniczne oraz uzyskując efekt skali – dodał.

Nabór wniosku potrwa od stycznia do 22 marca 2017 r.