font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeń 6 kwietnia, 2017 godz. 15:30   
REDAKCJA

MSWiA: Powstaje kierunek studiów poświęcony cyberbezpieczeństwu

Tomasz Zdzikot Tomasz Zdzikot, fot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Warszawie odbyło się II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL. Natomiast w kraju trwa dyskusja na temat Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Tomasz Zdzikot, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że każda jednostka administracji publicznej musi odpowiadać za swój system teleinformatyczny. – W MSWiA trwają oczywiście prace nad budową struktur resortowych. Odpowiednie procedury opracowują Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna. W Komendzie Głównej Policji zostało utworzone Biuro ds. Walki z Cyberprzestępczością. Takie biura powstają też w komendach wojewódzkich.

– Ale trzeba też myśleć o obywatelach. W ubiegłym roku nastąpił wzrost cyberprzestępczości o 30 procent. Na przykład jeżeli chodzi o stalking, prowadzonych jest ponad 1000 postępowań wyjaśniających. Ponad 160 tysięcy ludzi mogło stać się ofiarami ofert SMS Premium. Jak z tym walczyć, jak temu zapobiegać? Zwłaszcza że często są to trudne sprawy transgraniczne – mówił urzędnik.

– Rozwijamy kompetencje – zapewnia Tomasz Zdzikot. – Wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie przygotowywane są studia (na różnych poziomach) mające kształcić fachowców w dziedzinie cyberprzestępczości. Zastanawiamy się, jak zachęcić młodych ludzi, by chcieli pracować w administracji publicznej.

– MSWiA pracuje nad wdrożeniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Kierownictwo resortu chce, by było to możliwe 1 stycznia 2019 roku. Będzie to ogromna wygoda dla wszystkich, ale też ogromne zagrożenie z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Do tego również trzeba się dobrze przygotować – mówił Zdzikot.