font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz 17 grudnia, 2013 godz. 11:23   

Kwiatkowski: W styczniu raport NIK o gazie łupkowym, potem o gazoporcie i sieciach przesyłowych

Krzysztof Kwiatkowski

Na początku stycznia Najwyższa Izba Kontroli planuje przedstawienie raportu o gazie łupkowym w Polsce, zapowiedział podczas VIII Forum Energetycznym w Sopocie Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Izba planuje też kontrolę inwestycji związanych z budową terminalu LNG w Świnoujściu.

– Już wkrótce – na początku stycznia – Izba ogłosi raport o gazie łupkowym w Polsce, a w kolejnych miesiącach skontroluje inwestycje związane z budową terminalu LNG, zajmie się zbadaniem mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej oraz sprawdzi bezpieczeństwo gazowych sieci przesyłowych – zapowiedział szef NIK.

Jednocześnie prezes Izby podkreślił, że wnioski z niemal wszystkich kontroli NIK mówią, że Polska powinna konsekwentnie, także przy pomocy partnerów z UE, dywersyfikować źródła i kierunki importu gazu.

Źródło: CIRE.PL