font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 8 lutego, 2019 godz. 15:00   

Mielczarski: Ile kosztuje niedostarczona energia elektryczna?

linie energia elektryczna Linia elektroenergetyczna. fot. pixabay.com

W dyskusjach często podnosi się argument, że obecny rynek energii nie wycenia odpowiednio wszystkich kosztów. I tak rzeczywiście jest. Jednak Pakiet Zimowy [1] nakazuje wycenianie wszystkich składników kosztowych. ACER [2] podał wstępne wyniki szacujące koszty niedostarczonej energii elektrycznej, z których wynika że koszt niedostarczonej energii elektrycznej w Polsce jest 100 razy większy od kosztów energii z elektrowni węglowych – pisze prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

Bazując na wstępnych oszacowaniach kosztów niedostarczonej energii opublikowanych przez ACER można policzyć ile kosztowałaby odbiorcę domowego energia elektryczna w danym kraju członkowskim, gdyby on osobiście lub cały jego kraj zdał się tylko na odnawialne źródła energii. Dla przykładu można policzyć koszty energii elektrycznej dla odbiorcy domowego w Polsce.

Średnio odbiorca domowy zużywa rocznie 2000kWh energii elektrycznej. Zakładając intensywne inwestycje w źródła odnawialne, w tym w morskie elektrownie wiatrowe, można bardzo optymistyczne założyć, że OZE zapewnią zasilanie przez 4000 godzin rocznie i dostarczą energię elektryczną w wielkości 913kWh dla jednego odbiorcy, odpowiadającą zapotrzebowaniu w czasie tych 4000 godzin. Przyjmijmy, że koszt 1 kWh energii z OZE wynosi tylko 0,2zł/kWh (200zł/MWh), czyli koszt energii elektrycznej z OZE dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 183zł/rocznie.

Pozostaje jeszcze tylko 4760 godzin rocznie, w których trzeba by dostarczyć 1087kWh. Jednak energii tej nie ma, ponieważ bazujemy tylko na OZE, a koszt niedostarczonej energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy domowego wynosi, zgodnie z danymi ACER, 25zł/kWh [3] (25 000zł/MWh). Powoduje to, że całkowity koszt dostarczonej i niedostarczonej energii elektrycznej wynosi rocznie ponad 27 tys. zł dla jednego gospodarstwa domowego.

Te proste wyliczenie wskazują, że nie ma znaczenia jaki będzie koszt energii elektrycznej z OZE. Nawet gdyby była zupełnie za darmo, to koszt niedostarczonej energii będzie wynosił ponad 27000 zł/rocznie dla jednego gospodarstwa domowego.

Te wyliczenie kosztów wydają się jakąś abstrakcją. I rzeczywiście tak jest, ponieważ bazują na abstrakcyjnych pomysłach zastąpienia elektrowni konwencjonalnych, w polskich warunkach węglowych, poprzez odnawialne źródła energii.

Dla zainteresowanych zamieszczam poniżej koszty niedostarczonej energii elektrycznej zgodnie z danymi ACER.

Rys. 1. Koszt niedostarczonej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Źródło danych. ACER.

Rys. 2. Koszt niedostarczonej energii elektrycznej dla przemysłu i usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Źródło danych. ACER.

Przypisy:

[1] Regulation 2016/0379(COD) „OP: one year after entry into force Member States shall establish a single estimate of the Value of Lost Load (VoLL) for their territory, expressed in €/MWh. That estimate shall be reported to the Commission and made publicly available”.

[2] ACER: „Study on the Value of Lost Load of electricity supply in Europe”, Cambridge Economic Policy Associates, Presentation of Findings – Brussels, 18.06.2018.

[3] Przy przeliczeniu Euro na PLN przyjęto kurs: 1 Euro = 4,3 PLN.

Źródło: CIRE.PL